[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [8A] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20][21] [22] [23] [24] [25] [26]


Vernieuwing emplacementen Geldermalsen – Tiel

In het werkweekend van 24 en 25 oktober 2009 werden in een 52-urige buitendienststelling de volgende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van spoor- en wisselvernieuwing. In Tiel werden tevens niet meer gebruikte sporen en wissels gesaneerd. Hieronder een beschrijving van de diverse werkzaamheden door verschillende spooraannemers.


Wissel 343 in aanbouw. Foto Gérard van Teeffelen. Tiel, 14 oktober 2009.
Dubbeldekker DDAR 7811 vertrekt uit Tiel als trein 6036 naar Utrecht. Foto Gérard van Teeffelen, 14 oktober 2009.


Nieuw hooggeplaatst sein 356, inrijsein Tiel vanaf richting Wadenoijen/Geldermalsen (594 meter naar het oosten verplaatst t.o.v. de oude situatie) ligt klaar voor plaatsing; 23 oktober 2009.
Voorgebouwde wisselsecties 353A/B; 23 oktober 2009.A. Bijzonderheden in Tiel
Zoals op de pagina ‘Uitgelicht’ onder de titel ‘Betuwelijn in perspectief’ al werd beschreven, werd het goederenvervoer naar en van Tiel per 29 mei 1983 gestaakt. In de Tielse goederenloods van Van Gend en Loos (later DHL) vonden sindsdien geen spoorse activiteiten meer plaats, maar is ze in gebruik geweest als opslagruimte.
Jarenlang hebben de niet meer in gebruik zijnde goederensporen en de oude laad- en losweg op het Tielse emplacement er doelloos, inefficiënt en desolaat bijgelegen. Het grondgebruik op deze wijze was ook een doorn in de ogen van de ambtenaren van de Gemeente Tiel. Wie als treinreiziger Tiel binnenreed trof bepaaldelijk geen visitekaartje aan van een bruisende, aantrekkelijke stationsomgeving, maar zag als eerste aanblik uit het treinraampje vooral dood en leeg terrein aan, wat af toe als parkeerplaats werd gebruikt bij grote evenementen (o.a. het jaarlijkse Fruitcorso).
Ook het industrieterrein in Tiel West (daterend uit de jaren zestig en toen nog buiten de bebouwde kom gelegen) was al grotendeels ontmanteld. Dit industrieterrein is als gevolg van omringende woningbouw in stedenbouwkundige zin niet aantrekkelijk meer voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Nieuwe industrieterreinen zijn in ontwikkeling (Medel) en andere, reeds bestaande hebben een betere bereikbaarheid via de weg (Kellen, Latenstein) en liggen ten noordoosten van Tiel nabij de snelweg A15. Nieuwe spooraansluitingen zijn voorlopig niet voorzien.

De Gemeente Tiel heeft voor het gebied een Masterplan Stationsgebied ontwikkeld met kantoren en woningen en een nieuwe stedelijke wegenstructuur. Het te saneren gebied is nu vooral braakliggend en ligt ten westen van het station.

Op dit oudste industrieterrein van Tiel is chemisch bedrijf Verdugt gevestigd, producent van organische zouten. Het Finse chemieconcern Kemira Oyj nam Verdugt in 2005 over. Verdugt was eigendom van de Britse investeringsmaatschappij CVC Capital Partners. Deze grootste producent van organische zouten, voor onder meer de voedings- en farmaceutische industrie, heeft fabrieken in Tiel en Barcelona. In het verleden hebben zich diverse bedrijfsongelukken voorgedaan, waarvan de beruchtste in de zomer van 1976. Door een gifuitstoot werden bomen in de omgeving ontbladerd. Voor de bevolking van de wijde omgeving dreigden gezondheidsgevaren. Het bedrijf lag in de jaren zestig ver van de bebouwde kom, maar werd in latere jaren door nieuwe woonwijken ingekapseld. Het bedrijf voldoet tegenwoordig aan de strengste eisen met betrekking tot milieu en calamiteiten.

Het bedrijf Wetro is transporteur van chemische goederen en verzorgt logistieke dienstverlening in deze sector. Dit bedrijf had een spooraansluiting en kreeg wagens met chemicaliën aangevoerd. Tegenwoordig gaat dat over de weg.
De spooraansluiting van Verdugt (via wissel 20) is gemaakt in 1935 ten behoeve van wat toen heette de "Chemische Fabriek Fa. J.E. de Boer". In 1970 nam de nieuwe eigenaar, Alchemy International de aansluiting over.

Wetro zat sinds 1983 in Tiel en nam in 1985 het complex van Alchemy, welke gelegen is aan de Papesteeg, over inclusief de spooraansluiting. In 1993 is nog een vloeistofdichte lekbak gebouwd. In september 2003 verliet Wetro Tiel en daarbij werd het goederenvervoer per spoor ook beëindigd. Wetro verhuisde naar de Europoort aangezien men in Tiel niet kon uitbreiden. De Gemeente Tiel wil de grond voor het ambitieuze Stationsplan gebruiken. Bodemsanering was voorzien in 2009.


Als eerste werden op het emplacement in juni 2009 al voorbereidende werkzaamheden gedaan voor een totale opschoning en vernieuwing van het spoorwegterrein. In week 26 werden alle niet gebruikte emplacementssporen opgeruimd met uitzondering van de beveiligde (in dienst) zijnde sporen en wissels.


Voorgebouwde wisselsecties 353A/B; 23 oktober 2009.
Voorgebouwde wisselsecties 353A/B; 23 oktober 2009.Wisselsectie 353A; 23 oktober 2009.Depot nieuwe ballast op de oude losweg, vanaf hier werd de ballast uitgereden o.a. naar het station via de parkeerplaats aldaar. Pendelritten via de Papesteeg (openbare weg) en Stationsplein met tractoren en kiepwagens; 23 oktober 2009.


Eind september 2009 werd begonnen met het aanpassen van de bovenleiding aan de oostzijde van het emplacement. Op 22 september werden er twee bovenleidingpalen zijn afgeleverd met dito blokken en twee afspanblokken. Deze werden vervolgens in de dagen daarna geplaatst. De bovenleiding boven en achter spoor 603 liep nog door tot aan de Lingedijk. Deze werd verwijderd en ingekort tot een nieuw geplaatste eindmast met afspaninrichting die nu vlak achter het overpad staat. Het stukje bovenleiding van deze eindmast tot boven het stootjuk op spoor 603 werd spanningloos gemaakt met een leidingonderbreker. Ter hoogte van het stootjuk werd een enkelvoudige mast geplaatst met toevoerleiding hoogspanning en bovenleidingschakelaar. De (uitloop van de) bovenleiding van spoor 2 loopt nog wel door tot aan de overweg Lingedijk en blijft gedragen door de reeds bestaande enkelvoudige masten met zijwaartse bevestiging. Spoor 1 blijft niet-geëlektrificeerd spoor.


Aanpassingen beveiligingen in Tiel
In de ombouwnacht van zaterdag 17 op zondag 18 oktober 2009 vonden de configuratiewijzigingen op de computersystemen van EBP, TNVV en Procesleiding op de post Utrecht plaats. Bij aanvang dienst om 06.30 uur op zondagochtend waren die wijzigingen doorgevoerd. De fysieke ombouw vond dus een week later plaats in het weekend van 24 oktober tot 26 oktober.

 • De volgende wijzigingen in de beveiliging werden aangebracht:
 • de te saneren wissels 341, 347, 349 en 351 op emplacement Tiel zijn verwijderd;
 • het saneren van de gehele “vrijgave rangeren”- functionaliteit van emplacement Tiel;
 • de rijweginstellingen tussen de sporen EC en 603 zijn verwijderd;
 • het eindsein op spoor 603 werd gewijzigd in 350X.


Bovenleidingsmontagewagen aan het werk op spoor 603, achter het overpad, in Tiel. Dit stukje spoor is opgebroken, inclusief het verderop gelegen wissel 341. Foto: Gérard van Teeffelen, 24 september 2009.
Een treinstel van Syntus (materieel DM90, ’Buffel’) verlaat Tiel op weg naar Arnhem. Links de nieuwe eindpaal met afspaninrichting van de bovenleiding van spoor 603. Het spoor links is opgebroken, inclusief het verderop gelegen wissel 341. Foto: Gérard van Teeffelen, 30 september 2009.
Spoor 603 in Tiel met stootjuk en sein 342. Dit sein is opgebroken nadat het vele jaren op rood heeft gestaan. Links de (nog te plaatsen) nieuwe voedingsmast van de bovenleiding. Foto: Gérard van Teeffelen, 30 september 2009.


In de weken vóór 24 oktober werd op de losweg aan de westkant het nodige materiaal aangevoerd: o.a. voorgebouwde wisseldelen voor de wissels 353A/B, 345 en 343, nieuwe ballast en het nodige werkmaterieel.

Op te breken wissel 347 met ontspoorblok St 347; 23 oktober 2009.
Op te breken wissel 347 met ontspoorblok St 347; 23 oktober 2009.


Voorgebouwde wisselsectie 343. Dubbeldekker DDAR 7828 vertrekt als trein 6048 uit Tiel, 23 oktober 2009.
Nieuw laaggeplaatst sein 352 (515 meter naar het oosten verplaatst t.o.v. de oude situatie); 23 oktober 2009.


Wissel 341 en het aansluitende spoor is helemaal verwijderd en in het uitgegraven cunet is nieuwe ballast gestort. In het hoofdspoor is nieuw, rechtspoor gemaakt. Dit wissel, dat leidde naar spoor 3 vanuit de richting Kesteren, komt niet meer terug.
De nieuwe wisseldelen voor de nieuwe wissels 343 en 353A/B werden op zijn plaats gelegd met de Volker Kirowkraan 'Obelix'.
Spoor 2 is nu voorzien van langgelast spoor (door middel van thermietlassen).
Spoor 1 is volledige vernieuwd, inclusief afvoer vuile en verouderde ballast, en gestorte nieuwe ballast. Het spoor kreeg onderhoudsvrije betonnen dwarsliggers, spoor 1 is in week 44 verder afgebouwd.

De Volker Kirowkraan 'Obelix' aan het werk in Tiel met een zware hijsklus: het op zijn plaats leggen van wisseldelen en spoorsecties. Foto: Gérard van Teeffelen, 24 oktober 2009.


Op spoor 3 is het juk tijdelijk verplaatst geweest om de rest van spoor 603 vanaf het juk tot aan de aan de oude wisselaansluiting 341 in zijn geheel op te breken en het oude spoorbed op te schonen.
Het beveiligd overpad is voorzien van een nieuwe kunststof overwegbevloering en herbestraat.
Wissel 345 aan de westkant spoor 603/602 is ook volledige vernieuwd.
Opgebroken werden alle overbodige wisselaansluitingen.

Spoorsecties spoor 1; 23 oktober 2009.
Plakbrief wissel 343; 23 oktober 2009.


Wissel 343; 23 oktober 2009.
Voorgebouwd wissel 343; 23 oktober 2009.

Samenvatting van de werkzaamheden in Tiel:

Door Strukton werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

 • vastgezet wissel 341 is opgebroken
 • laaggeplaatst sein 342 bij km 32.804 langs spoor 603 is opgebroken
 • is spoor 603 ingekort tot stootjuk km 32.804. Dit spoor functioneert nu definitief als kopspoor (was al zo sinds 1978!!) voor de treinserie 6000 en is voorzien van een afsluitlantaarn
 • zijn de vastgezette wissels 347, 349 en 351 en de stop-ontspoorblokken St 347, St 349 en St 351 incl., de daarbij behorende grendels opgebroken
 • is laaggeplaatst sein 358 bij km 33.761 is opgebroken
 • zijn de sporen/kopsporen 604 a/b, 605, 609 en 611 met de daarbij behorende handwissels 960, 962, 963a/b, 964, 965 en 966 opgebroken
 • is de Vrijgave Rangeren “VR TL” t.b.v. de wissels 347 en 349 opgebroken
 • zijn de baanvaksnelheidsborden “10” (SR 316) bij km 32.500, 33.100 en 33.207 vervangen door snelheidsborden “10” (SR 314)
 • is baanvaksnelheidsbord “10” (SR 316) bij km 33.980 opgebroken
 • is spoor 601 ruim 500 meter ingekort
 • zijn de wissels 353A/B verplaatst en vernieuwd in de richting van het emplacement Tiel
 • is voorsein 772 (incl. cijferbak) verplaatst van km 35.284 naar km 34.714
 • is de baak (SR 249 2e) verplaatst van km 35.334 naar km 34.764
 • is sein 356 verplaatst van km 33.990 naar km 33.396
 • is laaggeplaatst sein 352 verplaatst en vernieuwd van km 33.702 naar km 33.187
 • is snelheidsverminderingsbord “6” (SR 313) verplaatst van km 34.015 naar km 34.296
 • is snelheidsbord “6” (SR 214) verplaatst van km 33.207 naar km 33.421.

Verder zijn in Tiel diverse bijkomende werkzaamheden uitgevoerd, zoals kabelwerkzaamheden en testen, controles van de bovenleiding, nulmeting, bovenleidingpaal verschuiven en eindmeting, testwerkzaamheden en instellen geïsoleerd spoor en werkzaamheden aan ondergrondse infra.
Gewerkt is met de inzet van railgebonden materieel (kranen op lorries; een Gottwald-kraan SRW (van Strukton, Railbouw en Welzenes Spoorbouw); stopmachines (Unimat en CSM), stormobiels, werktreinen en de Volker Kirowkraan 'Obelix'.

Aannemer Arcadis voerde diverse functietesten uit.


Tractoren, werkmaterieel en de treinstellen 887 + 883 als trein 6049 bij aankomst in Tiel; 23 oktober 2009.
Ontgraven spoor 1 in Tiel, 24 oktober 2009.Bodemafdichting cunet nieuw wissel 343 en storten ballast;
24 oktober 2009.
Ontgraven spoor 1 in Tiel, 24 oktober 2009.Storten ballast in cunet nieuw wissel 343; 24 oktober 2009.

Storten ballast in cunet nieuw wissel 343; 24 oktober 2009. Sein 346 is gedoofd vanwege de werkzaamheden.


Storten ballast in cunet nieuw wissel 343; 24 oktober 2009.
Maken thermietlassen wissel 343; 25 oktober 2009.


Stopmachine op spoor 1 in Tiel, 29 oktober 2009.
Stopmachine op spoor 1 in Tiel, 29 oktober 2009.


Opgebroken en verwijderd laaggeplaatst sein 342, dat al vele jaren op rood heeft gestaan. Het verlengde spoor 603 achter het stootblok is opgebroken. Tiel, 12 september 2009.
Opgebroken en verwijderd laaggeplaatst sein 342, dat al vele jaren op rood heeft gestaan. Het verlengde spoor 603 achter het stootblok is opgebroken. Tiel, 12 september 2009.B. Bijzonderheden in Wadenoijen
Wissel 361 is het wissel in de overgang van dubbelspoor (sporen EA en EN) naar enkelspoor (spoor EB) in het baanvak Tiel – Geldermalsen. Het wordt vier keer per uur gebruikt voor het treinverkeer in de serie 6000 naar en van Utrecht. In de huidige dienstregeling passeren de treinen elkaar op het dubbelspoor. Het wissel was aan vernieuwing toe.

Samenvatting van de werkzaamheden in Wadenoijen:

 • door aannemer Strukton is wissel 361 vernieuwd.

C. Bijzonderheden in Geldermalsen
Op het emplacement Geldermalsen werden op verschillende werkplekken werkzaamheden uitgevoerd door spooraannemer BAM Rail B.V. Gewerkt is met de inzet van railgebonden materieel, zie hiervoor onder Tiel.

Samenvatting van de werkzaamheden in Geldermalsen:

In het werkgebied rondom de Lingebrug (km 24.9 – 25.3):

 • omleggen van het kabelbed van kabels en leidingen van de Lingebrug in een tijdelijke kabelgoot.
 • voorbereiding van wijzigingen aan de bovenleiding: blokken plaatsen en draad trekken.

Deze werkzaamheden zijn voorbereidende werkzaamheden op de uiteindelijke vernieuwing van de stalen brug in een betonnen brug.

In het werkgebied rondom wissel 93B ter hoogte van het perron (km 25.7 – 25.9):

 • vernieuwen van wissel 93B met hoekverhouding 1: 9.

In het werkgebied rondom het zuidelijk wisselcomplex (km 26.05 – 26.2 bij kunstwerk t.h.v. tunnelonderdoorgang Provinciale weg):
vernieuwen van de 1:9-wissels 141A/B en 143A/B in het kruiswisselcomplex.

Andere werkzaamheden:

 • door aannemer Movares werden op de VL-post in Utrecht diverse functietest uitgevoerd van de seinen 20/22 Culemborg tot seinen 120,122,124,126,130,132,134,136 op Geldermalsen.
 • door aannemer Heijmans werden sonderingen aangebracht aan de Lingebrug met een sondeerrups.
 • door aannemer BAM werden vanuit Houten diverse werkzaamheden aan het spoor uitgevoerd met de Speno-slijptrein.
 • door Volker Rail werden inspecties uitgevoerd van de condities van de spoorstaven en de bovenleiding.
 • In hetzelfde weekeinde werd ook de spoorbrug over de Steenweg in Waardenburg (N830) vervangen door een geluidsarme constructie.

Aanpassingen treinverkeer

Tijdens de buitendienststelling reden er geen treinen, maar busdiensten.

 • Utrecht – Geldermalsen – Tiel: stopbussen.
 • Utrecht – ’s Hertogenbosch: snelbussen.
 • Arnhem – Tiel: Syntus reed treinen tot Kesteren als volgt: oorspronkelijk zou de treindienst Arnhem - Tiel ingekort worden tot Arnhem - Kesteren met kopmaken achter sein zijde Tiel maar omdat men de rijrichting niet kon keren heeft men de treinen 'links' laten rijden. D.w.z. kopmaken op perronspoor 3 bijvoorbeeld en dan linkerspoor terugrijden, de andere trein dan linkerspoor Vork - Kesteren laten rijden en kopmaken om vervolgens rechterspoor weer terug te rijden. En zo steeds wisselend verder tot plm. 18.00 uur. Dit ging uiteindelijk niet helemaal goed en door de opgelopen vertragingen is de treindienst Kesteren – Arnhem door bussen vervangen, ook op zondag.
 • Kesteren – Tiel: busdienst.
 • In Tiel pendelbussen tussen noordelijke en zuidelijke stationsuitgangen.

Op maandagmorgen 26 oktober liepen de werkzaamheden iets uit tot 06.15 uur (i.p.v. 05.00 uur).

Hierdoor startte het treinverkeer Geldermalsen – Tiel iets later dan gepland. Ook Syntus was te iets laat. Het treinpaar 6017/6018 was de eerste die Tiel bereikte, vanuit Arnhem was een ledig mat (2 x DM`90) die te laat in Tiel mocht arriveren zodat de eerste trein naar Arnhem met 10 minuten vertraging reed. Opmerkelijk was het aantal treinstremmingen tussen Geldermalsen en Tiel op enkele dagen erna welke veroorzaakt zijn door storingen aan de beveiliging tussen Tiel en Wadenoijen. Deze werden opgelost en de beveiligingssystemen werkten daarna zo als het moet.

Sporenplan baanvak Wadenoijen – Tiel naar de actuele situatie vóór 24/25 oktober 2009

Sporenplan baanvak Wadenoijen – Tiel. Bron: www.sporenplan.nl

Sporenplan emplacement Geldermalsen naar de actuele situatie in 2009

Sporenplan emplacement Geldermalsen. Bron: www.sporenplan.nl

De tekeningen zijn van Sven Zeegers (Sporenplan Online): www.sporenplan.nl

Emplacement Geldermalsen gedeeltelijk buiten exploitatie - januari 2015

In Geldermalsen zijn medio januari 2015 grote (en zeer onverwachte…) veranderingen geweest: ingangsdatum 19 januari 2015. Vanwege de slechte conditie van wissel 67A/61B (een zogenaamde Engelsman) is besloten deze acuut te verwijderen en een stuk ‘recht’ spoor te bouwen. In de beveiliging is het wissel “ontkoppeld”. De sporen 506a, 507, 508, 509a, 509b, 509c, 510a, 510b en 511 zijn buiten exploitatie genomen. Hierdoor is er geen rijweginstelling mogelijk vanaf de seinen 140, 150, 160, 162 en 166 naar spoor 506b. Ook de de railinzetplaats (in spoor 509a) is hierdoor niet meer te bereiken. Met het ‘vrijleggen van de Merwede Lingelijn’ in het vooruitzicht is men tot deze drastische maatregelen over gegaan. Geldermalsen lijkt dus nu een DSSG te zijn geworden, althans een begin daarvan (Doorstroomstation). Er zijn nog meer plannen in Geldermalsen; in de plaatselijke politiek speelt ook nog de ondertunneling van een paar overwegen en diverse eisen m.b.t. geluidshinder....In 1995 was het emplacement nog in gebruik als transportoverslag voor veetransporten in het kader van de evacuatie in het rivierengebied door de dreigende overstromingen en dijkdoorbraken. Zie hiervoor het thema "De Betuwlijn in perspectief", pagina 1 NS/Uitgelicht op deze site. Het perron van de veelading is jaren geleden al gesaneerd. Of Geldermalsen ooit nog gebruikt zal kunnen worden bij het gemis van een belangrijk stuk infrastructuur voor grootschalige redding van de veestapel is de vraag. De (spoor)sanering biedt geen faciliteiten meer. Op vervoer per spoor hoeft in elk geval niet meer gerekend te worden; of de wijziging een tijdelijke situatie is, is niet bekend gemaakt. In 2016 staat een grootscheepse oefening gepland.

Het sporenplan van station Geldermalsen naar de situatie in 2014. Bron: Sporenplan.nl

Op deze foto van Gérard van Teeffelen van 22 oktober 2014 gaat DSB-loc 1611 met een goederentrein nog aan de kant over spoor 507; dit is nu niet meer mogelijk. De Intercitys naar het zuiden en doorgaande goederentreinen rijden (als gebruikelijk) over spoor 505.

Spoornummering en rijwegen

In dit artikel komen twee schrijfwijzen voor van de spoornummering. Spoor 1, 2 en 3 zijn de spoornummers zoals deze voor de reizigers, op de spoorvertrekstaten, perronborden e.d. worden aangeduid. Daarnaast komt ook de nummering met drie cijfers voor: 601, 602, 603, etc. Het gaat dan om dezelfde sporen. Dit laatste is de spoornummering zoals in procesplan wordt gebruikt voor het instellen van rijwegen door de computer. Spoornummers met letters, EA, EB, EN etc.(en andere lettercombinaties) zijn doorgaans vrije baansporen.

In Tiel zijn de sporen van het emplacement voor de procescomputer genummerd als 601, 602 en 603 etc. In Geldermalsen zijn de sporen van het emplacement genummerd als 501, 502, 503 etc.

Voor uitleg van het bediensysteem procesleiding verwijs ik graag naar mijn artikel op de website van Nico Spilt www.langsderails.nl Navigeer daar op ’index/zoeken’ onder letter P, titel Procesleiding op het spoor.

Voor hier wil ik volstaan met een kort voorbeeld:
Een trein van Geldermalsen naar spoor 3 in Tiel (als voorbeeld de gefotografeerde trein 6049) doorloopt de volgende rijwegen (nà Geldermalsen):
6049 EN – EB (hierin worden bediend sein 364 en wissel 361 in Wadenoijen geactiveerd).
6049 EB – 603 (hierin worden bediend inrijsein 356 en de wissels 353B en 345 in Tiel geactiveerd).

Beide opdrachten worden planregels genoemd en bij een volledig beschikbare rijweg achter elkaar direct ingesteld. Is een achterliggende rijweg nog niet beschikbaar (door bijvoorbeeld spoorbezetting of een tussenliggende stop voor de trein met een overweg zoals in Passewaaij) dan wordt de totale rijweg opgedeeld in stukjes. Men spreekt dan van een opgedeelde rijweg of deelrijweg.

Het hele systeem kan automatisch door de procescomputer (automatische rijweg instelling = ARI) of handmatig door de treindienstleider uitgevoerd worden.

De rijwegbedieningen voor Geldermalsen en Tiel vindt plaats vanuit de post in Utrecht.

Samengevat: elke rijweg (voor een treinbeweging) is dus vertaald naar een procesplanregel. Rijwegen kunnen doorgaand zijn over een langere afstand of opgedeeld zijn in deelrijwegen, alles gerelateerd in een tijdsvolgorde ten opzichte van andere treinbewegingen.
De "triggering" van de treinen, dit is het instelmoment voor rijweginstelling, hangt af van het soort trein en de plaats van doorkomst of vertrek. Treinnummervensters (treinnummerherkenning), geplande tijd en spoordetectie zijn voor het systeem de drie elementen om te herkennen om welke trein het gaat. Een langs het perron gereedstaande trein wordt 1 minuut voor vertrektijd veilig gezet; een goederentrein of sneltrein op de vrije baan wordt al enkele minuten voor het passeermoment bediend.Drukte op het station Tiel. Van links naar rechts: op spoor 1 stoomloc 41 105 met een excursietrein, op spoor 2 stoomloc 52 3879 met een excursietrein, op spoor 3 de stoptrein uit Utrecht en rechts loopt dieseltreinstel 171 op bezetspoor 3 binnen als trein 6136 uit de richting Kesteren. Het stel moest van zijn vaste plek op spoor 2 uitwijken. Het spoor waarop het dieseltreinstel rijdt, is in het weekend van 24/25 oktober 2009 opgebroken. Beide stoomlocomotieven waren in actie bij een rit met de SSN ‘Vier Provinciën Express’. Loc 52 3879 is in 2003 overgedragen aan de VSM. Gérard van Teeffelen fotografeerde dit tafereel op 20 mei 1991.Volgend jaar 2010 is in week 28 (12 – 18 juli) een grote buitendienststelling rond Geldermalsen, Tiel en Kesteren gepland.
In Geldermalsen vanwege de bouw van een passerelle over het emplacement (inclusief nieuwe stationstoegangen en liften) en wisselvernieuwingen.
In Tiel vanwege werkzaamheden aan het perron en spoor waarbij het op juiste hoogte brengen van het perron is voorzien.
In Kesteren worden wissels en sporen gesaneerd.
T.z.t. op deze pagina een reportage.

Bronnen:

 • ProRail Inframanagement
 • Arcadis Integraal Draaiboek buitendienststelling Geldermalsen – Tiel week 43 2009
 • Meer informatie over het Masterplan Stationsgebied Tiel op de website van de gemeente Tiel:
 • www.tiel.nl Klik op ‘Projecten en plannen’, dan selecteren ‘Stationsgebied’, dan o.a. Presentatie Plankaart Stationsgebied.

De foto’s bij dit artikel zijn van de auteur tenzij anders aangegeven. Met dank aan Gérard van Teeffelen voor foto’s en tekstaanvullingen.


Edward Bary
november 2009