[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [8A] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]

Breda, dé ‘Poort van Brabant’

Inleiding

Het wordt steeds drukker op het spoor. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarom een aantal knelpunten in het spoorwegnet aangewezen waarin geïnvesteerd moet gaan worden om deze klaar te maken voor de toekomst. Momenteel ondergaan acht grote stations een ingrijpende verbouwing: Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Delft, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Op deze website worden enkele van die projecten gevolgd in woord en beeld.

ProRail draagt in belangrijke mate bij aan een toekomstgericht spoorvervoer door aan deze verbouwingen leiding te geven. Op de website van ProRail wordt uitgebreid toelichting gegeven op de diverse grote spoor- en stationsprojecten. Met (digitale) nieuwsbrieven, bouwkranten, buurtbewonersbrieven, actuele informaties over wijzigingen voor de reizigers tijdens het bouwproces en internetfilmpjes wordt de (moderne) communicatie uitgebreid benut. Kortheidshalve verwijs ik daarnaar en naar andere weblinks die nuttige en volledige(r) informatie geven.
Een korte samenvatting geef ik in thema vooraf.

Breda, station aan de Hogesnelheidslijn Zuid

Eén van deze knelpunten is, zoals genoemd, het station Breda. Het plan is om van Breda weer een goed functionerend knooppunt te maken dat klaar is voor meer treinverkeer.
Station Breda wordt, als enige Brabantse halte langs de hogesnelheidslijn Amsterdam - Schiphol - Rotterdam – Brussel - Parijs, dé ‘Poort van Brabant’. Het moderne station Breda is toegerust op een groeiend aantal reizigers. Gebruiken nu nog elke dag circa 27.000 mensen het station, in 2020 zullen dit er ongeveer 57.000 zijn.
In dit thema wordt de verbouwing gevolgd met foto’s van Raymond Kiès en anderen.

Breda ligt niet direct aan de HSL Zuid, maar aan een aftakking ervan. Lees alles over de geschiedenis, het tracé, de aanleg en het onderhoud, de exploitatie en de reistijden en snelheden op Wikipedia, klik hier.

Wat houdt het project precies in?

Het nieuwe station wordt een knooppunt waar alle vormen van vervoer bij elkaar komen. Wandelaars, fietsers, brommers, automobilisten en trein- en busreizigers kunnen er allemaal terecht. Er is in alle opzichten op hen gerekend. Vandaar ook dat de slogan bedacht is, dat Breda Centraal ‘mensen bij elkaar brengt’. Het nieuwe station telt zeven sporen en drie perrons, waar zestien treinen per uur kunnen stoppen. Nieuw is dat van die zestien treinen er vier hogesnelheid-shuttles zijn.

Het nieuwe busperron biedt ruimte aan twintig bussen die goed aansluiten op de treindiensten. In en rond het station is plaats voor meer dan 4000 fietsen en op het dak van het station kunnen ruim 700 auto’s parkeren. De Noord- en Zuidkant van het station worden met elkaar verbonden door een brede, ruime ondergrondse passage, met winkels. Aan de voor- en achterkant komen overzichtelijke pleinen, met brede wegen en waterpartijen.

Bij de ontwikkeling van de OV terminal Breda wordt samengewerkt tussen de gemeente Breda, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Brabant. ProRail is verantwoordelijk voor het overall projectmanagement van de OV terminal en de realisatie ervan.

Meer informatie over Breda Centraal is te vinden op www.breda-centraal.nl. Klik hier.

De werkzaamheden

De bouw van het nieuwe station Breda is gestart begin 2012 toen de aannemer zijn eerste schop in de grond zette van het bestaande station Breda. De bouw duurt tot medio 2015. Na een zorgvuldige voorbereiding ondergaat de stationsomgeving tussen begin 2012 en medio 2015 een complete metamorfose. Het oude station verdwijnt stukje voor stukje en er komt een nieuw, uiterst modern gebouw voor in de plaats. Transparant, groot en zeer toegankelijk. Een Brabants knooppunt van openbaar vervoer waar reizen, wonen, werken en winkelen in één gebouw samenkomen. En waar de reiziger zijn fiets of auto kan parkeren. Een gebouw dat van alle functionaliteiten is voorzien en ruimte biedt bij de verwerking van de reizigersstroom tot ver in de 21e eeuw.

Het compleet nieuwe station brengt reizen, wonen, werken en winkelen op een moderne en comfortabele manier samen.

De foto’s in dit thema laten de belangrijkste fases of gebeurtenissen zien van de bouwperiode. Maar ook “toevallige momenten”, doorkijkjes, tijdelijke situaties of hindernissen voor de reiziger. Want ook hier blijft “de winkel tijdens de verbouwing” gewoon open.

Op deze plaats mijn dank aan Raymond Kiès, die er op uit trok, bij nacht en ontij, in zomer en winter om vast te leggen wat nooit meer terugkomt en wat voor tientallen jaren het nieuwe gezicht van Breda zal bepalen.

Breda in 2011

In 2011 was er van bouwactiviteiten nog niets te bespeuren. Daarom starten we de fotoserie in dit jaar toen de railinfrastructuur in Breda nog onaangeroerd was. Op woensdag 30 mei 2012 gaf minister Schultz - Van Haegen de officiële start voor de bouw van het nieuwe station Breda. Meer informatie, klik hier.

Rond het middaguur is ICM-treinstel 4210) als intercity onderweg van Venlo naar Den Haag als het een stop maakt in Breda op spoor 7. Rechts staat de binnenlandse Fyra op spoor 5 naar Amsterdam klaar met e-loc E186 119. De wereld is dan hoopvol over het toekomstige internationale Fyra-project met V250-treinstellen die de verbinding Amsterdam – Brussel zullen gaan onderhouden. De start daarvan is per nieuwe dienstregeling ingaande 9 december 2012. De donkere wolken in de lucht zijn dan nog niet de voorbode van een mislukte ouverture die zich later zal afspelen. Onder de perronoverkapping op spoor 4 is nog een sprinter SLT te zien, in de dienst naar ’s Hertogenbosch/Utrecht. Foto: Raymond Kiès, 3 april 2011.

VIRM-treinstel 9525 in de beschildering van Olympische sportactiviteiten komt hier Breda binnen op spoor 7 om 13:40 uur en is onderweg van Venlo naar Den Haag. Traxx-loc E186 115 zal als binnenlandse Fyra via de HSL Zuid op weg gaan naar Amsterdam. Raymond Kiès, 3 april 2011.


Breda in 2012

Station Breda wordt, als enige Brabantse halte langs de hogesnelheidslijn Amsterdam - Schiphol - Rotterdam - Brussel - Parijs, ook wel dé “Poort van Brabant” genoemd. Breda ligt niet echt direct aan de HSL Zuid, maar aan een aftakking ervan. Daarom spreekt men van hogesnelheidsshuttles. Ter hoogte van Prinsenbeek komen de snelle treinen op bestaand spoor (naar Breda) en bij doorgaande diensten moet er te Breda gekeerd worden (kopmaken). Rechtstreekse HSL-treinen naar het zuiden (Brussel en Parijs) zullen Breda niet aandoen. Hoe de shuttles zullen gaan rijden is op dit moment nog niet duidelijk. De foto toont de noordingang van het station; deze is afgekapt en de tunnel (rechts op de foto) eindigt in de zandvlakte. Raymond Kiès maakte deze avondopname op 10 oktober 2012.

Breda, 10 oktober 2012. Het afgekapte spoor 8. Het juk is neergezet om een ‘bruggetje’ over het spoor mogelijk te maken om zo het gebied ten noorden van het station te bereiken. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 10 oktober 2012. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 10 oktober 2012. Spoor 8, het meest noordelijke spoor van het station. Links de bouwput voor de toekomstige stationsuitbreiding. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 10 oktober 2012. Door de werkzaamheden waren tijdelijk de Sprinters uit Utrecht verlengd tot Lage Zwaluwe en de stoptreinen uit de richting Dordrecht eindigden hier. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 10 oktober 2012. De sporen 6, 7 en 8 (van rechts naar links) met respectievelijk SLT-, ICM- en Fyramaterieel. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 10 oktober 2012. De sporen 4 en 5 buiten dienst en met werkmaterieel. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 10 oktober 2012. De bestaande doorloop in de reizigerstunnel is afgetimmerd met een houten schot; het einde van de tunnel eindigt nu in een zandvlakte, respectievelijk bouwterrein. Er is een nooduitgang gemaakt via het perron (sporen 7 en 8)......Foto: Raymond Kiès.

......om vervolgens vanaf het perron met een noodbrug over spoor 8 uiteindelijk het station aan de noordzijde te kunnen verlaten en uiteraard ook in omgekeerde richting. Spoor 8 is tijdelijk gesperd met een stootjuk. Foto: Raymond Kiès.

Breda, noordelijk stationsgebied; 25 oktober 2012. Een Fyra-trein staat op spoor 8. Op de voorgrond nog een stukje van het spoor van de industrieaansluiting. Foto: Raymond Kiès.

Breda, bouwterrein noordelijk stationsgebied; 25 oktober 2012. Een Fyra-trein staat op spoor 8. Foto: Raymond Kiès.

Voormalig straatspoor van de industrie-aansluiting. Breda, 25 oktober 2012. Foto: Raymond Kiès.

Breda, bouwterrein noordelijk stationsgebied; 25 oktober 2012. Een Fyra-trein staat op spoor 8. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 25 oktober 2012. Een SLT-trein staat op spoor 6, daarnaast spoor 7. Foto: Raymond Kiès.


Breda in 2013 winter

Ook in 2013 zullen wij de verbouwing van station Breda in beeld en tekst blijven volgen. De foto's zijn weer van Raymond Kiès.

Station Breda in de steigers, 11 januari 2013. Foto: Raymond Kiès.

De binnenlandse Fyra met getrokken ICRm PRIO-rijtuigen en e-loc uit de serie 186 rijdt nog wel en vertrekt normaliter van spoor 5. De kering vanuit Amsterdam vindt in Breda plaats met loc-wisseling. Foto: Raymond Kiès, 11 januari 2013.

Nog veel rondes te gaan. Foto: Raymond Kiès, 11 januari 2013.

Sprinter SLT 2605 vertrekt om 15:52 uur naar Den Haag vanaf spoor 2 als trein 5054. Spoor 2 is sinds 9 december 2012 weer in gebruik genomen voor de stoptreinen van en naar Den Haag. Foto: Raymond Kiès, 11 januari 2013.

Breda, 11 januari 2013. Een bovenleidingsmast met betonvoet is op spoor 8 geplaatst. Vergissing? Nee, spoor 8 is buiten dienst. Het talud van het baanlichaam is weg gegraven en er was dus geen plaats meer voor de voet van het bovenleidingsportaal. Op dit spoor keerden in de oude dienstregeling de Fyra's, zie de foto’s hiervoor van 25 oktober 2012. Het bouwterrein van het noordelijk stationsgebied begint zich te vullen met de funderingen voor de nieuwbouw. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 11 januari 2013. Als vorige foto.

De vrijdagse avondspits rond 16:50 uur in Breda met divers materieel. Een ICM loopt binnen op spoor 6 richting Rotterdam, de binnenlandse Fyra staat op spoor 5 klaar naar Amsterdam (v: 16:58, trein 947) en een SLT-sprinter uiterst rechts op spoor 4 naar 's Hertogenbosch/Utrecht (v: 16:54, trein 13660) worden nog belicht door de late winterzon. Foto: Raymond Kiès, 11 januari 2013.

De laatste zonnestralen spelen met de staalconstructie van de perronkappen in Breda. Foto: Raymond Kiès, 11 januari 2013. Op de voorgrond de sporen 6 en 7. Op spoor 5 staat een Fyra gereed.

Breda, 11 januari 2013. Voetgangerstraverse. Foto: Raymond Kiès. Op de foto de karakteristieke fabrieksschoorsteen van De Faam, fabriek in suikerwerken, thans in handen van eigenaar Starsweets, die heeft aangekondigd de fabriek met ingang van 2014 te sluiten. In de Bredase gemeentelijke politiek gaan stemmen op voor behoud van (een deel van) dit beeldbepalend stuk industrieel erfgoed. Kik hier en hier.

Breda, 11 januari 2013. Voetgangerstraverse. Dit is de tijdelijke noordingang. In het verlengde van het pad is een voetbrug in aanbouw. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 11 januari 2013. Tijdelijke fietsenstalling. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 11 januari 2013. Het lijkt alsof somminge fietsen met zwaar materieel verwijderd moesten worden. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 11 januari 2013. Voetgangerstraverse als tijdelijke noordingang van het station; aan het einde wordt een voetgangersbrug gebouwd. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 26 januari 2013. Voetgangerstraverse. Dit is de tijdelijke noordingang. De trap voor de voetbrug is in aanbouw. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 26 januari 2013. Voetgangersbrug is in aanbouw. We zien hier E-loc 186 119 met een Fyra na kopmaken aan de oostzijde van het perron. De trein werd keurig op tijd voorgezet, er werd omgeroepen dat de Fyra niet zou rijden in verband met een wisselstoring maar de trein vertrok keurig op tijd in de richting Amsterdam, leeg dat wel. Rechts sprinter SLT 2655 die om 14:54 uur naar Utrecht vertrekt. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 26 januari 2013. Voetgangersbrug is in aanbouw. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 26 januari 2013. Voetgangersbrug is in aanbouw. ICM's 4044 en 4064 staan gereed als trein 3649 op weg van Zwolle naar Roosendaal. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 26 januari 2013. Voetgangersbrug is in aanbouw. Husa e-loc ES64F4-996 is met trein 50150 onderweg van Dillingen Ford Werke naar Sloehaven. Foto: Raymond Kiès.


Fyra in Breda

Vanaf de nieuwe jaardienstregeling per 9 december 2012 kwam de HSL Zuid officieel in exploitatie voor de verbinding met Fyra-treinen tussen Amsterdam en Brussel. NS Hispeed startte met de inzet van Fyra-treinstellen van het type V250. Gelijktijdig kwam de Benelux-treindienst op deze verbinding te vervallen. Vrijwel vanaf aanvang traden technische problemen op met de Fyra van zeer verschillende aard. Dit leidde tot vertraagde of opgeheven treinen en raakte dit treinproduct negatief in het nieuws en vooral bij de reizigers. Medio januari 2013 leidde dit tot een dieptepunt toen winterse omstandigheden met sneeuw en vorst tot veiligheidsincidenten leidden. NS en NMBS namen alle Fyra-treinstellen aan de kant. Op 19 januari 2013 kwam NS met een perspublikatie. De binnenlandse Fyra met getrokken ICRm PRIO-rijtuigen en e-loc uit de serie 186 rijdt nog wel, zij het niet punctueel. Intussen heeft de politiek zich bemoeid met deze affaire, heeft allerlei alternatieven "afgedwongen", legt "eisen" op tafel en krijgt het onderwerp zeer veel aandacht in de media. Volg de ontwikkelingen op TV-journaals, in kranten, op internet , in tal van commentaren en op website-fora en in nieuwsrubrieken. Deze website onthoudt zich het noemen van oorzaken of het geven van commentaar; de betrokken vervoersbedrijven zèlf, de politiek, de media en de opniemakers spreken zich daarover al uit.

In dit thema over de infrastructuur in Breda volgen wij de situatie hoe daar met de Fyra wordt omgegaan in exploitatieve zin.

De kering vanuit Amsterdam vindt in Breda plaats met loc-wisseling. Het spoorgebruik is als volgt: de trein uit Amsterdam komt aan op spoor 3 en na uitstappen reizigers rijdt het leeg materieel daarna door naar spoor 52. De loc van de vorige trein staat op spoor 5 en gaat ook naar spoor 52, wordt aan de achterzijde van de binnen gekomen trein geplaatst. Dan gaat de trein naar spoor 5 en de aanbrengende loc blijft achter. De reizigers stappen in op spoor 5, waarna op vertrektijd de trein vertrekt naar Amsterdam (van spoor 5). Als spoor 5 vrij is komt losse loc van spoor 52 en dan herhaalt de cyclus zich.

De onderstaande foto's van Raymond Kiès laten dit proces in enkele beelden zien.


Breda, 26 januari 2013. Vertraagde aankomst (a: 15:32 uur +10') van een Fyratrein uit Amsterdam op spoor 3 met loc 186 118 als trekkracht. Foto: Raymond Kiès.

Links op deze foto e-loc 186 118 met zijn trein uit Amsterdam op spoor 3, rechts de wisselloc 186 114 voor de volgende Fyra op spoor 5. Rechts is de in aanbouw zijnde voetgangersbrug te zien. Foto: Raymond Kiès, 26 januari 2013.

E-loc 186 114 verlaat spoor 5 om zijn Fyra-stam op spoor 52 op te halen, terug te rijden naar spoor 5 en vervolgens daarmee naar Amsterdam te vertrekken. Foto: Raymond Kiès, 26 januari 2013.

Inmiddels een andere Fyra-trein. E-loc 186 113 met trein naar Amsterdam, bij vertrek om 15:28 uur van spoor 5. Foto: Raymond Kiès, 26 januari 2013.


Breda in 2013 voorjaar

Breda, 8 maart 2013. Overzicht bouwplaats, gezien naar het westen. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 8 maart 2013. Vanaf de nieuwe voetgangersbrug zijn nieuwe fotoperspectieven mogelijk. Hier is de blik naar het oosten gericht. Wisselloc 186 112 voor de volgende (binnenlandse) Fyratrein staat op spoor 4 klaar. Foto: Raymond Kiès.

De aankomstloc (rechts) 186 144 en de wisselloc 186 112 van een Fyratrein in Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès. Van links naar rechts een SLT-sprinter naar Utrecht Centraal, een Intercity naar Venlo en een versterkingstreinstel SLT naar Den Haag Centraal.

Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

E-loc 186 112 met een Fyratrein naar Amsterdam wordt voorgebracht op spoor 5. Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Voetgangersbrug met Fyramaterieel. Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Voetgangersbrug met containertrein 43551 Antwerpen – Neuss getrokken door dieselloc PB14 van vervoerder CrossRail Benelux op weg naar Venlo. Breda (15:44 uur), 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Voetgangersbrug met Fyratrein getrokken door e-loc 186 144 naar Amsterdam. Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 8 maart 2013. SLT-materieel bij aankomst uit Utrecht/ 's-Hertogenbosch. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 8 maart 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 31 mei 2013. Foto: Raymond Kiès.

Op de dag dat de Belgische Spoorwegen, NMBS, met een persconferentie bekend maakte uit het Fyra V250-project te stappen, 31 mei 2013, fotografeerde Raymond Kiès in Breda de binnenlandse Fyra-dienst die vooralsnog gewoon (….) blijft rijden vanuit Amsterdam met getrokken ICRm PRIO-rijtuigen en e-loc uit de serie 186, type TRAXX.. Links staat wisselloc 186 122 klaar op spoor 7 voor de juist binnen gelopen Fyratrein op spoor 4 rechts. Inmiddels is bouwfase stap 3a van start gegaan. Vanaf maandag 20 mei tot en met zondag 7 juli 2013 zijn vanwege bouwwerkzaamheden de (perron)sporen 5 en 6 buiten dienst. Gewerkt wordt aan onder meer aan de perronoverkapping. Het spoorgebruik is hierdoor gewijzigd; de Fyratreinen komen nu aan en vertrekken van spoor 4.

Breda, 31 mei 2013. De 1700 met Fyra is een uitwisseling van Beneluxrijtuigen voor onderhoud tussen de werkplaats Maastricht en de Binckhorst. Voor dit vervoer en het verwarmen van treinen zijn vier 1700'en beschikbaar, zie ook het bericht in Op de Rails, juni-uitgave 2013-06, pagina 286. Foto: Raymond Kiès.

Containertrein 43551 Antwerpen - Neuss zagen we al eens eerder in Breda, zie de foto hiervoor op 8 maart 2013. Op 31 mei 2013 was dieselloc DE 6302 van vervoerder CrossRail Benelux ingezet om de trein via Venlo naar Duitsland te vervoeren. De doorkomst in Breda is om 15:44 uur, op deze foto over spoor 3. Maar we kwamen hier natuurlijk voor de bouwkranen en de bouwactiviteiten.....Foto: Raymond Kiès.

De andere kant opkijkend ten opzichte van de vorige foto (vanaf de voetgangersbrug) zien we container-trein 43551 het station Breda verlaten en wordt Fyratrein 943 met e-loc 186 122 op spoor 4 voorgebracht (v: 15:58 uur). Foto: Raymond Kiès, 31 mei 2013.

Breda, 31 mei 2013. De perronsporen 5 en 6 zijn buitendienst en op het perron wordt volop gewerkt. Zie volgende foto. Fyratrein 943 met e-loc 186 122 staat op spoor 4 klaar voor vertrek (v: 15:58 uur) naar Schiphol en Amsterdam. Foto: Raymond Kiès.

Bouwfase stap 3a wordt uitgevoerd in de periode van maandag 20 mei tot en met zondag 7 juli 2013. In dit tijdvak zijn de (perron)sporen 5 en 6 buiten dienst. Gewerkt wordt aan de demontage van de perronkap, het verwijderen van de tijdelijke draagconstructie van het perron, het aanbrengen van ondergrondse leidingen, het maken van draagconstructies van het toekomstige parkeerdek en aanbrengen van tijdelijke voorzieningen. Het spoorgebruik is hierdoor gewijzigd; de Fyratreinen komen nu aan en vertrekken van spoor 4. De treinen naar Den Haag en Roosendaal vertrekken tijdelijk van spoor 8. Foto: Raymond Kiès, 31 mei 2013.

Breda, 31 mei 2013. Demontage van de perronoverkapping langs spoor 5 en 6. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 31 mei 2013. Lagesnelheidswerkverkeer op het 3e perron en hogesnelheidsverkeer op spoor 4: binnenkomende Fyratrein 946 met e-loc 186 115 (a: 16:02 uur). Foto: Raymond Kiès.


Breda in 2013 zomer en najaar

Breda, 9 oktober 2013. En dit wordt dan de Poort van Brabant, als het goed is. Maar nu is station Breda nog één grote bouwput. Het station is wel lekker overzichtelijk geworden. DB Schenker locomotief 1612 passeert met een goederentrein Kijfhoek - Sittard in oostelijke richting en ook over het andere buitenspoor rijdt een goederentrein van ERS Railways met locomotief 189 991 de andere kant op. Langs één van de perrons staan óók al goederenwagens, maar die dienen voor afvoer van het puin. Langs een ander perronspoor doet een binnenlandse Fyra-trein zijn best om op tijd te vertrekken. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 9 oktober 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 9 oktober 2013. Aan de perronverlenging wordt nog gewerkt als loc 1741 met ICR-stam om 16:48 uur het station binnenrijdt, op weg als Intercity van Den Haag Centraal naar Venlo. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 9 oktober 2013. VIRM-treinstel 8731 vertrekt als Intercity om 17:22 uur naar Roosendaal vanaf spoor 8. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 9 oktober 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 9 oktober 2013. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 9 oktober 2013. Perronverlenging tussen de sporen 5 en 6. SLT-treinstel 2657 is om 17:22 uur als trein 5060 aan zijn sprinterreis naar Den Haag Centraal begonnen. Foto: Raymond Kiès.

NS, ProRail en de Gemeente Breda hebben op vrijdag 1 november 2013 de bouwers van het nieuwe station Breda in het zonnetje gezet. Dat gebeurde ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw. De medewerkers van de bouwcombinatie Ballast Nedam/Hurks kregen een pluim voor het harde werken en werden getrakteerd op iets lekkers. Het hoogste punt is een prachtige mijlpaal die aangeeft dat de nieuwbouw van het station gestaag vordert. In amper een paar maanden tijd is aan de noordkant van het spoor het eerste deel van de ruwbouw van het nieuwe station uit de grond gestampt. Het gebouw telt nu vijf verdiepingen en deze week is gestart met de aanleg van het dak. Daarmee is op 23 meter 80 het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt. Foto: ProRail.

Het nieuwe station krijgt nu steeds meer vorm en de verschillende kantoor- en woningblokken worden steeds beter zichtbaar. Hier en daar is zelfs al gestart met de afbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kozijnen en het eerste metselwerk. In het nieuwe gebouw worden ruim 2,2 miljoen stenen verwerkt in 9 verschillende kleuren. Verder wordt gestart met de bouw van het parkeerdek boven perron 3. NS, ProRail en de gemeente bouwen in Breda een uniek station. Werken, wonen, winkelen en reizen worden in één gebouw geïntegreerd. Het nieuwe station telt straks zes sporen, drie perrons, een busstation, 22.000 vierkante meter kantoorruimte en 150 woningen. Op het dak komt bovendien een parkeerplaats voor 720 auto's en in de ondergrondse passage zit 9000 vierkante meter aan winkelruimte. Met al die voorzieningen brengt Breda Centraal mensen bij elkaar in een omgeving die past bij de allure van een hogesnelheidslijn. Bron en foto: Persbericht van ProRail op 1 november 2013.


Breda in 2014 voorjaar

Breda, 7 maart 2014, Speelhuisplein. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 7 maart 2014. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 7 maart 2014. SGM3-treinstellen 2968 (v) en 2992 (a) vertrekken als trein 5054 (v:15:42) van spoor 6 naar Den Haag Centraal. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 7 maart 2014. SGM3-treinstel 2992 (in trein 5054, v:15:42) naar Den Haag Centraal tegen het decor van de nieuwbouw. Foto: Raymond Kiès.

Breda, 7 maart 2014. Links staat Sprinter SLT6-treinstel 2601 als trein 13656 naar ‘s Hertogenbosch (v: 15:54) op spoor 2 en rechts staat e-loc 1748 (als duwend krachtvoertuig achterop) met een ICR-stam als trein 3651, die op weg is van Zwolle naar Roosendaal (Breda v: 15.51) op spoor 5. Foto: Raymond Kiès.


Toen & Nu

Wie veranderingen in de ruimtelijke ordening wil vergelijken kan met beeldvergelijkingen tot verrassende ontdekkingen komen. Luchtfoto's zijn een uitermate geschikt middel om tot in detail waar te nemen wat gelijkvloers vaak niet altijd opvalt. Onderstaaande twee foto's van ProRail overbruggen slechts een periode van amper anderhalf jaar en laten de veranderingen in het stationsgebied van Breda zien.

Breda, 14 november 2012. Stationsgebied in ontwikkeling. Bron: ProRail.

Breda, 19 maart 2014. Stationsgebied in ontwikkeling. Bron: ProRail.


Breda in 2014 zomer en najaar

Entree noordkant station Breda geopend op zaterdag 6 september 2014

De nieuwe entree aan de Belcrumkant (noordkant) van station Breda is zaterdag 6 september in gebruik genomen. Hoewel er nog volop gebouwd wordt, zijn om 05:30 uur de deuren open gegaan en konden reizigers via deze entree voor het eerst naar de perrons om op de trein te stappen. De huidige entree aan de centrumkant is in de nacht van zaterdag op zondag definitief op slot gegaan, na het vertrek van de laatste nachttrein. Dit gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe station.

De omklap van zuid naar noord was een logistieke uitdaging voor alle betrokken partijen; NS, ProRail, de Gemeente Breda en de bouwcombinatie Ballast Nedam/Hurks hadden gezamenlijk een draaiboek opgesteld om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch was het voor de reizigers en inwoners van Breda even wennen zijn nu alles zich naar het noorden verplaatst heeft. Totdat het nieuwe station helemaal klaar is, medio 2016, is de Belcrumkant de centrale toegang tot het station. Hier kunnen mensen hun fiets stallen, vinden ze winkels en horecagelegenheden en zijn er roltrappen en liften naar alle perrons. Ook vindt men hier het nieuwe busstation waar vanaf zondag 7 september alle stads- en streekbussen aankomen en vertrekken. De huidige entree aan de centrumzijde is zaterdagnacht definitief op slot gegaan. Het nieuwe busstation is vanaf zondag 7 september 2014 in gebruik genomen.

Centrumkant wordt bouwterrein

Het oude stationsgebouw aan de centrumkant wordt vanaf maandag 8 september gesloopt. Het gebied rondom het voormalige busstation en stationsgebouw wordt ingericht als bouwterrein en afgesloten met bouwhekken. Reizigers kunnen vanaf de centrumkant alleen nog naar de perrons via de tijdelijke loopbrug. Deze brug zal vanaf zaterdag 6 september geen doorgaande verbinding meer zijn omdat de trapopgang aan de Belcrumkant wordt afgesloten.

Openbare fietsenstalling centrumkant

Met uitzondering van de fietsklemmen in de Emmastraat, Stationsweg, Meerten Verhoffstraat en Willemstraat, verdwijnen alle fietsparkeerplaatsen en -rekken aan de centrumkant. De klemmen zijn op 4 september verwijderd en de fietsen die er dan nog staan, worden verplaatst naar een tijdelijke fietsenstalling, die er staat tot 12 september, op het Q-park terrein aan de Spoorstraat. Vanaf zaterdag 6 september kunnen fietsers gebruik maken van de nieuwe fietsstallingen aan de Belcrumkant waar voldoende ruimte is om de fiets te stallen.

In nieuwe bewaakte stalling fietsparkeren elke eerste 24 uur gratis

In de nieuwe bewaakte fietsenstalling aan de Belcrumkant, die zaterdag in gebruik werd genomen, is fietsparkeren elke eerste 24 uur gratis. Dankzij een innovatief digitaal parkeersysteem ziet de fietser straks via schermen waar de vrije plekken zijn. De fietser checkt in en uit met de OV-chipkaart. De bewaakte stalling aan de centrumkant blijft open tot zaterdag. Fietsen die nog in de oude stalling staan, worden zaterdag verplaatst en krijgen een apart plekje in de nieuwe stalling zodat eigenaren hun fiets snel kunnen terugvinden.

Belangrijkste momenten

In het eerste weekend van september werden de volgende faseringen uitgevoerd:

Station Breda

NS, ProRail en de gemeente Breda bouwen in Breda een uniek station. Werken, wonen, winkelen en reizen worden in één gebouw geïntegreerd. Het nieuwe station telt straks zes sporen, drie perrons, een busstation, 22.000 vierkante meter kantoorruimte en 150 woningen. Op het dak komt bovendien een parkeerplaats voor 720 auto's en in de ondergrondse passage zit 9000 vierkante meter aan detailhandel en voorzieningen.

Bron: Persbericht ProRail (825) van 1 september 2014

Breda, stationsbebouwing noordzijde; ingebruikname nieuwe entree Belcrumkant op 6 september 2014. Foto: ProRail, augustus 2014.
Bronnen: Nine Creative Agency/www.viabreda.nl
Breda, stationsbebouwing noordzijde; ingebruikname nieuwe entree Belcrumkant op 6 september 2014. Situatieschets.
Bron: ProRail, augustus 2014.

Raymond Kiès bezocht de nieuwe stationsaccommodatie op 10 september 2014 en stelde zijn fotografisch reisverslag aan deze site beschikbaar. Hieronder een impressie in 23 foto’s.Breda in 2015 najaar

Op 19 en 20 september 2015 was het treinverkeer rond Breda gestremd door werkzaamheden voor de bouw van de OV-terminal. Nadat begin augustus de sporen 3 en 4 buitendienst waren gesteld, volgde op 19 en 20 september spoor 2 om de constructie voor de bouw van de overkapping en het parkeerdek mogelijk te maken. Spoor 4 wordt nog wel gebruikt door goederentreinen. Spoor 6 werd ingericht om twee treinseries te laten keren: vanaf 21 september keert aan de westkant de serie 15100 naar Den Haag Centraal, aan de oostkant de serie 13600 naar Utrecht Centraal. Deze situatie duurt tot 3 april 2016. Op 23 september werd een mijlpaal bereikt toen een stalen spant tussen de centrum- en de noordzijde van het station werd ingehesen en op die manier beide delen van het station met elkaar werden verbonden. De komende maanden plaatst men meer spanten zodat het parkeerdek boven de sporen kan worden voltooid. In het najaar van 2016 moet de stadszijde van de nieuwe terminal opgeleverd worden, waarmee dit project ten einde komt.

Eind september werd bekend dat de opdrachtgevers voor de bouw, ProRail, NS en de gemeente Breda, 12,5 miljoen euro extra betalen voor het nieuwe station. Dit is de uitkomst van een langlopend conflict met de aannemers Ballast Nedam en Hurks. De bouw van de OV-terminal valt duurder uit omdat schroefpalen moesten worden gebruikt nadat bleek dat de heiwerkzaamheden te veel overlast veroorzaakten voor de omgeving. Ook zijn extra kosten gemaakt om de treinen door te laten rijden tijdens de bouwwerkzaamheden. Overigens dekt de 12,5 miljoen euro de meerkosten niet volledig; ook aannemers nemen enkele miljoenen euro’s verlies. De bouw van het nieuwe station Breda was oorspronkelijk begroot op 132 miljoen euro.
Bron: Op de Rails, NVBS-uitgave 2015-10.

Raymond Kiès bezocht de nieuwe stationsaccommodatie op 28 september en 2 oktober 2015 en stelde zijn fotografisch reisverslag aan deze site beschikbaar. Hieronder een impressie in 7 foto’s.

Breda, beide foto's zijn gemaakt op 28 september 2015.
Breda, deze vier foto's zijn gemaakt op 2 oktober 2015.

Breda, 2 oktober 2015. Foto: Raymond Kiès.


Station Breda geopend

Station Breda werd op 8 september 2016 - na een bouwperiode vanaf 2012 - feestelijk geopend. Foto: Henk Koster, 7 september 2016.
Meer informatie over het feestprogramma op 9, 10 en 11 september kijk hier.