[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [8A] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]

Bouwput Amsterdam Centraal

Amsterdam Centraal gezien vanaf het Havengebouw naar het oosten. Foto: Raymond Kiès, 10 oktober 2012. Bezoek de webcam van Amsterdam CS, klik hier.

Amsterdam Centraal. Impressie doorsnede oost-west. Van links naar rechts stationsplein met metro, stationsgebouw, de drie stationskappen en busplatform aan de IJ-zijde. De Noord-zuidlijn doorkruist dit alles op grote diepte. Op de achtergrond de contouren van de Zilveren Toren en het Havengebouw. Tekening ProRail. Meer informatie op de website van ProRail, klik hier.

Inleiding

De stationsomgeving van Amsterdam Centraal is de laatste decennia ingrijpend van aanzien veranderd. Aan de westzijde is het nieuwe Ibis-Hotel over de sporen 1 t/m 4 gebouwd, aan de noordzijde is een nieuw busplatform verrezen, aan de oostzijde is de ontwikkeling van Oosterdokseiland tot 'cultuur- en leisurecenter' nagenoeg afgerond en aan de zuidzijde is na jarenlange bouwwerkzaamheden ten behoeve van de Noord-zuidlijn het stationsplein weer enigszins overzichtelijk geworden. Maar er wordt nog volop gewerkt onder de monumentale stationskap.

In het station Amsterdam CS wordt al jaren gewerkt aan diverse verbouwingen. De aanleg van de Noord-zijdlijn is daarvan de meest ingrijpende. Maar ook andere uitbreidingen worden uitgevoerd. De middentunnel, van ouds de belangrijkste reizigersvoorziening om de perrons en de centrale hal met hoofdtoegang te bereiken wordt gemoderniseerd en uitgebreid aan beide zijden met winkelvoorzieningen. Daarvoor worden twee gangen gebouwd, zonder trappen naar de perrons. Er komen twee tunnels te liggen tussen de bestaande (oost- en west)tunnels in, vrij toegankelijk vanaf de noord en de zuidkant van het station. Het winkelcentrum zal buiten de poortjes vallen, zodat ook niet-treinreizigers er gebruik van kunnen maken. De onderstaande foto's laten de ruimte zien waar normaal gesproken de sporen 2 t/m 4 liggen. De “sporenbak” werd tijdelijk verwijderd om de werkzaamheden mogelijk te maken. Douwe Krijnen fotografeerde het gapende gat op 13 oktober en 22 oktober 2012. Meer informatie over de bouw van deze passages op de website van ProRail, klik hier.

Amsterdam Centraal, 13 oktober 2012. Sporenbak spoor 2 t/m 4. Foto: Douwe Krijnen.

Amsterdam Centraal, 22 oktober 2012. Sporenbak spoor 2 t/m 4. Foto: Douwe Krijnen.

Amsterdam Centraal, 22 oktober 2012. Sporenbak spoor 2 t/m 4. Foto: Douwe Krijnen.

Amsterdam Centraal, 22 oktober 2012. Sporenbak spoor 2 t/m 4. Foto: Douwe Krijnen.

Amsterdam Centraal, 22 oktober 2012. Sporenbak spoor 2 t/m 4. Foto: Douwe Krijnen.

Amsterdam Centraal, 22 oktober 2012. Sporenbak spoor 2 t/m 4. Foto: Douwe Krijnen.

Amsterdam Centraal, 22 oktober 2012. Sporenbak spoor 2 t/m 4. Foto: Douwe Krijnen.

Bronnen en websites