[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [8A] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]

Combiplan Nijverdal

De nieuwe Salland Twentetunnel

Inleiding

Het Combiplan Nijverdal houdt in dat het doorgaande verkeer in Nijverdal via een geheel nieuw tracé door Nijverdal wordt geleid. Onderdeel van dat tracé is een circa 500 meter lange tunnel, waarin de autoweg N35 èn het spoor gezamenlijk gecombineerd (gebundeld) komen te liggen. In september 2012 besloten Rijkswaterstaat en ProrRil dat de naam van de Combitunnel in hartje Nijverdal Salland Twentetunnel wordt. De uitvoering van het Combiplan startte in 2008 met de voorbereidende werkzaamheden. De rechtstreekse treinverbinding tussen Zwolle en Enschede werd ruim 3 jaar onderbroken tussen Nijverdal en een tijdelijk station Nijvendal West. Tussen beide werd een busdienst onderhouden. De treintunnel kwam op 1 april 2013 in dienst. De autotunnel volgt wat later. Het hele project is in 2014 klaar.

Zwolle - Enschede weer rechtstreeks per trein

In de maand maart 2013 was het nog flink aanpoten om de geplande indienststelling van het spoor gereed te krijgen. De lange winter met langdurig vorst en veel sneeuw had wat vertraging veroorzaakt. Diverse werkzaamheden werden nog afgerond, er werd geoefend en getest en toen was het zover: de rechtstreekse treinverbinding tussen Zwolle en Enschede werd weer in ere hersteld. ProRail legde samen met de aannemers de laatste hand aan het spoorse deel van de nieuwe tunnel bij Nijverdal inclusief nieuw station. De spoortunnel maakt het spoor betrouwbaarder en veiliger want er konden vijf overwegen weggehaald worden.

Ruim 3 jaar reden er geen treinen meer van Zwolle naar Enschede. In deze periode werd door Rijkswaterstaat en ProRail samen een tunnel (500 meter overdekt) gebouwd voor de weg en het spoor vanuit het project Combiplan Nijverdal. Vanuit Zwolle stopte de trein deze drie jaar bij het tijdelijk station Nijverdal-West. Enkele honderden meters verderop pendelde een trein tussen het oude station Nijverdal en Enschede. Op 1 april 2013 was dat voorbij en rijden er weer treinen rechtstreeks tussen Zwolle en Enschede via het nieuwe station Nijverdal.

Reizigers

In maart 2013 reden er ook geen treinen meer naar Nijverdal-West en Nijverdal en werd er gekeerd in Raalte en Wierden om de sporen bij Nijverdal weer met elkaar te kunnen verbinden. Station Nijverdal-West zal ook niet meer gebruikt worden voor het tijdelijk busvervoer. Het weekend van 16 en 17 maart reed er op het hele traject tussen Zwolle en Almelo geen treinverkeer. Reizigers werden met bussen vervoerd vanaf het oude station Nijverdal.

Werkzaamheden

Om de spoorverbinding te kunnen afronden, is het tijdelijke station Nijverdal-West gesloopt. Er werd in totaal in maart 2013 ook 375 meter nieuw spoor gebouwd om het totale nieuwe spoortraject van twee kilometer te voltooien. Bovendien werd het spoor aangesloten op de beveiligingssystemen. De werking ervan werd tot en met 17 maart getest. Daarna werden er proefritten uitgevoerd. Op 9 maart werd ook een calamiteitenoefening gehouden in samenwerking met de hulpdiensten.

Cijfers

Voor Combiplan Nijverdal is afgelopen jaren 16 miljoen kilo ballast gebruikt. Er zijn 6390 dwarsliggers geplaatst en er is 7996 meter spoorstaaf bevestigd. In totaal is er 91 kilometer aan kabels in het spoorse deel van het project verwerkt.

Combiplan Nijverdal

Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal, door het knelpunt van de N35 in Nijverdal aan te pakken. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en de leefbaarheid en veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2014 als geheel gereed.

Impressie nieuw station Nijverdal. Bron: ProRail.

Salland Twentetunnel

Het Combiplan houdt in dat het doorgaande verkeer via een geheel nieuw tracé door Nijverdal wordt geleid. Onderdeel van dat tracé is een circa 500 meter lange tunnel, waarin de weg en het spoor komen te liggen. In september 2012 besloten Rijkswaterstaat en Prorail dat de naam van de Combitunnel in hartje Nijverdal Salland Twentetunnel wordt.
De ombouw van rijksweg 35 is een project met een lange historie. Al sinds de jaren '70 is het druk in de Grotestraat van Nijverdal. Sinds lange tijd is Nijverdal daarmee een flessenhals in de verbinding van Twente met Zwolle. De nieuwe tunnel zorgt voor een ‘groene’ verbinding tussen het centrum en de woonwijken aan de noordkant van Nijverdal. De uitvoering van het Combiplan startte in 2008 en moet in 2013 gereed zijn. Vanaf 1 april 2013 gaat de trein door de tunnel.

Station Nijverdal was tijdelijk een kopstation

Tijdelijk station Nijverdal West was via een voetgangerstunnel verbonden met het busstation

Werkzaamheden

Een lengte van bijna drie kilometer van de N35 schuift naar het noorden, waarbij het nieuwe tracé vlak langs de spoorlijn Zwolle - Almelo komt te liggen. De nieuwe N35 wordt als tweebaansweg aangelegd. Aan de westkant van het dorp wordt over een lengte van 500 meter een gecombineerde tunnelconstructie gemaakt voor het spoor en de weg met twee toeritconstructies. Aan de westkant van het station Nijverdal komt er bijna 1500 meter dubbelspoor bij. Ten oosten van het huidige station, waar het spoor over de Regge gaat, blijft het enkelspoor.

Daarnaast bestonden de werkzaamheden uit twee spoorwegbruggen en twee rijkswegbruggen over de Regge en de parallel lopende nevengeul, een viaduct ter plaatse van de Kruidenlaan, een viaduct ter plaatse van de G. v.d. Muelenweg over de open tunnelbak, voetgangers- en fietstunnel ter plaatse van de Kruidenlaan, twee dienstgebouwen en geluidsschermen. De treinhalte is geheel geïntegreerd in de open toerit van de combitunnel. Het huidige station is vervallen en gesloopt.

Tijdens de uitvoering van het Combiplan konden van december 2009 tot april 2013 geen treinen door Nijverdal rijden. Er werd een tijdelijk station Nijverdal West geopend, dat tijdens de werkzaamheden fungeerde als eindpunt voor de stoptreinen uit Zwolle, en inmiddels gesloten is. Inmiddels is tussen Wierden en Nijverdal een nieuw spoortraject in gebruik genomen. Op de plaats van de afgebroken spoorlijn wordt de nieuwe Rijksweg 35 aangelegd.

Kosten

De kosten van het Combiplan worden geraamd op ongeveer 195 miljoen euro.


DM90-treinstel 3407 staat in Nijverdal gereed voor vertrek (13.33 uur) als trein 7939 naar Enschede; 15 april 2010. De machinist is er klaar voor. I.v.m. bouwwerkzaamheden (Combiplan Nijverdal, zie http://www.hellendoorn.nl/diensten/projecten/rw35/Infoblad.pdf ) was Nijverdal tijdelijk kopstation. Van Nijverdal West reden de treinen naar Zwolle. De onderbreking in Nijverdal werd verzorgd door een busdienst voor doorgaande reizigers. Foto: Edward Bary

In Nijverdal eindigde het spoor uit Enschede voor een stootjuk en was dit station tijdelijk een kopstation geworden waar de treinen keerden. Deze aanpassing van de dienstregeling werd noodzakelijk geacht om ongestoord de tunnelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren wat de bouwtijd aanzienlijk kon bekorten. Voor doorgaande reizigers werd ruim 3 jaar lang een vervangende busdienst ingezet naar Nijverdal West waar de trein naar Zwolle weer aansluiting gaf. Een bypassconstructie per spoor, wat we vaker zien bij omvangrijke spoorwerkzaamheden, kon ook wegens ruimtegebrek en samenvallende traceringen niet gerealiseerd worden. Rechts de open tunnelbak in een nieuw, opgescho-ven tracé. Op de achtergrond van deze foto het nieuwe, verdiepte station Nijverdal. Foto: Bertus Kers, 27 februari 2013.

Klaar voor gebruik
Het spoor in de nieuwe tunnel en bij het nieuwe station van Nijverdal is in de maand maart getest en alles blijkt in orde. De treinen kunnen vanaf 1 april 2013 over dit nieuwe stuk spoor gaan rijden. Voor degenen die niet kunnen wachten tot 1 april heeft ProRail nu alvast een filmpje waarmee je virtueel een kijkje kunt nemen vanuit de stoel van de machinist.

Wat is er getest?

Tijdens de verschillende testen is onder andere de communicatie tussen de trein en de verkeersleiding van ProRail in Zwolle bekeken. Zo werd gemeten of het speciale telefonie netwerk voor het spoor GSM-R goed werkte, maar ook de signalen van het netwerk voor hulpdiensten C2000. Daarnaast werd het effect gemeten dat de treinen op het spoor hebben wanneer ze met een relatief hoge snelheid rijden. De snelheid zal echter in de praktijk veel lager zijn, want vanaf 1 april zullen alle treinen tussen Zwolle en Enschede bij station Nijverdal stoppen. Er is geen bovenleiding op dat traject omdat daar geen elektrische treinen rijden. Er is in het ontwerp van de tunnel wel rekening mee gehouden dat er eventueel bovenleiding komt, maar daar wordt nu nog nader onderzoek naar gedaan met alle betrokken partijen.

Betrouwbaar spoor met Combiplan Nijverdal

Combiplan Nijverdal, zoals het project heet, zorgt voor een veiliger en betrouwbaar spoor, onder andere omdat er vijf overwegen door konden worden gesloten. Daarnaast wordt ook de capaciteit vergroot. Er is een groter stuk dubbelspoor aangelegd bij Nijverdal zodat een vertraagde trein minder snel effect heeft op het overige treinverkeer. Het baanvak Zwolle-Almelo is grotendeels enkelsporig en treinen moeten elkaar op een paar vaste plekken passeren.