Update archief pagina: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]


Updates

Op deze pagina kunt u lezen wat de updates nrs. 61 t/m 70 op de site waren.

Nr. Datum Aard van de update
70 20120323 In deze update:
 • De pagina 8 Nederland/NS/Uitgelicht: “70 jaar Gotische Bogen tussen Hilversum en Utrecht (Blauwkapel)” is aangevuld met enkele foto’s van Kees van de Meene, Peter van der Vlist en Bert Stortenbeker.
 • Het goederenvervoer per spoor van/naar Tiel en Kesteren is alweer 9 jaar geleden beëindigd (per 2003). De pagina 1 Nederland/NS/Uitgelicht “De Betuwelijn in perspectief” is aangevuld met enkele foto’s van Caspar van den Berg, Matthias den Hartog en Gérard van Teeffelen van de bediening van deze stations in de periode 1990 - 2000.
 • De Stoomtram nr. 131, periodiek van de Museumstoomtram Hoorn – Medemblik is verschenen. Inhoudsopgave op de startpagina, daarna op de pagina Van de Leestafel.

69 20120305 In deze update:
 • Het thema “Winterhard de winter door”, pagina 3 Nederland/NS/Uitgelicht is aan het einde aangevuld met een analyse van een materieelstoringsafhandeling door NSR, ProRail en NedTrain. Deze analyse beschrijft de logistieke processen tussen de spoorbedrijven onder het kopje Winter februari 2012, maar staat daar oorzakelijk los van.
 • Op de nieuwe pagina 8 Nederland/NS/Uitgelicht aandacht voor het 70-jarig bestaan van de “Gotische Bogen”, de bovenleidingconstructie op het baanvak Hilversum Sportpark – Utrecht Blauwkapel Aansluiting Noord. Met medewerking van de website www.gotischeboog.com en foto’s van Peter van der Vlist.
 • In het thema “Mediapark Hilversum beter bereikbaar”, pagina 5 Nederland/NS/Uitgelicht wordt teruggeblikt naar de begintijd van de halte Hilversum NOS (Noord). In enkele foto’s van Peter van der Vlist zien we de aanleg van deze halte in maart 1974 en enkele voorbijsnellende Intercity’s op 1 juli 1984.
 • Aan het thema “Randstadspoor Utrecht en omgeving”, pagina 8 Nederland/NS/Infrastructuur zijn twee foto’s toegevoegd van de recent geplaatste nieuwe verkeersbrug bij Lunetten over de A27. De oude verkeersbrug wordt omgebouwd tot spoorbrug in het kader van de spoorverdubbeling ter plaatse.

68 20120220
 • De pagina 7: Nederland/NS/Uitgelicht: “Treinramp Harmelen 1962 – 2012” is aangevuld met een foto van Bert Stortenbeker van het gebouw van de vroegere NX-post Woerden in 1969.
 • De startpagina is gewijzigd; niet meer actuele thema’s zijn verwijderd.
 • Het thema “Winterhard de winter door”, pagina 3 Nederland/NS/Uitgelicht is aangevuld met een korte terugblik op de winterse omstandigheden in de eerste week van februari 2012. Twee foto’s van Gérard van Teeffelen symboliseren de winterse ongemakken op het spoor die voor de derde keer op rij tot gevolg hadden dat de treindienst stilgelegd moest worden en daarna een aangepaste dienstregeling werd gereden. De aanvulling beschrijft de logistieke processen onder bijzondere omstandigheden onder het kopje Winter februari 2012.
 • Toegevoegd aan het thema Extra/Fotografie/Luchtfotografie, pagina [2A], 9 luchtfoto’s van Your Captain Luchtfotografie van de oude en nieuwe IJsselbrug in Zwolle en de aansluiting van de Hanzespoorlijn in Hattem (16 september 2011) en één luchtfoto van Utrecht Centraal in een winters landschap (4 februari 2012).
 • Aan het thema “Sporen in het verleden: Utrecht CS” (pagina Nederland/NS/infrastructuur [9]) zijn in de inleiding enkele bronnen en referenties met weblinks toegevoegd naar aanleiding van een eerder verschenen publicatie van de auteur J.A. Bonthuis, die de grootschalige werkzaamheden ter uitbreiding van de infrastructuur rond de spoorwegknoop Utrecht tussen 1989 en mei 1996 heeft beschreven. Het artikel met veel foto’s en tekeningen is via een weblink naar de Digitale NVBS Bibliotheek te lezen.

67 20120130 Wat is nieuw:
 • De nieuwe pagina 7: Nederland/NS/Uitgelicht: “Treinramp Harmelen 1962 – 2012” bevat nu alle feiten over de ramp en de herdenking. Nog diverse foto’s, illustraties en weblinks zijn toegevoegd. Kees van de Meene en Nico Spilt stelden foto’s van het gebouw van de vroegere NX-post Woerden beschikbaar. Het thema is van de startpagina en de Leestafel verwijderd.
 • De startpagina is gewijzigd; niet meer actuele thema’s zijn verwijderd.
 • Op pagina 1 van het thema: Nederland/NS/Uitgelicht: “De Betuwelijn in perspectief” zijn enkele foto’s toegevoegd van Matthias den Hartog, o.a. de afbraak van de voormalige Van Gend en Loos-loods in Tiel in 2007. Uit mijn eigen collectie zijn enkele foto’s toegevoegd van het station Tiel Passewaaij vlak na de opening in april 2007. Tevens is in de opsomming van enkele spoorwegongevallen in de Betuwe toegevoegd een ongeval in Geldermalsen met een uit Duitsland komende D-trein op 17 maart 1939. Tenslotte is deze pagina nieuw opgemaakt voor een betere leesbaarheid.
 • Van Gérard van Teeffelen werden enkele recente foto’s ontvangen van de verbouwing van Utrecht Centraal. Luchtfotografiebedrijf Your Captain stelde twee luchtfoto’s beschikbaar van Utrecht Centraal en de nieuwe onderdoorgang in de Fortweg. Toegevoegd aan het thema Nederland/NS/Infrastructuur, pagina 8. De luchtfoto’s zijn ook toegevoegd aan het thema Extra/Fotografie/Luchtfotografie, pagina [2A].
 • Aan het thema “Sporen in het verleden: Utrecht CS” (pagina Nederland/NS/infrastructuur [9]) zijn in de inleiding enkele bronnen en referenties met weblinks toegevoegd naar aanleiding van eerder verschenen publicaties van de auteurs Kees van de Meene en Frans Storm van Leeuwen over de geschiedenis van de spoorlijnen en stations in Utrecht en de spoorwegwerken die tussen 1935 en 1954 werden uitgevoerd. Deze artikelen met veel oude foto’s zijn via de links te lezen.

66 20120110
 • Aan het begin van het nieuwe jaar heb ik wat onderhoud gepleegd aan de site. De oudste updatenummers, vermeld op de update-pagina, zijn ondergebracht in archiefpagina’s: de nieuwe update-archiefpagina [5] bevat nu de updates 41 t/m 50 en de nieuwe update-archiefpagina [6] bevat nu de updates 51 t/m 60. De gewone update-pagina bevat nu de updates nrs. 61 t/m 66. Per 10 updates zal in de toekomst een archivering plaatsvinden.
 • Op de pagina Nederland/NS/Infrastructuur [8] Randstadspoor Utrecht en omgeving zijn onder het kopje Station Utrecht Centraal een zestal ansichtkaarten toegevoegd (inclusief luchtfoto !) zoals het vroegere station met stationsplein er uit zag. Jeroen Doedel stelde deze foto’s graag beschikbaar en heeft op zijn website nog veel meer ansichtkaarten.
 • De laatste weken was er veel aandacht in de media voor de spoorwegramp in Harmelen in 1962 en de herdenking na vijftig jaar op 8 januari jl. waar ik op uitnodiging bij kon zijn. Op de startpagina actuele informatie en weblinks. Het onderwerp staat ook op de pagina Van de Leestafel. Beide zullen binnenkort samengevoegd worden en ondergebracht worden in een nieuw te maken pagina 7: Nederland/NS/Uitgelicht: Treinramp Harmelen 1962 – 2012. Deze pagina is reeds aangemaakt en zal binnenkort klaar zijn. Hiermee verwacht ik, dat het onderwerp beter tot zijn recht komt.
 • De startpagina is gewijzigd; niet meer actuele thema’s zijn verwijderd. Bedankt voor alle Kerst- en Nieuwjaarswensen.

65 20111212
 • Nog even nagenieten van de rondrit en reünie met de klassieke e-locs 1200 op zaterdag 12 november 2011 ter gelegenheid van “60 jaar 1200, 80 jaar NVBS”. Het NVBS-maandblad Op de Rails van december blikt terug op de vele (organisatorische) aspecten van deze bijzondere gebeurtenis. Van Raymond Kiès, Han Duijve, Rob van Ee en Mark Rijs werden nog fraaie foto’s ontvangen. Toegevoegd aan de pagina NVBS-excursies [4].
 • Een andere locserie van NS die zich ook in een grote belangstelling kon verheugen was de NS-serie 1000. Ook het afscheid in de jaren tachtig van dat loctype ging niet ongemerkt voorbij. Een fotoverslag van de NVBS-excursie op 12 december 1981 zal nog op deze website volgen. Eerst foto’s van Peter van der Vlist uit de gewone dagelijkse dienst in de nadagen van dit loctype en de overname van loc 1010 door Stibans. Toegevoegd aan de pagina Nederland/NS/locserie 1000.
 • De startpagina is gewijzigd; niet meer actuele thema’s zijn verwijderd.
 • De pagina NVBS-excursies bevat diverse subtitels op afzonderlijke subpagina’s. Om één en ander wat overzichtelijk te houden en met het oog op toekomstige uitbreidingen en toevoegingen is nu een voorafgaande pagina [0] met een inhoudsopgave gemaakt; van hieruit kan naar een gewenste subtitel doorgeklikt worden. Tot heden zijn vier titels opgenomen.

64 20111122
 • Verslag van een bezoek aan de post Gelre te Arnhem op 27 oktober 2011. Een kijkje achter de schermen bij ProRail Verkeersleiding op de nieuwe pagina Nederland/NS/Uitgelicht [6]. Met foto's van Kees van de Meene en Bas van Heezik.
 • De rondrit en reünie met de klassieke e-locs 1200 op zaterdag 12 november 2011 ter gelegenheid van 60 jaar 1200, 80 jaar NVBS is vastgelegd op de nieuwe pagina NVBS-excursies [4]. Een eigen fotoreportage, aangevuld met foto's van Bertus Kers, Rudi van Schaik en Rienk Nauta.
 • De startpagina is gewijzigd; niet meer actuele thema’s zijn verwijderd.
 • Een ritje door de dive-under (spoortunnel) in Arnhem, zoals de machinisten dat zien. Bas van Heezik stelde 6 foto's beschikbaar voor de pagina Nederland/NS/Infrastructuur [6], thema Sporen in Arnhem.

63 20111111

In deze update:

 • Luchtvaartbedrijf Your Captain leverde 13 spectaculaire foto’s (2 september 2011) van Utrecht en omgeving; te zien op de pagina Extra/Fotografie/Luchtfotografie [2A].
 • Recente foto’s van Gérard van Teeffelen en Nico Spilt van de verbouwing van Utrecht Centraal zijn toegevoegd op de pagina Nederland/NS/Infrastructuur [8], thema project Randstadspoor Utrecht en verbouwing Utrecht Centraal tot OV-terminal.
 • Het artikel Sporen in het verleden; Utrecht CS (noordzijde) is uitgebreid met tekst en foto’s van de verbouwing van de buurtsporen, met name de sloop en herbouw van de fietsenstalling en de aanleg van de nieuwe sporen 1 en 2 in de jaren tachtig (1984). Peter van der Vlist reikte de foto’s aan. Pagina Nederland/NS/Infrastructuur [9]. Ook enkele foto’s uit eigen collectie uit 1963 en 1967 van het buurtstation. Tenslotte in dit thema: de Utrechtse fly-over; het eerste stukje kwam in mei 1972 in gebruik. Ook hiervan enkele foto's van september 1971.
 • Recente foto’s van Kees van de Meene (27 oktober 2011) toegevoegd aan de pagina Nederland/NS/Infrastructuur [6], thema Sporen in Arnhem.
 • Inmiddels zijn in mijn archief foto’s opgedoken van mijn (gele) auto uit 1977. Een Renault 6 in de NS-huisstijlkleur. Een plekje gegeven op de pagina Extra/Vervoermiddelen.
 • De startpagina is gewijzigd; niet meer actuele thema’s zijn verwijderd.

62 20111030 In deze update:
 • Op de nieuwe pagina Nederland/NS/Infrastructuur [9] de geschiedenis van de spoorwegen in Utrecht. In dit deel wordt het noordelijk emplacement nader bekeken. Met foto’s en tekeningen van Kees van de Meene.
 • Op de pagina Nederland/NS/Infrastructuur [8] Randstadspoor Utrecht en omgeving zijn historische foto’s toegevoegd van het station Utrecht Centraal. In dit thema zijn drie luchtfoto's toegevoegd van Your Captain Luchtfotografie.
 • De startpagina is gewijzigd.

61 20111012 In deze update:
 • Verslag met foto's van de bezochte donateursdag van de Museumtram RTM Ouddorp in de De Punt West bij de Brouwersdam op 24 september 2011 op de nieuwe pagina Nederland/MRTM/Recent [5]. De webmaster werd gespot door Olav Casander.
 • De verbouwing van Utrecht Centraal neemt nog wel wat jaren tijd in beslag. Regelmatig worden nieuwe foto’s van het project Randstadspoor Utrecht en verbouwing Utrecht Centraal tot OV-terminal op de pagina Nederland/NS/Infrastructuur [8] toegevoegd. Van Gérard van Teeffelen ontving ik foto’s van Utrecht Centraal.
 • Het voormalige emplacement Utrecht Lunetten blijft boeien, vooral nu het een gedaantewisseling ondergaat. Peter van der Vlist zond enkele fotobijdragen zoals het ooit was: pagina Nederland/NS/Infrastructuur [8].
 • De museumpendel van het Spoorwegmuseum rijdt met ingang van 26 juli 2010 via het spoorknooppunt Blauwkapel naar het museum aan de Maliebaan; kopmaken op de vrij baan in beeld gebracht met foto’s van Peter van der Vlist. Nico Spilt bekeek vanuit Google Maps de situatie en leverde het kaartje. Pagina Nederland/NSM/Elektrische treinstellen.
 • De pagina’s Extra/Fotografie/Mijn fototoestellen [1] en Extra/Vervoermiddelen/Mijn eigen vervoermiddelen zijn aangevuld met recente ontwikkelingen. Deze staan onderaan de bestaande teksten.[Terug]