[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Donateursvergadering 2015


Op Paaszaterdag 4 april 2015 werd de jaarlijkse donateursvergadering van de Museumstoomtrein Hoorn – Medemblik gehouden, ook dit jaar weer in de werkplaats in Hoorn. Een vaste schare van zo’n 70 donateurs vulde de werkplaats rond de klok van 12:00 uur. Met uitgebreide catering…

In de vergadering werd teruggeblikt naar het jaar 2014 op organisatorisch, bestuurlijk en financieel gebied en werd uitgebreid verslag gedaan van de voortgang van diverse materieelobjecten en het baanonderhoud. Directeur René van den Broeke startte in zijn toelichting met de mededeling, dat voormalig directeur Jaap Nieweg en nog altijd verbonden aan het museum met PR-activiteiten niet aanwezig kon zijn vanwege gezondheidsomstandigheden; hij herstelt van een operatie.

Aan de hand van een beamerpresentatie presenteerde Van den Broeke de belangrijkste hoogtepunten van de voortgang van het rollend materieel, het baanonderhoud, de bouw van de uitbreiding van het tramstation Hoorn, het onderhoud van het seinstelsel en de (definitieve) reparatie van de ophaalbrug in Medemblik (die in 2014 met een hardnekkig defect kampte) en de nieuwe reisplanner op de website. Dit laatste geeft een nieuwe ontwikkeling aan: het vraaggestuurde aanbod van reismogelijkheden voor de bezoekende reizigers en museumbezoekers. Ook de Stoomtram Hoorn – Medemblik gaat met zijn tijd mee: niet langer meer lange dienstregelingen met tal van overstapmogelijkheden en verbindingen die telkens weer uitgelegd moeten worden, maar wél het bieden van reismogelijkheden is het nieuwe uitgangspunt, waarbij de wensen van de klant uitgangspunt zijn. Hierop kan beter gestuurd worden als product. De eerstgenoemde reismogelijkheid wordt de start met de boot vanuit Enkhuizen. In dit deel van de Historische Driehoek zit immers nog steeds de grootste groeimogelijkheid. Wie via Stoomtram.nl zijn reis gaat plannen zal vanaf dit seizoen kennis maken met de nieuwe Reisplanner. Via enkele vragen komt de bezoeker hier bij een concreet reisadvies.

En natuurlijk is de voortgang van de bouw van loc NS 6513 vermeldenswaard, waarvan Vincent van Baar even later een uitgebreide toelichting gaf.

Bij de entree hebben de donateurs de vorderingen kunnen zien van de bouw van een nieuwe vleugel van het stationsgebouw waarvan de exploitatie vanwege de bouwwerkzaamheden tijdelijk buiten dienst is. In het voorjaar van 2014 ontving de Museumstoomtram Hoorn - Medemblik een extra projectbijdrage van de BankGiro Loterij van 490.000,- euro (uit de afdracht 2013). Deze bijdrage, mogelijk gemaakt door de deelnemers van de loterij, is bedoeld om dit bijzonder project te realiseren. Het is de ontbrekende schakel in de verder compleet bewaard gebleven lokaalspoorweg Hoorn - Medemblik en een noodzakelijke stap die nodig is om het museum verder te kunnen ontwikkelen. Er komen ook een apart retiradegebouwtje (dit is klaar) en een informatiekiosk. De nieuwe vleugel is kap- en glasdicht: na de Pasen gaan de dakpannen erop. De komende periode wordt aan het interieur gewerkt en de oplevering wordt in de zomerperiode verwacht. Dan zal de opening en ingebruikneming gepland kunnen worden.

Frank van den Broeke, Manager Techniek, deed vervolgens verslag van het rollend materieel, en enkele bijzonderheden van de infra en gebouwen. Het rijvaardige materieel en de spoorbaan kregen buiten het seizoen het nodige onderhoud om weer beschikbaar te zijn voor de nieuwe dienst. Van de locomotieven 5 en 16 zijn succesvolle ketelkeuringen uitgevoerd. Voor loc 30 is een plan van aanpak voor de ketel gemaakt; besloten is om eerst de vlampijpen en een aantal klinknagels te verwijderen om meer gedetailleerd onderzoek te kunnen doen. Ook aan loc 26 en 18 werd onderhoud verricht. Lokaalspoorrijtuig 54 is voorzien van nieuwe kopwandbeplating. Ook andere rijtuigen krijgen dit jaar veel aandacht. De restauratie van rijtuig RTM 334 werd afgerond en deze kon de werkplaats verlaten. Het rijtuig staat buiten en we gaan er vandaag een ritje mee maken. Na een lange periode van restauratie zal het op Hemelvaartsdag 2015, 14 mei, officieel in dienst gesteld worden. De donateurs krijgen vandaag de primeur van een (proef)ritje.

De bedrijfsvaardige stoomhijskraan werd af en toe gebruikt o.a. voor het hijsen van wielstellen, maar door gewijzigde omstandigheden is besloten meer gebruik te gaan maken van andere hulpmiddelen, zoals hefbokken. Omdat de kraan niet in de collectie van de stoomtram past, veel onderhoud vergt en nogal lastig te verplaatsen is, is besloten een ander “goed tehuis” te gaan zoeken. Dat is gelukt: de kraan zal binnenkort naar de collega’s van Stoomtrein Goes - Borsele gaan. Verder is het nodige gedaan in de infrastructuur, werd onderhoud aan de seininrichtingen gedaan en werden de stations onder handen genomen. Het vermelden waard is, dat de stoomlocomotieven in 2014 bij elkaar 13.782 km hebben afgelegd.

In het blad De Stoomtram en op de website werden de meeste onderwerpen al eerder bekend gemaakt en toegelicht. De Facebookpagina “Tramstation Hoorn” geeft de laatste stand van zaken weer.

Na de pauze gaf René van den Broeke een toelichting op het Financieel Jaarverslag 2014 en de Begroting 2015 werden toegelicht; deze gaven geen aanleiding tot discussie.


In de Beurs van Berlage te Amsterdam heeft op 10 februari 2015 het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij plaatsgevonden. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd bekendgemaakt dat de Museumstoomtram Hoorn - Medemblik een bedrag van € 200.000,- ontvangt uit de afdracht van 2014. De Museumstoomtram ontvangt inmiddels voor de achtste keer een bijdrage van de BankGiro Loterij bestemd voor de ontwikkeling van de collectie en verbetering van de presentatie van het levende museum. De Museumstoomtram gaat de bijdrage besteden aan het uitbreiden van het project van het nieuwe Tramstation te Hoorn, door de aanleg van een historisch ingericht stationsplein met daarop meer faciliteiten voor bezoekers en kinderen van het levende museum.

Dankzij de nieuwe bijdrage kan het museumterrein in de Poort van Hoorn verder worden uitgebouwd als volgende stap in de richting van een volwaardig bezoekerscentrum waarin bezoekers niet alleen met de stoomtram reizen, maar ook veel meer over de achtergronden van het vervoermiddel kunnen ontdekken.

Wat de organisaties betreft wordt aan de hand van een sheet inzicht gegeven in de huidige organisatie . Deze bestaat momenteel uit:

  • B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram (BEM)
  • Stichting Museumstoomtram Hoorn – Medemblik (SMHM)
  • Stichting Beheer Museumstoomtram (SBM)
  • Stichting Beheer Spoorlijn (SBS)

teneinde de geldstromen en verantwoordelijkheden in juiste kanalen te brengen.

Verder is er

  • een Raad van Toezicht
  • een Commissie van Advies
  • Directie/Management en Projectleiders
  • Vaste en vrijwillige medewerkers (resp. 21 fte en 270)

Het aantal vaste donateurs is helaas dalende, een ontwikkeling die aandacht vraagt, aldus Van den Broeke. We gaan starten met een speciale wervingsactie.

Na een paar uurtjes binnenzitten werd de bijeenkomst om ongeveer half drie afgesloten en zocht iedereen de zon weer op. Op het buitenterrein waren loc 6513 en het gerestaureerde RTM-rijtuig AB 334 te bewonderen. Loc 8 Ooievaar stond onder stoom klaar voor een extra ritje met de deelnemers aan deze donateursdag naar Wognum - Nibbixwoud met de AB 334, bagagewagen NHTM 21 mocht mee.

Na de terugkeer in Hoorn om plusminus half vijf kon iedereen nog even een kijkje nemen in de loc- en rijtuigenloods. Met de Paasdagen voor de deur start het nieuwe seizoen.

Hieronder een impressie van deze dag: de donateursbijeenkomst in de werkplaats, de nieuwe uitbreidingen van het tramstation Hoorn en de extra tramrit naar Wognum en terug naar Hoorn. De foto’s zijn niet voorzien van extra bijschriften; de plaatsen waar ik heb gefotografeerd zullen genoegzaam bekend zijn. Klik een kleine foto aan voor een vergroting ervan.


Het Tramstation Hoorn - Hoe en waarom

In deze folder wordt nader ingegaan op het hoe en waarom van het tramstation in Hoorn. Klik hier (pdf-bestand).