[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Vrienden Spoorwegmuseum op stap over de Oude Lijn

op 22 juni 2019

Inleiding

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum vond in 2019 plaats op zaterdagmorgen 22 juni. Plaats van samenkomst: het Spoorwegmuseum aan de Maliebaan in Utrecht.

Wie in het weekend per trein op pad gaat, doet er goed aan even de website of apps van NS of ProRail te raadplegen vanwege geplande werkzaamheden of reisadviezen. Vanuit de Betuwe leek de bereikbaarheid geen probleem en het kunnen halen van de eerste museumpendelsprinter uit Utrecht Centraal naar de Maliebaan van 09:31 uur was een geplande optie; ruim op tijd om de aanvang van de vergadering om 10:00 uur in de Bedrijfsschool te kunnen halen. Om 08:20 uur uit Tiel vertrokken om met een geplande overstap in Geldermalsen naar Utrecht te reizen. Maar daar bleek een wisselstoring tussen Utrecht en ’s Hertogenbosch roet in het eten, dan wel tussen de spoorstaven te gooien; de aansluitende trein uit het zuiden kwam niet af. De storing was snel voorbij en een half uur later kon de reis vervolgd worden.


De wachttijd in Geldermalsen leverde nog een aardige verrassing op: treinstel DE3 114, ook van het museum, was op pad naar Tilburg via ’s Hertogenbosch vanwege de Open Dag van het Componentenbedrijf en moest even op spoor 6 aan de kant voor een IC-passage. Leuk begin van de dag. In Utrecht werd de eerste museumpendel gemist, maar een “bypass” met stadsbus 8 naar de Maliebaan (Wilhelminapark) leverde uiteindelijk een kwartiertje aankomstvertraging op in de vergadering. Ik sloot aan bij het aanwezige publiek.

De vergadering

De vergaderstukken, de keycard met barcode voor de poortjes en de dienstregeling voor de middagrit waren tijdig op de website met de ledenlogin beschikbaar gesteld, zodat de 85 aanwezige leden zich al hadden ingelezen. De agenda liet de gebruikelijke onderwerpen zien: bespreking van het verslag van de ALV van 23 juni 2018, het Jaarverslag 2018, de vooruitzichten voor 2019 en daarna verslag van de penningmeester en de verklaring van de kascommissie en de décharge van de penningmeester en daarmee van het bestuur.

Maar er was ook verrassend nieuws te melden.

Voorzitter Richard Weurding verwelkomde het gehoor en gaf een toelichting op het beleidsplan en de introductie van het plan voor Bedrijfsvrienden. Het is de bedoeling om naast ‘gewone’ leden ook bedrijven te interesseren in het Museum met uiteraard hun financiële betrokkenheid. Bij afwezigheid van de penningmeester gaf hij ook een uitleg van financiële jaarstukken. In de vacature penningmeester werd (met applaus door de aanwezigen) voorzien door de benoeming van Max Bogaard.

De vereniging staat er goed voor. Wel met de aantekening dat het ledental licht dalende is (vergrijzing en overlijden) maar per lid met een hogere donateursopbrengst gerealiseerd. Omdat vergrijzing bij meer verenigingen en stichtingen een ontwikkeling is, doet Weurding een warme oproep aan de leden om vooral in eigen kring eens te zoeken naar jonge aanwas.

De vergadering staat stil bij de herdenking van de in 2018 overleden leden (18 personen).


Ook kwam ter sprake de schenking door de Vrienden van 30.000 euro als een subsidiebate voor de revisie van restauratierijtuig plan D RD 7659. Daarnaast heeft ook de Goede Doelen Stichting Nh 1816 een substantieel bedrag toegezegd. Hiermee kon de revisie van start gaan. De kascommissie deed verslag van zijn bevindingen en de gecontroleerde boekhouding en stelde voor het bestuur te déchargeren. Dit werd bevestigd met applaudisserende ondersteuning van de aanwezige leden. Er werd een nieuw lid benoemd vanwege statutaire regels.

De begroting voor het verenigingsjaar 2019 werd eveneens toegelicht door de voorzitter.

De jaarstukken werden goedgekeurd.

Tenslotte gaf Peter-Paul de Winter, hoofd collecties van het museum een overzicht van de plannen en een toelichting daarop. Voorzitter Richard Weurding gaf een visie op de ambities voor de komende jaren. Een belangrijke mededeling was dat we een droom hebben en de hoop is deze tot werkelijkheid te maken. De restauratie van 1 of 2 bakken van de TEE uit de jaren vijftig? Dit materieel staat momenteel op de Dijksgracht in Amsterdam.

De rondrit

De Vriendenrit begon om 12:53 uur en eindigde om 19:50 uur in het Spoorwegmuseum met uiteraard onderweg een aantal fotostops. Op de heenweg was gelegenheid tot instappen in Amsterdam CS (13:55 – 14:00, spoor 2). Op de terugweg was nog een stationnement in Hilversum (19:32 – 19:35, spoor 1). Ook nu heeft het museum materieel beschikbaar gesteld: dit jaar werd weer getrokken gereden: eloc 1312 en de rijtuigen AB 7709 (ABd plan D / serie AB 7701 – 7720, bouwjaar 1950 – Werkspoor Utrecht) en C 6703 (plan E, bouwjaar 1956 – Werkspoor Utrecht). De geplande mP (motorpost) kon vanwege een klein mankement helaas niet mee). Dat betekende in ieder geval kopmaken met de eigen loc in Rotterdam Stadion en Uitgeest.

Zoals de Inleiding al toelicht: wie in het weekend per trein op pad gaat, moet werkzaamheden en niet berijdbare baanvakken verwachten. Zo ook de vriendenrit. Na veel gepuzzel bleek een rit over de Oud Lijn via Haarlem, Leiden, Den Haag HS en naar Rotterdam wel mogelijk met als keerpunt Rotterdam Stadion. Om de trekkende loc nergens te moeten kopmaken werd vanuit het museum via Den Dolder – Soest - Baarn de Gooilijn opgezocht en kon doorgereden worden naar Amsterdam CS en verder.
Om 15:27 uur werd als trein IC 28235 Rotterdam CS bereikt (spoor 7), waar de fotogenieke combinatie sterk contrasteerde met de moderne stationsoutillage.

Vanwege de nodige extra keertijd in Stadion (omlopen eigen loc) werd een kleine 12 minuten eerder, om 16:00 uit Rotterdam vertrokken.

Op het perron van het Stadion heerst doorgaans een serene rust, die bij voetbalwedstrijden en bijzondere evenementen “verstoord” wordt. Het naastgelegen voetbalstadion heeft zijn eigen OV-verbinding. Een bezoek van spoorwegliefhebbers levert toch een andere sfeer op. Een kleine snelschakelaarstoring die een dakveiligheid vernielde van de 1312 leverde geen verdere consequenties op voor het vervolg van de rit.

Om 16:39 uur kon de terugrit aanvaard worden: als trein IC 28237 werd de lange rit naar Uitgeest gestart, met slechts een korte stop in Rotterdam CS en Den Haag HS kon de 1312 goed op snelheid zijn rit uitstekend waarmaken. Vooral bij hoge snelheid blijkt de 47 ton wegende AB 7709 als een goed rollend blok ijzer over de rails te glijden, met het bijbehorende comfort.

Met het vanaf Haarlem Goederen via Haarlem Zuidelijke Splitsing en Haarlem Noordelijke Splitsing rijden, werd het kopmaken in Haarlem vermeden en via de Velsertunnel en Beverwijk kon Uitgeest bereikt worden om 18:14 uur. Dat vakmanschap meesterschap is, werd ook hier bewezen: met een snelle rangeerbeweging werd de 1312 omgereden, waarna om 18:30 uur alweer richting Amsterdam vertrokken kon worden. In Amsterdam had de bijzondere extra trein veilig dóór (met dank aan de verkeersleiders van ProRail) en kwam de geplande stop te vervallen. Voor de eventuele uitstappers werd dat in Muiderpoort weer goedgemaakt. Bij aankomst in de Maliebaan was de bezetting van de trein al aardig uitgedund: wie eerder huiswaarts wilde, was onderweg al afgestapt.

Er hadden zich zo’n 82 deelnemers aangemeld van wie vooraf een eigen bijdrage werd gevraagd.

Al met al een boeiende, bijzondere rit en een uitstekende organisatie, met dank aan Harry Peters en Peter van der Vlist en uiteraard het dienstdoende rijdend personeel. En het fraaie zomerweer speelde ook nog op aangename wijze mee. En het besef dat lid zijn van de Vriendenclub niet alleen een leuk uitje is, maar vooral ook een substantiële bijdrage levert aan het behoud van de collectie van het Spoorwegmuseum, geeft ook na een paar honderd kilometer rondtoeren, een voldaan gevoel….

Hieronder met enkele foto’s een impressie van de geslaagde dag.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Spoorwegmuseum Utrecht Maliebaan
Amsterdam CS
Bij de korte stop op spoor 2 nemen de ritorganisatoren Peter van der Vlist en Harry Peters de dienstregeling even door voor het verdere verloop van de rit. Klokslag 14:00 uur wordt vertrokken.
Haarlem
Rotterdam CS
Rotterdam Stadion
Werkoverleg ...... of gewoon een bijpraatmomentje? Om 16:39 uur kon de terugrit aanvaard worden. Als trein IC 28237 werd de lange rit naar Uitgeest gestart, met slechts een korte stop in Rotterdam CS en Den Haag HS kon de 1312 goed op snelheid zijn rit uitstekend waarmaken. Om 19:50 uur arriveerde de trein weer in het Spoorwegmuseum. De hele rit werd werd stipt volgens dienstregeling gereden wat niet alleen een prestatie is van de organisatoren, maar vooral ook van het rijdend personeel en de verkeers- en treindienstleiders van ProRail. En met dank aan het Spoorwegmuseum dat het historisch materieel beschikbaar stelde..Dit smaakt naar meer: volgend jaar weer Word lid van de Vrienden van het Spoorwegmuseum.