[0][1] [2] [3] [4] [5] [6]

Ontmoetingen in Vechtdal en Twente

op 24 mei 2014

De jaarlijkse Ledenvergadering met het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum vond in 2014 plaats op zaterdag 17 mei en werd gehouden in de passende ambiance van de locatie “Het Trefpunt” in Hoofdgebouw IV van NS, Laan van Puntenburg in Utrecht die door NS gastvrij ter beschikking werd gesteld. Dit meetingpoint geeft de bezoeker een “herkenbare” spoorse omgeving.

Traditiegetrouw wordt de ledenvergadering op dezelfde dag gevolgd door een Vriendenrit met door het Museum beschikbaar gesteld materieel. Om agendapraktische reden moest de rit een week later georganiseerd worden, op zaterdag 24 mei.

In de vergadering, voor het laatst voorgezeten door mevrouw Karla Peijs kwamen onder meer de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2013 en het Jaarverslag 2013 aan de orde. Toelichtingen werden gegeven door de Directeur van het Spoorwegmuseum, de heer Paul van Vlijmen die – op de hem kenmerkende wijze - in ging op de nog nader uit te werken plannen voor een nieuwe, uitgebreidere rol van de Vrienden in de museumorganisatie en door de Penningmeester de heer Frans Heijnen, die de jaarstukken van enig commentaar voorzag. Tenslotte werd de kascommissie décharge verleend door het bestuur, werd een nieuwe kascommissielid benoemd, werd de begroting voor het verenigingsjaar 2014 besproken en - niet onbelangrijk - gaf Peter-Paul de Winter in zijn hoedanigheid van Hoofd Collecties een boeiend relaas wat er in 2014 aan vernieuwingen, wensen en doelstellingen op gebied van de collecties speelt. Juist vandaag ging enig museummaterieel op pad naar Blerick om ruimte te maken in het museum voor nieuwe festiviteiten. Over de viering van NS 175 kon nog weinig concreets gezegd worden, omdat de organisatie hiervan nog volop in bespreking is. Wel zei De Winter, dat de kern van de festiviteiten (uiteraard) op 20 september zal komen te liggen en dat inzet van historisch (museum)materieel tussen Amsterdam en Haarlem zal plaatsvinden.

Mevrouw Peijs gaf een uitleg waarom de donaties dit jaar verhoogd moesten worden en onderstreepte de noodzaak ervan. Belangrijk punt daarin was de motivatie, dat de Vrienden vooral gezien moeten worden als (gezamenlijke) budgetleverancier voor diverse projecten. Betreurd werd algemeen, dat de vrije, onbeperkte toegang tot het Museum pas vanaf een donatie van 100 euro zal worden toegepast. De Vrienden zijn wat dit aspect beter af met de Museum(jaar)kaart. Ook de snelle toepassing van de nieuwe contributie bedragen ingaande 2014 werd besproken en toegelicht. Helaas hebben deze maatregelen tot enig ledenverlies geleid.

Een week later reisde een groot deel van de Vrienden af naar Amersfoort voor een bijzondere rit via een ingewikkelde route door oost Nederland, waarbij met name in Twente over ongebruikelijke baanvakken werd gereden. Zowel elektrische als dieselbaanvakken werden bereden. Daar er in verband met pas laat bekend geworden (geplande) werkzaamheden tussen Herfte Aansluiting en Meppel geen mogelijkheid was om nog noordelijker een bestemming te bereizen, moest te elfder ure voor een alternatieve route worden gekozen. Het werd een route over de Vechtdallijnen. Noordelijke deelnemers konden in Zwolle opstappen met enige korting op de ritprijs.

De trein bestond dit jaar uit de vertrouwde, blauwe e-loc 1202 met de getrokken historische rijtuigen: het restauratierijtuig CIWL 4249 WR (de ”Blauwe Roemeen”), het (donkergroene) stalen bagagerijtuig, NS D 7521, het turkoois rijtuig NS Plan D AB 7709, blauw rijtuig NS Plan W B 4118 en blauw rijtuig NS Plan D AB 7376. Het materieel werd wederom door het Museum ter beschikking gesteld en op het NS-traject door NS Chartertrains ingelegd en begeleid. De rit voerde vanaf Amersfoort (v: 09:20 u.) via Zwolle (10:23/10:33), Mariënberg (11:02/11:15 kopmaken, 1202 achterop, dieselloc voorop), Almelo (11:36/12:00, kopmaken, dieselloc omlopen voorop) naar het raccordement “Bedrijvenpark Twente” (ook wel in spoorvaktermen Almelo Industrie genoemd/13:21), Enschede (13:52/14:50, wegrangeren trein naar opstelspoor, dieselloc omlopen, door de 1202 weer getrokken terug naar perronspoor, de dieselloc bij vertrek dus weer voorop), Hengelo (d 14:58), Delden (geplande stop 15:08/15:40, behalve de inhaling door Syntus, ook een kruising met de tegentrein van Syntus), Goor(door 15:48), Lochem (plm. 16:05/16:27 kruising Syntus), Zutphen (16:43/16:58, 1202 achterop bij aankomst, na kopmaken voorop, dieselloc bleef achter), Deventer (17:12/17:24) en Zwolle (17:58/18:36) terug naar Amersfoort (a: 19:43 u.). De noodzakelijke dieseltractie werd verleend door DB Schenker met loc 6418 van Mariënberg via Enschede naar Zutphen. Op het raccordement Bedrijvenpark Twente (Amlbp), langs de Bedrijvenparksingel was op de drie aanwezige sporen ruimte voor een materieel- en personeelshowtje; zowel het materieel als het dienst doende treinpersoneel poseerden voor een line-upje. Machinist Bernd-Jan Kraan nam de regie in handen voor de fotografen in line up-opstelling. Het voltallige Museumtreinpersoneel kon bij e-loc 1202 gefotografeerd worden. De verschillende uniformen (met knopen, balken en sterren) vertegenwoordigen evenzovele vroegere functies: van hoofdstationschef tot tractieopzichter, conducteur en perronopzichter. Langs de lijnen veel fotografen en aanwonenden die, zeker op de dieselbaanvakken, toch iets ongebruikelijks langs zagen komen. Het fraaie weer bood al vroeg de zon en ook in de middaguren konden zonovergoten beelden gemaakt worden. Op deze pagina een selectie daarvan. De treindienst- en verkeersleiding van ProRail in Zwolle volgde de vreemde eend in de bijt nauwkeurig. In Delden werd het uitrijsein van de museumtrein zelfs te snel uit de stand stop gebracht, maar even snel in overleg met de machinist weer herroepen: er moest in Delden met twee Syntustreinen (inhalend en tegemoet komend) gekruist worden. De extra rit en het reguliere treinverkeer werden zonder vertragingen afgewikkeld, wat op de enkelsporige dieselbaanvakken net aan paste.

Al met al een boeiende, bijzondere rit met een goed verzorgde catering aan boord en een uitstekende organisatie.

Amersfoort, vertrek om 09:20 uur.
Amersfoort
Zwolle, geplande stop 10:23/10:33.
Onderweg tussen Herfte Aansluiting en Dalfsen (bij km 7.5) passeert de excursietrein het Vechtdallandschap. Foto: © Ruben Kraan.
Mariënberg, 11:02/11:15. Kort na aankomst wordt kopgemaakt (van rijrichting veranderd). Loc 1202 zal achterop gaan meerijden, aan de andere zijde wordt dieselloc 6418 als trekkracht bijgeplaatst. Foto: © Bernd-Jan Kraan.
Mariënberg, 11:02/11:15 kopmaken, 1202 achterop, dieselloc voorop.
Ontmoeting in Mariënberg.
Mariënberg
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”. Achter de loc o.a. het turkoois rijtuig NS Plan D AB 7709, blauw rijtuig NS Plan W B 4118 en blauw rijtuig NS Plan D AB 7376.
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”. Foto: Peter van der Vlist.
Almelo, raccordement “Bedrijvenpark Twente”
Aankomst in Enschede om 13:52 uur waar een uurtje gepauzeerd werd. Foto: Bertus Kers.
Rangeren in Enschede. Het materieel werd geduwd terug gezet naar een opstelspoor. Foto: Bertus Kers.
Enschede. Bagagerijtuig NS D 7521 van het NSM, ook wel de "stalen D" genoemd. Het rijtuig werd gebouwd in 1931 door de Fa. J.J. Beijnes in Haarlem (bouwer van veel spoorwegmaterieel) en gold als een belangrijke vooruitgang van de toen nog aanwezige houten rijtuigen. Foto: Bertus Kers.
Restauratierijtuig CIWL 4249 WR van het NSM, ook wel "Blauwe Roemeen" genoemd. Het was aangenaam verpozen in deze dining-car. Foto: Bertus Kers.
Enschede. Het Plan W-rijtuig in de excursietrein. Foto: Bertus Kers.
Enschede. Foto: Bertus Kers.
Enschede. Loc 1202 werd gesleept op het traject Mariënberg - Almelo - Enschede (en verder naar Zutphen). Foto: Bertus Kers.
Enschede. Wachten op (en fotograferen van) de terugkeer van het materieel van het opstelspoor naar het perronspoor. Foto: Bertus Kers.
Enschede. Het materieel reed elektrisch terug naar het perronspoor, getrokken door e-loc 1202, de dieselloc hangt achterop. Via Delden en Lochem ging de reis verder naar Zutphen.
Enschede. Het (leeg) materieel reed elektrisch terug naar het perronspoor, getrokken door e-loc 1202, de dieselloc hangt achterop. Via Delden en Lochem ging de reis verder naar Zutphen. Foto: Peter van der Vlist.
Enschede. Het materieel reed elektrisch terug naar het perronspoor.
Enschede. Het materieel reed elektrisch terug naar het perronspoor. Foto: Bertus Kers.
Ontmoetingen in Enschede. Treinstel Plan V 947 op spoor 3.
Ontmoetingen in Enschede. Treinstel Plan V 947 op spoor 3.
Ontmoetingen in Enschede. Treinstel Plan V 947 bij vertrek (v:14:19) van spoor 3 als stoptrein 7054 naar Apeldoorn.
Ontmoetingen in Enschede. DM90-treinstel 3447 op spoor 3, bestemd voor trein 7956 (v: 15:04) via Nijverdal naar Zwolle, met links e-loc 1202 van NSM als laatste voertuig in de excursietrein die om 14:50 uur zal vertrekken van spoor 2. Foto: Rudi van Schaik.
Enschede, klaar voor vertrek (v: 14:50) naar Zutphen.
Delden, geplande stop 15:08/15:40, behalve een inhaling door Syntus, ook een kruising met de tegentrein van Syntus.
Delden, geplande stop 15:08/15:40, behalve een inhaling door Syntus, ook een kruising met de tegentrein van Syntus.
Lochem, plm. 16:05/16:27, kruising met tegentrein van Syntus.
Lochem. In de lommerrijke omgeving van het station nodigt een terrasje uit voor een versnapering. Of kiest de fotograaf toch maar om wat unieke plaatjes te maken...
Lochem. Een beeldcompositie die het onmogelijke toch mogelijk bleek te maken.
Lochem. Sinds 1 november 1865 beschikt Lochem over een station aan de spoorlijn Zutphen – Hengelo – Enschede – Gronau, onderdeel van Staatsspoorlijn D. Het station bevindt zich buiten het centrum, aan de noordzijde van het Twentekanaal. Dit zorgt voor enige verwarring bij reizigers die Lochem voor het eerst bezoeken. Syntus onderhoudt een halfuursdienst voor reizigersvervoer met Zutphen en Hengelo – Oldenzaal.
Lochem is een stad in de Achterhoek, in de Nederlandse provincie Gelderland en is hoofdplaats van de gemeente Lochem. De stad Lochem ligt aan de rivier de Berkel alsook aan het Twentekanaal en is bekend van de nabijgelegen Lochemse Berg. Grotere plaatsen in de buurt zijn de stad Deventer in noordwestelijke richting en de stad Zutphen in zuidwestelijke richting. Het baanvak tussen Zutphen en Hengelo heeft dieseltractie. Een elektrische locomotief is hier zelden aan te treffen en dan nog alleen in combinatie met een diesellocomotief als trekkracht, soms te zien bij omleidingen.
Lochem
Ontmoetingen in Lochem. De keuze voor een vervoermiddel is niet altijd even eenvoudig.
Ontmoetingen in Lochem. Lint-treinstel 43 van Syntus vertrekt om 16:21 uur als trein 31251 en is op weg van Zutphen naar Hengelo en verder. Om 16:27 uur wordt de rijweg vrijgegeven voor de excursietrein naar Zutphen.
Lochem, grote jongen in een klein stadje.
Lochem Lochem
Lochem, het bewijs van het onmogelijke wat toch mogelijk was, moest wel even vastgelegd worden.
Lochem, ....zonder reclame wel mooier.
Lochem
Deventer, geplande stop 17:12/17:24. Het tijdelijke noodperron zal verdwijnen als het nieuw aangelegde perron - op 15 juni 2014 - (rechts op de foto) in gebruik komt.
Deventer
Deventer
Deventer
Zwolle, geplande stop 17:58/18:36.
Zwolle
Zwolle
Met de schaduw van een bovenleidingligger op de neus nemen we afscheid van een geslaagde, bijzondere en gevarieerde rit door het Vechtdal en in Twente, die om 19:43 uur in Amersfoort eindigde. Ruim 10 uur lang was een treinreis geen middel, maar een doel.
Zwolle. Huub van Soest (links in historisch uniform) en Bernd-Jan Kraan (rechts in moderne outfit) waren de machinisten in de vroege dienst die de excursietrein met als trekkracht loc 1202 stipt op tijd volgens de dienstregeling reden. Wat is mooier dan even bij een oldtimer te poseren?
Koffiepauze. Van links naar rechts: machinist Bernd-Jan Kraan, secretaris van de 'Vereniging Vrienden van Het Spoorwegmuseum' Peter van der Vlist en machinist Huub van Soest genieten op de heenreis tijdens de stop in Zwolle van een sterk bakkie.
De rit eindigde om 19:43 uur in Amersfoort. Het leeg materieel keerde kort hierna in de late zonnestralen terug naar zijn thuisbasis, het Spoorwegmuseum aan de Maliebaan in Utrecht. Foto: Peter van der Vlist.