[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Per lokaaltje naar Het Wapen van Medemblik

op 10 juni 2017

Inleiding

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum vond in 2017 plaats op zaterdagmiddag 10 juni. Dit jaar werd afgeweken van het traditioneel éérst vergaderen en na afloop een rondrit rijden. De deelnemers werden dit jaar op wel heel bijzondere wijze per trein en tram eerst naar de vergaderlocatie gebracht: Medemblik. Maar de traditie wil om dat wel in stijl te doen: met historisch materieel. Plaats van samenkomst Hotel-Restaurant Het Wapen van Medemblik aan de Oosterhaven.


Om het reisdoel te bereiken werd met door Het Spoorwegmuseum beschikbaar gesteld materieel een extra rit gereden van Utrecht Centraal (v: 09:47 u.) naar Hoorn (a: 10:56) en vervolgens met een extra door de Museumstoomtram ingelegde rit naar Medemblik (met loc NTM 101 en houten rijtuigen), die om 11:40 uit Hoorn vertrok.

Om logistieke redenen werd met getrokken materieel gereden: twee blauwe rijtuigen, de plan E (NS C 6703) en de plan W (NS B 4118) uit de collectie van het museum. Als trekkrachten fungeerden aan weerszijden de ook museale elektrische locomotief 1312 en de bruine motorpost mP 3031, die na aankomst in Hoorn leeg doorreden naar Enkhuizen en daar geparkeerd werden voor de latere retourrit. Met deze combinatie hoefde nergens bij het kopmaken gerangeerd te worden wat later nog uiterst nuttig bleek te zijn. Er hadden zich zo’n 110 deelnemers aangemeld van wie vooraf een eigen bijdrage werd gevraagd.

De vergadering

Hoewel de aankomsttram in Medemblik (a: plm. 13:10) enige vertraging had opgelopen (door een kruisingsmomentje onderweg bij Midwoud-Oostwoud (Broerdijk), kon de vergadering op tijd om 13:30 uur aanvangen. De locatie lag op korte loopafstand van het station.

Secretaris en waarnemend voorzitter Peter van der Vlist heette de aanwezigen welkom. Allereerst werd een wijziging in de samenstelling van het bestuur voorgedragen:

  • Het zittende bestuurslid Richard Weurding werd voorgedragen en met algemene instemming benoemd tot de nieuwe voorzitter wat per direct in ging; de voorzittershamer werd overgedragen.
  • Aftredend penningmeester Frans Heijnen werd opgevolgd door de benoeming tot nieuwe penningmeester van de voorgedragen Peter van der Meer.

Beide heren introduceerden zich hierna in een korte levensloop.

De agenda liet verder de gebruikelijke onderwerpen zien: bespreking van het verslag van de ALV van 4 juni 2016, het Jaarverslag 2016, de vooruitzichten voor 2017 en daarna, verslag van de penningmeester en de verklaring van de kascommissie en décharge door het bestuur. Er werd een nieuw lid voor de kascommissie benoemd en een reservelid. De begroting voor het verenigingsjaar 2017 werd toegelicht door de penningmeester. De jaarstukken werden goedgekeurd.
Tenslotte gaf Peter-Paul de Winter , hoofd collecties van het museum een overzicht van de plannen en een toelichting daarop.

De rondrit

Met dezelfde en extra SHM-tram vertrok het gezelschap weer uit Medemblik om 16:00 u. naar Hoorn (a: plm. 17:15 u.) waar de medewerkers van de SHM nog wat stoomlocs in het zonnetje gezet had, waaronder de 7742 en 6513.
Om 18:09 uur werd met de hiervoor genoemde elektrische museumstam weer uit Hoorn vertrokken om nog een bijzondere rit te maken via Obdam, Alkmaar, Uitgeest, Beverwijk naar Haarlem. Hier werd kopgemaakt voor een slagje Zandvoort. Via (opnieuw) Haarlem werd Amsterdam Centraal bereikt om uiteindelijk via de Gooilijn en Hilversum naar Utrecht Centraal te rijden waar de rit eindigde rond de klok van 21:15 uur. Het afwisselend rijden met de (vooroplopende) trekkracht bood vele interessante fotomogelijkheden, waarvoor zowel in Santpoort Noord als in Haarlem en in Zandvoort ruim de tijd was.
Al met al een boeiende, bijzondere rit met een goed verzorgde catering aan boord en een uitstekende organisatie, met dank aan Harry Peters. En het fraaie zomerweer speelde ook nog op aangename wijze mee.

Hieronder met enkele foto’s een impressie van de geslaagde dag.


Meelmolen De Herder in Medemblik bij de Westerpoort, vanuit de tram gezien.
Website: klik hier.
Kort hierna bereikt de tram Opperdoes. Het volgende station is Twisk/Westeinde.


In Wognum-Nibbixwoud werd van 16:40 tot 16:50 uur een korte pauze ingelast waar de deelnemers de historische stationsoutillage konden bewonderen. Bij vertrek gaf de dienstdoende stationschef met zijn spiegelei het vertreksein voor het laatste stukje met de tram naar Hoorn.