Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum

De Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum is de supportersvereniging van het museum.
De 'Vereniging Vrienden van Het Spoorwegmuseum' zoals de naam officieel luidt, is in 1970 opgericht en telt rond de 1300 leden. De Vrienden hebben als doel de belangstelling voor het museum op te wekken en inkomsten te verwerven om zo het museum een financiële bijdrage te leveren voor uitbreiding van de collectie.
Jaarlijks vindt een Algemene Ledenvergadering plaats.

Lid worden van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum? Mocht u dat nog niet zijn dan is via de website meer informatie te vinden en via contactadressen een aanmelding te doen. U ontvangt dan, naast één of meerdere nieuwsbrieven, ook twee keer per jaar het fraaie magazine Vriendendienst dat is gecombineerd met Dienstmededeling, het personeelsmagazine van Het Spoorwegmuseum.

En natuurlijk bent u welkom op de te organiseren Vriendendagen: interessante bezoeken aan spoor gerelateerde bedrijven.

Als vriend van Het Spoorwegmuseum

Vanaf € 25,- (ingaande 1 januari 2021) bent u lid van de Vereniging en ontvangt u 2 keer per jaar het informatieve magazine Vriendendienst, met het laatste nieuws van en over Het Spoorwegmuseum plus interessante achtergrond artikelen. Verder ontvangt u elke 2 maanden de digitale nieuwsbrief van Het Spoorwegmuseum, heeft u als lid toegang tot de ledenvergadering en bent u welkom op de Vriendendag. Actuele informaties m.b.t. het lidmaatschap treft u aan op de website.

Vanaf € 50,- krijgt u bovendien eenmalig vrije toegang tot het museum. U krijgt daarnaast bij elk volgend bezoek 50% korting op de toegangsprijs.

Vanaf € 100,- heeft u doorlopend vrije toegang tot het museum en heeft u voorrang bij de inschrijving voor de Vriendendag. Daarbij wordt u door het museum uitgenodigd bij bijzondere gebeurtenissen, zoals de opening van een tentoonstelling.

Rechtspersonen (bedrijven e.d.) zijn eveneens welkom als donateur voor een minimale donatie van € 250,- per jaar.

Jaarlijks organiseert de vereniging een zogenaamde vriendenrit per trein, meestal een trein van een bijzondere samenstelling. De rit is meestal een verrassingsrit naar bijzondere spoorse objecten.

Op deze pagina een inhoudsopgave van enkele ritten: een reisverslag met de bijbehorende foto’s.
Op elke pagina kan naar andere pagina’s gewisseld worden met een paginaverwijzing bovenaan.

De inhoudsopgave van Nederland/NSM/Vrienden NSM is tot dusver als volgt:
(klik op een genummerde pagina hieronder voor een directe koppeling)

Titels:

 • Pagina 1: 25 mei 2013: Een Blokkendoos op de Maasvlakte.
 • Pagina 2: 24 mei 2014: Ontmoetingen in Vechtdal en Twente.
 • Pagina 3: 4 juni 2016: Vrienden Spoorwegmuseum op stap naar Hoekse Lijn.
 • Pagina 4: 10 juni 2017: Per lokaaltje naar Het Wapen van Medemblik.
 • Pagina 5: 2 september 2017: Blokpost Arnhemschestraat in Spoorwegmuseum.
 • Pagina 6: 22 juni 2019: Vrienden Spoorwegmuseum op stap over de Oude Lijn.Vrienden Dienst

Gepubliceerd op: vrijdag 19 juni 2020

De 25e uitgave (juni 2020) van de Vrienden Dienst van de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum staat geheel in het teken van het 50-jarig bestaan. De vereniging werd op 26 mei 1970 opgericht. Deze extra dikke uitgave heeft een mooie vormgeving, bevat interessante artikelen en interviews, een fraai historisch overzicht van de afgelopen 50 jaar, is prettig leesbaar en bevat boeiende foto's en portretten.

Uit de inhoud:

 • Een redactioneel voorwoord door Peter van der Vlist.
 • De Vrienden hebben zich verbonden aan het Spoorwegmuseum: interviews met Nicole Kuppens (directeur van het museum), Richard Weurding (voorzitter van de Vereniging) en Peter-Paul de Winter (Hoofd Collecties van het museum).
 • Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum bestaat 50 jaar: een historisch overzicht.
 • Stoomtrein Katwijk Leiden.
 • Activiteiten rond het jubileum van de Vereniging.
 • Herinneringen….. opgehaald met oud-redactieleden Franz Ongering, Franc Marguenie en oud-bestuurslid Adriaan Pothuizen.
 • Ledenvergaderingen en Vriendendagen; de afgelopen jaren in woord en beeld.
 • Projecten.
 • De restauratie van RD 7659 – in Blerick werd vorig jaar een begin gemaakt met de restauratie van dit imponerende rijtuig.
 • Locomotief 1501 tijdelijk naar Spoorwegmuseum – 50 jaar geleden reed de eerste locomotief van de serie 1500 bij NS. De 1501 werd bewaard dankzij het initiatief van een groep Rotterdamse machinisten en werd opgeknapt door leden van de werkgroep 1501, samen met leden van de Stichting Klassieke Locomotieven, kortweg KLOK genoemd.
 • Sprinter tweewagenstel naar het Spoorwegmuseum: de 2133 wordt opgenomen in de collectie van het museum.
 • De kolenwagen is weer terug – het E-tje is railerfgoed en is opgeknapt.
 • Revisie motoren Blauwe Engel.
 • Nummerplaat 1303 naar Spoorwegmuseum – op 19 juni 1953 verongelukte elektrisch locomotief 1303 in Weesp. Een beschadigde zijnummerplaat kwam onlangs boven water en kon aangekocht worden voor behoud in het museum.
 • Onze droom: actualiteiten rond TEE-treinstel.
 • Prikbord bevat een collage van foto’s van rijtuig RD 7659, deel uitmakend van het materieeltype Plan D.

Word lid en draag bij aan het behoud van ons railerfgoed.

Website: www.vriendennsm.nl ook op facebook Vrienden van het Spoorwegmuseum
Vrienden Dienst

Gepubliceerd op: vrijdag 4 december 2020

De Vrienden Dienst nr. 26, uitgave november 2020 van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum is verschenen. Toegezonden aan leden. De vereniging werd op 26 mei 1970 opgericht en viert in 2020 zijn vijftig jarige bestaan. Deze uitgave heeft een mooie vormgeving, mooie foto’s, reportages en verslagen, activiteiten en projecten.

Uit de inhoud:

 • Een voorwoord van de redactie en het bestuur door Peter van der Vlist.
 • Presentatie gerestaureerde RD 7659. Op 18 juni 2020 werd de fantastisch gerestaureerde RD 7659 officieel gepresenteerd aan een select publiek (vanwege corona-beperkingen). De opening van de tentoonstelling “Tosti’s, Truffels, Treinen” werd verricht door Nicole Kuppens, (directeur van het museum).
 • Sprinter 2133 nu in het museum. Op 28 augustus 2020 arriveerde dit treinstel in het Utrechtse Maliebaanstation.
 • Lezing over de tentoonstelling “Tosti’s, Truffels, Treinen”. Tuur Verdonck, conservator cultuur en techniek van het spoorwegmuseum hield op 23 september 2020 een lezing over “eten en drinken in de trein”. Rick Meijer doet verslag.
 • Onderhoud museum treinstellen 273 en 386. Op 27 augustus 2020 gingen beide stellen gecombineerd naar de werkplaats Leidschendam en kregen daar onderhoud. Op de zondag erna weer retour. Het leverde fraaie foto’s op.
 • Locomotief 1501 nu in het Spoorwegmuseum. Thijs de Visscher, Rolf van Gent en zes collega’s waren zeer actief in de voorbereidingen loc 1501 gereed te maken voor het spoorwegmuseum. 50 jaar geleden reed de eerste locomotief van de serie 1500 bij NS. De 1501 werd bewaard dankzij het initiatief van een groep Rotterdamse machinisten en werd opgeknapt door leden van de werkgroep 1501, samen met leden van de Stichting Klassieke Locomotieven, kortweg KLOK genoemd. Een verslag van deze vrijwilligers.
 • Indrukwekkende materieelshow bij “Tosti’s, Truffels, Treinen”. Diverse soorten restauratierijtuigen van heinde en ver vormen de entourage bij de tentoonstelling over eten in de trein.
 • De Trans Europ Express. Verslag van Rick Meijer naar aanleiding van de lezing van Arjan den Boer over het ontstaan van de TEE-organisatie met als drijvende kracht oud-President-Directeur Dhr. F.Q. den Hollander.
 • Algemene Ledenvergadering op 31 oktober 2020. Verslag en verhoging minimum contributie. Verslag door Rick Meijer.
 • Bestemming: Station Zeist. Een treinreis over het verdwenen spoor tussen Utrecht en Zeist. In de nieuwe filmdocumentaire vertellen Kees Kort en Pieter Veraart, filmmakers van Het Rozenhuis, het verhaal van de vergeten en verdwenen spoorlijn tussen Utrecht en Zeist.
 • Onze droom (3). Peter-Paul de Winter (Hoofd Collecties van het Spoorwegmuseum) geeft de stand van zaken weer.
 • Prikbord. Een foto-collage van Thijs de Visscher en Rolf van Gent met een indruk van de laatste dagen van loc 1501 in Blerick. Op 1 juli bracht loc 1304 de 1501 naar Utrecht.

Word lid en draag bij aan het behoud van ons railerfgoed.

Website: www.vriendennsm.nl ook op facebook Vrienden van het Spoorwegmuseum
Vrienden Dienst

Gepubliceerd op: zondag 23 mei 2021

De Vrienden Dienst nr. 27, uitgave mei 2021 van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum is verschenen. Toegezonden aan leden. De vereniging werd op 26 mei 1970 opgericht en vierde in 2020 zijn vijftig jarige bestaan. Deze uitgave heeft een fraaie vormgeving, mooie foto’s, reportages en verslagen, activiteiten en projecten.

Uit de inhoud:

 • Een voorwoord van de redactie en het bestuur door Peter van der Vlist.
 • Het museumdepot in Blerick. Alle musea, met welke specialisatie dan ook, hebben meer objecten dan dat ze (kunnen) uitstallen. Die objecten zijn, al dan niet voor langere of kortere duur, opgeslagen in kelders of zolders of bij de grote musea in speciale gebouwen waar in speciale gevallen de conditionering geoptimaliseerd is door speciale klimaatbeheersing. Objecten in kisten en kasten met laden, tussen rekken en op planken. Het zijn de verborgen schatten van ons cultuurgoed. De bewaarplaats heet dan een depot. Rick Meijer neemt de lezer mee naar Blerick, waar het depot van het Spoorwegmuseum gevestigd is in oude loodsen.
 • Voortgang van de restauratie en werkzaamheden aan treinstel 252. Het is al weer tien jaar geleden, dat treinstel 252 terugkeerde uit Delitzsch (op 10 februari 2011) na een cascorevisie. Een groep vrijwilligers is daarna actief in de weer gegaan met de restauratie en opbouw van het enige overgebleven treinstel van het type “materieel ‘36”. De Stibans heeft zich ingezet dit treinstel te bewaren. In 2023 wordt het treinstel 85 jaar oud. Een overzicht wat er in die 10 jaar is gebeurd, waarin vooral het asbestprobleem een terugkerende, beperkende factor was om de benodigde onderdelen aan te pakken. Maar het einde van de asbest is in zicht. De koers van het museum is dat er nog steeds gestreefd wordt naar een rijvaardige 252. Dit hangt ook af of dit budgettair haalbaar is; ook de techniek moet voldoen aan de huidige veiligheids-eisen om er mee te kunnen en te mogen rijden. De Stibans kent als fondsenwervende instelling een grote schare donateurs. Elke gift is welkom!.
 • De Blauwe Roemeen. Het rijtuig met het nummer WR 4249 staat onder deze aansprekende naam bekend en was onderdeel van de serie 4242-4249, gebouwd door Astra in Roemenië in 1943. De rijtuigen deden dienst in de internationale treinen Hoek van Holland – Hannover, “”Scandex”, de NordWest Expres en in diverse vakantietreinen als restauratierijtuig (dining-car zoals het opschrift op het rijtuig laat zien), geëxploiteerd door de Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL). De WR 4249 is in bezit gekomen van het Spoorwegmuseum (in 1981). Met financiële bijdragen van o.m. de Vrienden van het NSM werd het rijtuig gerestaureerd. Het rijtuig heeft deel genomen aan de tentoonstelling “Tosti’s, Truffels, Treinen” (over eten en drinken in de trein). Eind november 2002 werd er weer opknapklus afgerond. Indertijd was Ton Beringen één van de vrijwillige schuurders. Hij vertelt enthousiast over zijn ervaringen. Het in Berlijns blauw glimmende restauratierijtuig krijgt een prominente plaats langs het perron in Wereld 4.
 • De foto in het middenkatern toont stoomlocomotief 3737 in al zijn glorie.
 • Sprinterkop op zijn plaats. Begin januari was het druk in het museum, niet met bezoekers, maar er werd volop gerangeerd. De rijtuigen van de tentoonstelling “Tosti’s, Truffels, Treinen” moesten worden voorbereid voor terugkeer naar hun (buitenlandse) eigenaren. En de Sprinterkop kreeg zijn definitieve standplaats. Een verslag van deze activiteit met bijpassende foto’s.
 • Madurodam heeft zijn museumlocomotief. Bij de Madurodamse Spoorwegmaatschappij (MS) is loc 1202 in de originele kleurstelling uit de vijftiger jaren teruggebracht: Berlijns blauw. Medio maart heeft de loc tot tevredenheid van de directie van het spoorbedrijf zijn eerste proefrit gereden. Harry Peters doet verslag. Als de coronabeperkingen voor musea voorbij zijn, kan de museumlocomotief vol trots aan het grote publiek getoond worden.
 • Het Spoorweg Museum ondergaat een metamorfose. Harry Peters gaat terug in de tijd. Medio 2002, volgend jaar twintig jaar geleden, maakte de directie van het NSM wereldkundig, dat het museum na de grote vakantie van 2003 voor minstens achttien maanden dicht zou gaan om een grote verbouwing te ondergaan. Op zaterdag 7 september 2003 is het museum daarom voor het laatst open. Als op zaterdag 4 juni 2005 het museum weer heropend wordt, is de verrassing groot.
 • Het NTM verwerft TEE-rijtuigen. Het Nederlands Transport Museum in Nieuw Vennep heeft het eigendom van en de zorg voor het TEE-materieel overgenomen van de Stichting TEE Nederland. Het NTM ziet het als een uitdaging om het materieel te bewaren als icoon van internationaal reizigersvervoer in het licht van de Europese samenwerking. Als drijvende kracht achter het ontstaan van de TEE-organisatie in de jaren vijftig van de vorige eeuw mag de naam van oud-President-Directeur van de Nederlandse Spoorwegen, Dhr. Ir. F.Q. den Hollander niet onvermeld blijven (zie vorige Vrienden Dienst).
 • Prikbord. Een foto-collage van foto’s van Harry Peters van de verbouwing van het museum in 2003/2003 als aanvulling op het artikel in dit nummer en nog enkele aanvullende foto’s uit het depot Blerick.
 • De coverfoto laat de kop (BCk) van treinstel 252 zien op 10 juli 1982 op het terrein van de Hoogovens, met een kleurbewerking van de oorspronkelijke zwart-wit foto door Nico Spilt.

Word lid en draag bij aan het behoud van ons railerfgoed.

Website: www.vriendennsm.nl ook op facebook Vrienden van het Spoorwegmuseum