[0] [1] [2] [2A] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Fotograferen van treinen in Nederland

Op sommige websites in forums wordt nogal eens gediscussieerd of foto’s maken van treinen is toegestaan. In tegenstelling tot de jaren zestig van de vorige eeuw is foto’s maken van treinen in Nederland tegenwoordig gewoon toegestaan. NS maakt wel onderscheid tussen commerciële fotografie en filmopnamen (vaak met wat professionelere apparatuur) die aan regels en toestemming vooraf is gebonden en foto’s maken (en publiceren) voor privé-, dus hobbydoeleinden. NS zegt daar zelf over: "Bij opnamen voor privé-doeleinden (voor familiealbum of hobby) vanaf voor het publiek toegankelijke gedeelten van het station en in treinen is geen toestemming van NS nodig. Let op: op grond van onder meer het recht op de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht mogen reizigers of NS-medewerkers in beginsel niet zonder hun toestemming herkenbaar worden afgebeeld in een publicatie of reportage". Bron: www.ns.nl (zoek op 'fotograferen' of klik hier).

Natuurlijk mogen geen gevaarlijke situaties ontstaan en staat de persoonlijke veiligheid en die van het treinverkeer, het personeel en de reizigers voorop. Dus overal waar publiek mag komen: ga gerust je gang en laat je niet wegsturen door beveiligingsbeambten die de instructies foutief toepassen, tenzij de politie in bijzondere omstandigheden dwingt of sommeert tot afwijkende maatregelen. Print de voorwaarden van NS uit en neem die altijd mee. Wie vriendelijk, rustig, beleefd en respectvol blijft, zal doorgaans weinig problemen ervaren. Of je vanaf weilanden mag fotograferen, zal natuurlijk afhangen van de plaatselijke agrariër; toestemming aan hem of haar vragen vooraf is wel zo netjes.