[0] [1] [2] [2A] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Project OV SAAL van boven (2)

knooppunt Muiderberg en weguitbreiding A6 Almere

(de capaciteitsuitbreiding van de weg- en railinfrastructuur tussen Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad)

Inleiding

Op pagina 18 van het thema NS/Infrastructuur wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende bouwlocaties in het kader van de werkzaamheden voor de capaciteitsuitbreiding van de railinfrastructuur tussen Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad. De veranderingen zijn veelal vanaf de grond goed te volgen.

Ook de autowegenstructuur wordt uitgebreid.

Rijkswaterstaat (RWS) noemt zijn project van de (snel)wegenuitbreiding vanaf Schiphol – Amsterdam Zuid – Almere kortweg SAA. Rijkswaterstaat is de nationale wegbeheerder voor aanleg en onderhoud van landelijke (snel)wegen.

ProRail heeft zijn eigen naamgeving gegeven aan de uitbreiding van de railinfrastructuur in de dezelfde vervoersas: het Openbaar Vervoer tussen Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad: OV SAAL. ProRail is de nationale beheerder voor aanleg en onderhoud van de railinfrastructuur.

Beide organisaties hebben hetzelfde doel: de infrastructuur van weg en rail aanpassen aan de eisen van de moderne tijd en waar nodig - vanwege het drukker wordende verkeer - uitbreiden, aanpassen en zelfs verleggen van het asfalt en de rails. Waar weg en rail elkaar kruisen of raken wordt vanzelfsprekend nauw samengewerkt, zowel qua efficiency, faseringen, en bij de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.

De projecten

Beide organisaties brengen hun projecten via de moderne media ook volop onder de aandacht:

Bij RWS was bij de projectnaam inderdaad gebaseerd op de eigenlijke doelstelling: snelwegverbreding tot Almere Buiten Oost (A1, A6, A10 en verleggen A9) en scheiding van lokaal snelverkeer A1/A9 tot knooppunt Muiderberg en scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer rond Almere over de A6. De 7 (!!, zie kadertekst) afslagen van Almere worden straks in de eindfase vanaf de parallelrijbanen A6 bediend en het feitelijke doorgaande verkeer A6 naar Lelystad kan dan beter doorstromen. Dat betekent naar verwachting minder files.

Bij ProRail ligt de nadruk op de belangrijke as ((Den Haag -) Schiphol - Amsterdam Zuid - Almere - Lelystad (- Zwolle en verder naar Noord-Nederland).

Almere heeft de volgende aansluitingen op de snelweg A6, over een lengteafstand van plm 15 km) . Gezien vanaf de A1 bij Muiderberg zijn dit achtereenvolgens:
 • Knooppunt Muiderberg A1/A6
 • Afslag 1: Muiderberg
 • (Hollandse Brug)
 • Afslag 2: Almere Poort
 • Afslag 3: Almere Stad-West
 • (toekomstige afslag Havendreef, na wegverbreding)
 • Afslag 4: Almere Haven
 • Afslag 5: Almere Stad
 • Afslag 6: Almere Buiten-West
 • (knooppunt Almere A6/A27)
 • Afslag 7: Almere Buiten
 • Afslag 8: Almere Buiten-Oost

In 1976 kwamen de eerste bewoners naar de nieuwe stad. In bijna 40 jaar is het inwonertal gegroeid naar 196.000. Almere moet volgens de plannen in 2030 de vijfde stad van Nederland zijn met 350.000 inwoners. In de ruimtelijke ontwikkeling is Almere opgebouwd in diverse deelgebieden, waarvan de wijk Haven de oudste is. Diverse nieuwbouwwijken zijn in ontwikkeling of reeds in uitvoering van bouwen. De vele aansluitingen, het drukke (bestemmings)verkeer veroorzaken veel files, met name in de drukke spitsen. De doelstelling van de wegverbreding A6 is om het verkeer te scheiden: doorgaand verkeer op de hoofdrijbanen en het lokale bestemmingsverkeer af te wikkelen over de parallelrijbanen via de afslagen. Naar verwachting zijn de fileproblemen hiermee opgelost.


Almere heeft de volgende treinstations op de Flevolijn (Weesp – Lelystad). Vervoerder hierop is NS Reizigers. In het verlengde van de Flevolijn ligt de Hanzelijn (geopend 6 december 2012) via Dronten naar Zwolle.
Naast sprinters rijden hierop Intercity’s in enkele belangrijke relaties, waarvan (Zwolle – ) Lelystad – Almere – Amsterdam Zuid – Schiphol ( - Leiden Den Haag) de belangrijkste is. De spoorlijn is twee-sporig.
 • Weesp (Naarden-Bussum via de Gooiboog)
 • Almere Poort
 • Almere Muziekwijk
 • Almere Centraal (Centrum)
 • Almere Parkwijk
 • Almere Buiten
 • Almere Oostvaarders

In Almere Centraal en Almere Oostvaarders liggen meerdere sporen zodat passeermogelijkheden bestaan. Door middel van seinverdichting en (extra) keersporen kan de capaciteit c.q. treinopvolging verhoogd worden.


Waarom grootschalige verbouwing?

De bestaande snelwegen- en spoorstructuur kan de sterke toename van het verkeer niet meer aan. Dagelijkse files en te weinig treinen veroorzaken veel hinder voor de automobilist en treinreiziger. De enige oplossing is capaciteitsverruiming.

Wat zijn de belangrijkste verbouwingen in het kort voor het wegverkeer:

 • Aantakking A9 op de A1 verplaatsen van knooppunt Diemen naar knooppunt Muiderberg; hiervoor wordt de A9 afgebogen en verlegd in een nieuw tracé, inclusief viaduct over het Amsterdam-Rijnkanaal en aquaduct onder de Vecht.
 • Ombouw van het verkeersknooppunt Muiderberg.
 • Aanleggen parallelsnelweg A6 Muiderberg – Almere Buiten Oost, inclusief aanleg 2e Hollandse Brug en aanpassing alle toe- en afritten in Almere.
 • Verplaatsing van het busknooppunt Het Oor naar een plateau bóven de A6 op een nog te bouwen viaduct met aansluiting op de Noorderdreef (Almere Haven, afslag 4).
 • Aansluiting van de Havendreef op de A6.
 • Knooppunt Muiderberg wordt dus de “draaischijf” tussen verkeer op de A1, A6 en A9.

Met ingang van 25 januari 05.00 uur is de verkeerssituatie op de A6 ter hoogte van de Hollandse Brug richting Amsterdam en Hilversum gewijzigd. Het aantal rijstroken blijft gelijk, maar de rijbaan wordt gesplitst: 1 rijstrook links van de splitsing en 2 rijstroken rechts ervan. Voor zowel de richting Hilversum als Amsterdam blijven alle 3 de rijstroken te gebruiken. Deze verlegging van rijstroken is nodig om de bestaande Hollandse Brug opnieuw in te richten. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken. Van vrijdagavond 22 januari 22.00 uur tot maandagochtend 25 januari 05.00 uur werkte Rijkswaterstaat aan de tijdelijk nieuwe indeling van de weg. Tijdens deze werkzaamheden zijn overdag richting Amsterdam/Hilversum twee rijstroken beschikbaar en ’s nachts 1 rijstrook. Gedurende het weekend zijn op verschillende momenten op- en afritten van afrit 1 Muiderberg, afrit 2 Almere Poort en afrit 3 Almere Stad-West richting Amsterdam afgesloten. Gele borden geven ter plaatse de omleidingsroute aan. Bron: Rijkswaterstaat, nieuwsbericht van 18 januari 2016.

Het huidige busknooppunt “t Oor” bij Het Weerwater in Almere zal in het kader van de snelwegverbreding van de A6 tussen Almere Haven en Almere Buiten-Oost verplaatst worden naar een plateau bóven de A6 op een nog te bouwen viaduct ter hoogte van de afslag Almere Haven met aansluiting naar de woonkernen van Almere Haven. Hierboven een impressie van het eindresultaat van de in 2017 te starten werkzaamheden die onderdeel vormen van het project SAA. Bron: Rijkswaterstaat/Bezoekerscentrum SAA.

Afslag 4 van de A6 bij Almere verzorgt het bestemmingsverkeer naar Almere Haven via de Noorderdreef. Het busstation “t Oor” (rode pijl) bij het Weerwater waar veel lokale en interlokale buslijnen overstapmogelijkheden bieden zal verplaatst worden naar een nog te bouwen viaduct over de A6, zie impressie hierboven. De werkzaamheden starten in 2017 in het kader van de snelwegverbreding (deelproject) tussen Almere Havendreef (links) en Almere Stad, afslag 5. De snelweg komt hier enigszins verdiept te liggen. Om Almere Haven beter te ontsluiten wordt het viaduct in de Havendreef ook op de snelweg aangesloten (links in beeld). De betreffende luchtfoto hieronder laat de op- en afritlussen al zien. Een deel van de secundaire weg S102 is nodig voor de snelwegverbreding van 2 x 2 naar 4 x 2 rijstroken waardoor de A6 uiteindelijk zal bestaan uit een doorgaande snelweg en parallelrijbanen. De werkzaamheden lopen door tot 2020 en de bedoeling is, dat bij de opening van de Floriade in 2022 alles klaar is, waarbij de snelweg dan midden door het evenement komt te liggen. Bron: Google Maps (2016) en Bezoekerscentrum SAA (Rijkswaterstaat).

Wat zijn de belangrijkste verbouwingen in het kort voor het railverkeer:

 • Bij het spoor is sprake van spoorverdubbeling tussen Duivendrecht en Amsterdam Riekerpolder Aansluiting (Asra), met aanpassing stations Amsterdam Zuid en RAI (Asra – Schiphol was al 4-sporig, aantakking Westtak en Zuidtak). Nieuwe fly-over Asra en verdubbeling Schinkelbrug. Zie speciale pagina 18 hierover. Tussen Weesp en Lelystad (ook wel de Flevolijn genoemd) blijft het spoor 2-sporig, vandaar dat nieuwe brug in Muiderberg dus ook maar 2-sporig is.
 • De “scheiding” van het treinverkeer zit voornamelijk in Weesp. Daar gaan veel treinen de Gooilijn op richting Hilversum/Amersfoort/Zwolle/Deventer/Hengelo/Utrecht of andersom. Per saldo krijgt het treinverkeer Schiphol – Almere - Lelystad door de spoorverdubbeling zoals hiervoor genoemd ook meer capaciteit. Het baanvak Gaasperdammerweg – Weesp is al 4-sporig inclusief bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. Er komt ingaande 2017 een verbeterde treindienstregeling.
 • Aanpassing station Almere Centraal. Seinverdichtingen waardoor snellere opvolging van treinen.
 • Weesp wordt/blijft dus de draaischijf tussen treinverkeer Amsterdam – Amersfoort/Utrecht en (Den Haag - ) Schiphol – Almere – Lelystad (- Zwolle).

Van boven bekeken

Wie het geluk heeft onder ideale weersomstandigheden vanuit een vliegtuig, op de juiste route boven het landschap te vliegen, ziet de samenhang van de weg- en railinfrastructuur in het geheel van de landschappelijke omgeving. Dat levert boeiende foto’s op. Onze landinrichting kent vele vormen en gedaanten, maar de Zuidas bij Amsterdam en het snel groeiende Almere behoren tot de drukste verkeersaders van de economie. De dagelijkse files kunnen alleen bestreden worden met het creëren van meer infracapaciteit.

Rondje knooppunt Muiderberg en weguitbreiding A6 Almere op 8 januari 2016

Merijn Bary uit Almere kent het gebied op zijn duimpje, niet alleen als hij onderweg is per auto of bus naar zijn werk in Amsterdam; hij maakt ook regelmatig luchtfoto’s.
Op vrijdag 8 januari 2016 werd een rondje Muiderberg gevlogen. De fotoreportage hieronder stelde hij beschikbaar voor deze website.

De foto’s zijn gemaakt tussen 10:34 en 10:41 uur. De foto’s zijn geoptimaliseerd door Henk Koster uit Hilversum.
De titels staan boven de foto's (en niet eronder zoals gebruikelijk).

Knooppunt Muiderberg - A1/A6 - nieuwe spoorbrug in aanbouw - Naardervaart gezien vanuit het zuiden

Knooppunt Muiderberg - A1/A6 - nieuwe spoorbrug in aanbouw - Naardervaart gezien vanuit het zuiden

Knooppunt Muiderberg - A1/A6 - nieuwe spoorbrug in aanbouw - Naardervaart gezien vanuit het zuiden

Knooppunt Muiderberg - A1/A6 - nieuwe spoorbrug in aanbouw - Naardervaart gezien vanuit het zuid-westen

Knooppunt Muiderberg - A1/A6 - nieuwe spoorbrug in aanbouw - Naardervaart gezien vanuit het zuid-westen

Hollandse Brug - A6 gezien vanuit het zuid-westen

Hollandse Brug - A6 gezien vanuit het zuiden

Hollandse Brug - A6 gezien vanuit het zuiden

Hollandse Brug - A6 gezien vanuit het zuid-oosten

Afslag Almere Poort - A6 gezien vanuit het zuid-oosten

A6 tussen afslag Almere Poort en afslag Almere Stad-West, gezien vanuit het zuid zuid-oosten

A6 tussen afslag Almere Poort en afslag Almere Stad-West, gezien vanuit het zuid zuid-oosten

Afslag Almere Stad-West - A6 gezien vanuit het zuid zuid-oosten

Afslag Almere Havendreef - A6 gezien vanuit het zuid zuid-oosten

Afslag Almere Havendreef - A6 gezien vanuit het zuid zuid-oosten

Afslag Almere Havendreef - A6 gezien vanuit het zuid zuid-oosten

Afslag Almere Havendreef - A6 gezien vanuit het oosten
Rondje knooppunt Muiderberg en weguitbreiding A6 Almere op 2 april 2016

Op zaterdag 2 april 2016 werd opnieuw een rondje Muiderberg gevlogen.

De fotoreportage hieronder stelde Merijn Bary weer beschikbaar voor deze website.

De foto’s zijn gemaakt tussen 18:25 en 18:30 uur. De foto’s zijn geoptimaliseerd door Henk Koster uit Hilversum.
De titels staan weer boven de foto's (en niet eronder zoals gebruikelijk).

Knooppunt Muiderberg, aansluiting A6/A1. Bij de pijl kruist de spoorlijn (Zwolle/Lelystad - ) Almere - Weesp ( - Schiphol/Amsterdam) de A1 met een viaduct. Vanwege de verbreding van de A1 moet ook het spoorviaduct verlengd worden. Tijdelijk gebeurt dit met een hulpconstructie. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de capaciteitsuitbreiding voor weg- en railverkeer tussen Schiphol, Amsterdam en Almere/Lelystad (OV SAAL). Kaart: Google Maps, detail/uitsnede Muiderberg. Beeldbewerking: Nico Spilt.

Knooppunt Muiderberg - A1/A6 - nieuwe spoorbrug in aanbouw - Naardervaart gezien vanuit het noord-westen

Knooppunt Muiderberg - A1/A6 - nieuwe spoorbrug in aanbouw - Naardervaart gezien vanuit het noord-westen

Knooppunt Muiderberg - A1/A6 - nieuwe spoorbrug in aanbouw - Naardervaart gezien vanuit het noord-westen

Knooppunt Muiderberg - A1/A6 - nieuwe spoorbrug in aanbouw - Naardervaart gezien vanuit het zuid-westen

Knooppunt Muiderberg - A1/A6 - richting Hollandse Brug - Naardervaart gezien vanuit het westen

Afslag Muiderberg - A6 richting Hollandse Brug gezien vanuit het zuid-westen

Afslag Muiderberg - A6 richting Hollandse Brug gezien vanuit het zuid-westen

Hollandse Brug - A6 gezien vanuit het zuiden

Hollandse Brug - A6 gezien vanuit het zuiden

Afslag Almere Poort - A6 gezien vanuit het zuiden

Afslag Almere Stad-West - A6 gezien vanuit het zuiden

Afslag Almere Havendreef - A6 gezien vanuit het zuiden