Kijk- en leeswijzer


Mijn nieuwe website: www.archiefedwardbary.nl is op 30 september 2007 op het internet geplaatst.

Met deze domeinnaam heb ik geprobeerd de vlag de lading te laten dekken: mijn site bevat beeldmateriaal uit mijn verzameling van ruim 40 jaar spoorhobbyisme, vooral uit de periode 1962 - 2000.

Op de startpagina en de eerste introductiepagina geef ik achtergronden over het hoe en waarom van mijn website.

Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan mijn vriend Robert Huls, die mij onvermoeibaar behulpzaam is met sorteer- en opmaakwerk en optimalisatie van het scanwerk. Ook het ontwerp van deze site heeft hij op smaakvolle wijze vorm gegeven. Zijn grafische vakdeskundigheid, zijn energie en belangeloos beschikbaar gestelde tijd is van groot belang geweest bij de totstandkoming van deze site.
Vanaf begin juli jl. hebben we dagelijks intensief samengewerkt, het resultaat ligt er nu.
De start van mijn site en de eerste foto's zijn nog maar een begin: er zijn een paar honderd foto's geplaatst van de duizenden foto's uit mijn collectie. Langzaamaan zal de site gaan groeien en meer foto's gaan bevatten; ik kan nog jaren vooruit. Updates zal ik aankondigen.

Ook mijn vrouw Els heeft mij ruim veertig jaar de mogelijkheden en vrije tijd gegeven mijn hobby te beleven; binnenshuis, maar veel vaker buitenshuis wanneer ik er weer eens alleen of met vrienden op uit trok. Zonder haar support was mijn collectie niet tot stand gekomen. Ook haar technische ondersteuning door middel van systeembeheer van onze computerconfiguratie is van onmisbare waarde: ik heb daar geen omkijken naar. Ik prijs mij gelukkig met zoveel ondersteuning.

Voor de niet spoorse bezoeker zal het even zoeken zijn naar de beelden.
Naast een start- en introductiepagina, is er ook een pagina "Extra" (met thematische artikelen), een "Disclaimer-pagina" met wat spelregels, een "Update-pagina" voor de laatste aanvullingen en dan natuurlijk de hoofdnavigatie.
Ik heb gekozen voor een drietrapsnavigatie met knoppen:
1e sleutel/knop zijn de landen die ik heb bezocht en waar (spoor)foto's gemaakt zijn; daarna de spoorwegmaatschappijen/railmusea in die landen als 2e zoeksleutel, de knoppen bevatten de maatschappij-afkortingen, bij aanwijzen met de muis verschijnt de volledige naam, en als laatste trap per maatschappij de items/onderwerpen (diesel, elektrisch, stoom, infra, beveiliging, materieel, etc. etc.). Zo zijn diverse pagina's ontstaan.

Ook wil ik wat niet-spoorse foto’s gaan plaatsen van landschappen/steden etc. die essentieel onderdeel zijn geweest van mijn (vakantie)reizen. De railinfrastructuur is nu eenmaal onderdeel van zijn omgeving. Ook overweeg ik nog summier wat privé-zaken te plaatsen wanneer ik die aan de openbaarheid wil prijsgeven.

De keuze voor deze vorm van navigatie was gebaseerd op mijn reeds aanwezige foto-archief en foto-codering, zodat ik voor mezelf koppelingen heb kunnen maken.

Bij elke foto heb ik nagestreefd een zo compleet mogelijke beschrijving te geven. Gelukkig kon ik al beschikken bij de eerste 2.000 dia's (van de ruim 5.000) over een ooit aangelegde cartotheek. Daarna wordt het oude agenda's raadplegen. Bij mijn negatieven geldt hetzelfde.
Ik werk op chronologische volgorde, dus de oudste dia's/foto's komen al eerste en zijn kwalitatief ook de "moeilijkste": materiaal uit de jaren 1965 - 1975 heeft toch wat te lijden gehad van 40 jaar bewaren.

Een aantal "landen"-knoppen staat nog dicht (gereserveerd), omdat ik die in latere jaren pas bezocht heb. Op dit moment - bij de start van deze website - zijn foto's te vinden onder Duitsland (o.a. DB), Oostenrijk (diverse maatschappijen) en Nederland (NS, RTM, TS).

De analoge fotografie uit de zestiger jaren is kwalitatief niet meer vergelijkbaar met wat we tegenwoordig met digitale technieken gewend zijn. Veel kleurenmateriaal moest (helaas) in zwart-witversie gepresenteerd worden. Ook de beeldscherpte laat soms te wensen over. In latere jaren en met betere toestellen wordt dat beter.


Het aanklikken van de kleine foto's leidt tot een vergroting ervan.

In updates zal ik aangeven wat er als "nieuw" is toegevoegd. Op dit moment zijn er ongeveer 300 diascans al ingevoerd sinds begin augustus, toen Robert en ik begonnen zijn de site te vullen. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze methodiek bevalt. Ik sluit niet uit, dat gaandeweg verbeteringen aangebracht zullen kunnen worden in vormgeving en presentaties.

Actueel fotowerk zal ik alleen plaatsen als er een duidelijk verband bestaat met "vroeger". Zo is mijn bezoekje op 29 augustus jl. aan de Museum RTM te Ouddorp wèl geplaatst in relatie met de RTM uit 1965.
Door "Toen en Nu"-vergelijkingen kan een veranderde (spoor)wereld vaak treffend naast elkaar gezet worden.

Onderwerpen en thema's die een uitgebreidere toelichting vergen dan slechts als fotobijschriften, zal ik in artikelen of thema's beschrijven.
Mijn artikelen op de website van Nico Spilt blijven daar staan; ik blijf gastauteur op zijn site.

Mijn site is voornamelijk gericht op de wat oudere generatie die de periode 1962 - 2000 ook bewust heeft meegemaakt en daarin herkenning zal aantreffen. Maar de statistieken zullen wel laten zien hoeveel bezoekers erop afkomen.
Ik laat overigens geen bezoekersteller zien die natuurlijk wel gewebhost wordt in het abonnement.

Voor contacten over deze website kunt u mij bereiken op het e-mailadres: edwardbary@gmail.com

Tenslotte: mijn drijfveer en motivatie is geweest mijn collectie te willen delen met andere liefhebbers. "Memoires" schrijf je doorgaans pas als je wat hebt meegemaakt; die heb ik in ruime mate en met veel plezier beleefd.
Mijn motto daarbij is geweest het verleden te laten herleven. De fotografie is daarbij een belangrijk hulpmiddel gebleken.

Veel kijkplezier.

Edward Bary
30 september 2007

100ste update

Ter gelegenheid van de 100ste update van mijn website is op 6 oktober 2013 - voorlopig op proef - een facebookpagina geïntroduceerd onder de naam Archief Edward Bary.
Hopelijk is hiermee de mogelijkheid geopend om (meer) met mijn bezoekers te communiceren. Hoe ik dat ga invullen en gebruiken, zal de komende tijd blijken. Ik maak geen gebruik van een Twitter-account.

Mijn website bestaat nu 8 jaar, gestart op 30 september 2007. Ik beleef er veel plezier aan.

Met regelmaat plaats ik nieuwe foto’s, artikelen en speciale thema’s. Eén à twee keer per maand vermeld ik dat in een updatebericht op de pagina Updates. Een “vertaling” hiervan verschijnt in de vorm van een Nieuwsbrief (als pdf-bestand) die ik per mail toezend aan enkele regelmatige bezoekers. Dit is een (gratis) service voor bezoekers, die al wat bekend zijn met mijn website, een snelle quickscan dus voor de nieuw geplaatste onderwerpen of foto’s.

Ik heb nog veel materiaal (uit het analoge fotografietijdperk) in mijn archief liggen, dat gedigitaliseerd moet worden, met name het ”buitenland” moet nog aan bod komen. Daarom staan enkele zgn. landenknoppen nog “dicht”, d.w.z. de navigatie er naar toe werkt niet, omdat er nog geen invulling staat. De komende tijd ga ik ook daaraan werken, ik vraag dus om uw geduld als er nog iets ontbreekt.

De spoorhobby is zéér veelzijdig; materieel, infrastructuur, seinwezen, railmuseumbedrijven, spoorgeschiedenis, etc. etc.. Heel veel onderwerpen maken de hobbybeleving boeiend, achter de computer, in boeken en tijdschriften, in andere archieven zoekend, maar ook “in het veld”. Mijn naviagtiestructuur heb ik daarom simpel gehouden. Ik heb gekozen voor een drietrapsnavigatie met knoppen:

  • 1e sleutel/knop zijn de landen die ik heb bezocht en waar (spoor)foto's gemaakt zijn;
  • daarna de spoorwegmaatschappijen/railmusea in die landen als 2e zoeksleutel, de knoppen bevatten de maatschappij-afkortingen, bij aanwijzen met de muis verschijnt de volledige naam
  • en als laatste trap per maatschappij de items/onderwerpen (diesel, elektrisch, stoom, infra, beveiliging, materieel, etc. etc.). Zo zijn diverse pagina's ontstaan.

Of deze navigatiestructuur toekomstbestendig is, zal moeten blijken. Veel pagina’s en thema’s bevatten vervolgpagina’s.
Daarnaast zijn speciale themapagina’s gemaakt waarin ik wat dieper op bijzondere onderwerpen inga. Bijvoorbeeld: de Leestafel (met boekbesprekingen), Achtergronden, Fotografie, Uitgelicht zijn specifieke pagina’s.

Ook is de behoefte gebleken om een zoekfunctie te starten met een index. Ook daaraan wordt gewerkt. Mijn website heeft geen gastenboek en ook geen bezoekersteller. Voor het eerste heb ik nu als alternatief een facebookpagina toegevoegd, en het tweede is alleen informatief voor mijzelf. Wel houdt mijn provider bezoekstatistieken bij; die laten een ruime belangstelling zien. Meer informatie is te vinden op de pagina Kijk- en Leeswijzer, klik hier.

Ik kreeg enkele felicitaties bij de verschijning van de 100ste update. Daarvoor mijn vriendelijke dank. Tenslotte maak ik graag één bijzondere felicitatie openbaar. Een fotobewerking van Henk Koster die symboliseert wat mij bezig houdt.

[Terug] [Introductie]


Een oude foto