Het nieuwe museumgebouw van de RTM

Inleiding

Op zaterdag 28 september 2013 hield de Museum Stichting v/h RTM in Ouddorp haar jaarlijkse donateursdag. Voor de liefhebber traditioneel een dag met verrassingen, hernieuwde of voortzetting van bestaande contacten, bewondering van weer een jaar geboekte vooruitgang, de aanblik van een in aanbouw zijnd nieuw museumgebouw, het genot van een verrassende rit over de lijn naar Scharendijke met liefst vier gevarieerd samengestelde trams, voetplaatritten en dat alles onder weersomstandigheden die ook vrijwel traditioneel zijn bij de RTM: prima nazomerweer met veel zon en prettige temperaturen. Zo’n dag railerfgoed proeven laat je niet voorbij gaan, waar zo’n tweehonderd donateurs hetzelfde over dachten. Een verslag van deze donateursdag op deze site, klik hier.

We beginnen 2 dagen eerder, donderdag 26 september. Plaats van handeling: remise. Doel: onthulling eerste steen nieuw museumgebouw.

Nieuwbouw museum

In deze tijd van crisis, bezuinigingen en het dichtdraaien van geldkranen gebeuren er nog goede dingen in onze (spoor)wereld. Op donderdagmorgen 26 september 2013 vond de eerste steenlegging plaats van het nieuwe museumgebouw van de Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij in Ouddorp. Dit gebeurde naast de remise op haar locatie De Punt West van Stichting RTM. Al op 26 juni was met de aannemer overeenstemming bereikt over de bouwsom en de dag erna zijn de papieren verzonden. Op 27 juni werd overeenstemming bereikt met het Grevelingenschap over de (onder)erfpachtovereenkomst.
Op 10 juli werd in Ouddorp de overeenkomst met het Grevelingenschap formeel ondertekend en in de week van 8 juli startte de aannemer met de werkzaamheden met als tijdsplanning om voor de bouwvak, eind juli, de fundering gereed te hebben. Al met al de kenmerkende vorm van samenwerking waar Rotterdammers en Zuid-Hollanders zo sterk in zijn: niet alleen maar woorden en plannen maken, maar ook dáden.

Na de bouwvakvakantie is de nieuwbouw voortvarend aangepakt, die door aannemer Speebouw uit Rotterdam gerealiseerd wordt. Op 5 september werd de staalconstructie geplaatst. Daarmee werden de contouren van het nieuwe museumgebouw ook in de hoogte zichtbaar. Op de donateursdag, twee dagen later, 28 september konden de ruim tweehonderd donateurs van de Stichting voor wie de jaarlijkse ontmoeting was georganiseerd het bouwwerk al in volle glorie bewonderen. Het nieuwe gebouw zal bouwkundig begin november opgeleverd worden en biedt de mogelijkheid voor latere uitbreidingen, op de groei gericht dus.

Op de foto onthullen de kersverse burgemeester (sinds 3 september 2013) van de kersverse nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Ada Grootenboer-Dubbelman, samen met de Wethouder van Schouwen-Duiveland, de heer Ad Verseput (de museumlijn ligt óók in de provincie Zeeland, tot Scharendijke! de provinciegrens ligt op de Brouwersdam) en in aanwezigheid van de voorzitter Roel Sparreboom en overige bestuursleden van de Stichting, de ingemetselde eerste steen in de gevel van het nieuwe gebouw. Sinds 1 januari 2013 vormen de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee door herindeling de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee (provincie Zuid Holland).

Ouddorp, remise RTM. Foto's: Edward Bary (boven op 28 september 2013) en Eric van der Reiden (onder, op 26 september 2013).

Ouddorp, remise RTM. Drie weken eerder dan beide vorige foto's, op 5 september, werd het stalen frame opgericht door de aannemer. Dan blijkt pas goed over welke afmetingen en met name de hoogte het nieuwe museumgebouw zal krijgen. Foto: Eric van der Reiden, 7 september 2013.

Eerste aanblik van het nieuwe museumgebouw, werk in uitvoering; 28 september 2013.

In de ochtendzon. Begin november klaar; 28 september 2013.


De bouw van het nieuwe museumgebouw voor de Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij past in het beleidsplan van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen, en is terug te lezen in de 11e Voortgangsrapportage: “Zicht op de Grevelingen - ZOG” dd. 5 juli 2013, onder punt 3.2.9, klik hier en wordt ook genoemd in de Voortgangsrapportage Bestaand Rotterdams Gebied – BRG van 1 juli 2012, zie pagina 8, onder kopje Gebiedsgerichte Benadering, programmadeel Goedereede (project Overige recreatieve voorzieningen). Op 27 juni 2013 werd overeenstemming bereikt met het Grevelingenschap over de (onder)erfpachtovereenkomst.

Bekijk hier het informatieplan (website St. v/h/ RTM).

Steun de RTM en ervaar zelf dit rijdend erfgoed! Bezuinigingen op ons cultuurgoed? Wees wijzer: wie zijn geschiedenis niet omarmt, is niet rijp voor de toekomst!! Wilt u financieel bijdragen aan de instandhouding en uitbreiding van dit cultureel historisch railerfgoed, word donateur van de Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij of meld u aan als vrijwilliger. Er is nog veel te doen. Deze website steunt de Stichting RTM Ouddorp.

Eerdere momenten in de bouwfase met foto's

Beton storten van de fundering. Foto: Remco de Feiter, 17 juli 2013.

Montage staalconstructie. Foto: Remco de Feiter, 5 september 2013.

Metselen nieuwe buitenmuur tegen bestaande loods. Hierdoor krijgen de loods en het nieuwe gebouw hetzelfde uiterlijk in de ondergevels, waardoor één geïntegreerd visueel geheel ontstaat. Foto: Eric van der Reiden, 18 september 2013.

Montagewerkzaamheden. Links is de houten achterwand te zien, deze kan in de toekomst eenvoudig verwijderd (en hergebruikt !) worden voor latere uitbreiding van het gebouw. Een plan met een duidelijke toekomstvisie dus. Foto: Eric van der Reiden, 25 september 2013.

Het werk vordert snel en voorspoedig. De opgemetselde buitenmuren zijn al halverwege. Foto: Eric van der Reiden, 26 september 2013.

En dan heb je toch een (mobiele) steiger nodig. Opmetselen van de bakstenen buitenmuren. Foto: Eric van der Reiden, 2 oktober 2013.

De achterwand wordt bekleed met houten panelen en afgedekt met planken. In de toekomst kan aan deze zijde de uitbreiding plaatsvinden. De houten achterwand wordt dan verwijderd en hergebruikt. Hierdoor kan het nieuwe museumgebouw in fases naar zijn toekomstige vorm en volume groeien. Daarom spreekt men nu van fase 1A en worden de beschikbare investeringen in een meerjarenplan uitgesmeerd. Foto: Eric van der Reiden, 2 oktober 2013.

Nadat begin november 2013 bij de Stichting RTM Ouddorp v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij de bouwkundige oplevering plaatsvond van het nieuwe museumgebouw bij de remise in De Punt West, werd in eigen beheer tijdens de winterperiode voortvarend gewerkt aan de verdere inrichting, de afbouw en het aanleggen van de nieuwe sporen - in en buiten het gebouw - en de aansluiting daarvan op het emplacement. Na de kerstritten is hard gewerkt om het nieuwe museumgebouw per spoor bereikbaar te maken. Daarvoor is er zand weg gegraven, zijn er dwarsliggers gelegd, wissels geplaatst, rails gebogen en is het geheel vastgeschroefd en aan elkaar gelast. De "Kraanvogel" kon daar iets bij helpen met het zware tilwerk, maar vaak moest toch een beroep worden gedaan op de spierkracht van de RTM-ers. In het tweede weekend van januari kon de eerste proefrit worden uitgevoerd. Direct daarna is begonnen met de bestrating. Begin februari was de bestrating gereed en werden de wanden geschilderd. Daarna is begonnen met de inrichting van het museum. Bij de opening van het nieuwe rijseizoen, 2e Paasdag, 21 april zullen de vorderingen en vooral het bereikte resultaat aan het publiek en de donateurs worden getoond. Zie ook het eerdere verslag op deze website van de donateursdag in september 2013, klik hier. Meer foto’s in het nieuwsitem op de website van de RTM, klik hier.

Wie de Stichting RTM Ouddorp wil steunen en vooral de verdere toekomstplannen wil helpen bevorderen, kan een donatie overmaken. In het komende nummer van De Tramkoerier volgen meer informaties.

Remco de Feiter maakte op 2 februari 2014 enkele zonnige foto's van een zonnig resultaat.De verdere uitbreiding (afronding) in 2015 van fase 1

Op maandag 15 juni 2015 werd bij de Stichting RTM Ouddorp v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij gestart met de bouw van de uitbreiding van het museumgebouw bij de remise in De Punt West. Vrijdag 12 juni heeft de aannemer Speebouw uit Rotterdam – die ook de eerste bouw realiseerde - de bouwketen gebracht. Gestart is met het ontgraven voor de fundering. Als alles volgens plan verloopt is de staalconstructie voor het begin van de bouwvakvakantie gereed. Dankzij subsidiegevers en deelnemers aan de Steentjesactie kon deze nieuwe mijlpaal bereikt worden. Gelijktijdig wordt de fundering van de replica van de watertoren Strijen aangebracht. Met behulp van gulle gevers kan deze watertoren worden verwezenlijkt, waarbij de RTM-medewerkers de opbouw in eigen beheer uitvoeren. Wilt u bijdragen in de financiering van de nieuwbouw van het museumgebouw en de watertoren dan kunt u bouwstenen kopen via de Steentjesactie en de Watertoren op rekening NL58 RABO 0351 2008 00 o.v.v. Steentjesactie of Watertoren. Meer informatie op de website van de RTM en in de komende Tramkoerier. Steun ons cultureel rijdend erfgoed of word donateur. Foto: Mark Grootendorst, 15 juni 2015.

De remiseloods en het museumgebouw worden in verschillende fases gerealiseerd. Fase 1A is in 2013 gerealiseerd. Voor de afbouw van fase 1 en de opstart van fase 2 is nog geld nodig. Draag uw steentje bij en koop een baksteen !! Luchtfoto: Google Earth. Bron: Tramkoerier herfst 2014.Na het ontgraven van grond voor de fundering werd de bekisting en de wapening aangebracht. Op maandag 22 juni zal het laatste ijzerwerk gevlochten zijn en kan er beton gestort worden. Als dat voldoende uitgehard is zal nog voor de bouwvakvakantie de staalconstructie opgericht worden. Beide foto’s zijn gemaakt door Eric van der Reiden, links op 17 juni, rechts op 20 juni 2015.
Betonijzervlechtwerk in de fundering. Foto: Eric van der Reiden, 20 juni 2015.
Hittegolf bij de RTM. Bij een temperatuur van 32 graden Celsius en in de volle zon in deze duinpan op woensdag 1 juli 2015 werkt aannemer Speebouw uit Rotterdam onverminderd door aan de uitbreiding van het museumgebouw. Stapelen en metselen van blokken op de nieuw gestorte fundering voor de opbouw van de muren. Op 13 juli zal de staalconstructie opgericht worden. Foto: Eric van der Reiden.

Ouddorp Remise De Punt West, 11 juli 2015. Het zand is tussen de fundering aangebracht en uitgevlakt en de hoogwerkers zijn gearriveerd. Het wachten is op de vrachtwagen met staalonderdelen voor de constructie. Foto: Eric van der Reiden.

Ouddorp Remise De Punt West, 13 juli 2015. Na het eerste dagje bouwen van de staalconstructie was dit het eerste resultaat. Foto: Remco de Feiter.

Ouddorp Remise De Punt West, 15 juli 2015. Op een aantal verbindingsstukken na is de staal-
constructie gereed. Op de zware horizontale balken komt een vloer te liggen waarop o.a. de RTM-
modelspoorbaan zal komen. Er onder komt de nieuwe museumwinkel en een plekje voor Bellebus 147. Foto: Eric van der Reiden.
Ouddorp Remise De Punt West, 22 juli 2015. In de tweede week van de werkzaamheden kon de metselaar reeds beginnen met opbouwen van de binnenmuur. Ook de plaat onder de fundering van de watertoren elders op het remiseterrein is gestort en kan de bekisting gemaakt worden voor de poeren waarop de constructie wordt geplaatst. Foto: Eric van der Reiden.
Ouddorp Remise De Punt West, 7 september 2015. In de nieuwe week is de aannemer begonnen met het plaatsen van de dakplaten. De binnenmuur is inmiddels opgemetseld, ook de kozijnen zijn geplaatst vorige week. Het gaat hard. Foto’s: Remco de Feiter.
Ouddorp Remise De Punt West, 7 september 2015.Het frame van de watertoren is 23 augustus definitief op zijn plek gezet, het is geheel in de primer gezet en wordt daarna 3 maal zwart gelakt. Foto: Remco de Feiter.
Ouddorp Remise De Punt West, 8 september 2015. De westgevel van de nieuwbouw werd vastgelegd door Sam de Haan. Het kap- en glasdicht maken zal in de komende maanden afgerond worden. Daarna wordt inpandig het werk klaar gemaakt.

Ouddorp Remise De Punt West, 8 september 2015. De oostelijke gevel krijgt een fraaie toegangsdeur, geheel in stijl. Foto: Sam de Haan.

Ouddorp Remise De Punt West, 10 september 2015.Door de aannemer is hard gewerkt aan de uitbreiding van het museumgebouw in het kader van het faseringsplan 1. Na het plaatsen van de staalconstructie op de fundering en het opmetselen van de binnenmuren, zijn begin september 2015 ook de kozijnen en de dakplaten en regengoten aangebracht. Vervolgens konden de buitenmuren gemetseld worden wat op deze foto al bijna gereed is. De bouwwerkzaamheden verlopen voorspoedig en volgens plan. Als alles bouwkundig klaar is, zal de totale inrichting van het museumgebouw aangepast worden. Foto: Remco de Feiter.

Ouddorp Remise De Punt West, 26 september 2015. De onderstaande foto's werden gemaakt tijdens mijn bezoek aan de donateursdag. Er was volop gelegenheid het exterieur en het interieur in beelden vast te leggen. De nieuwe aanbouw is glas- en kapdicht. De westgevel wordt hier voorbereid voor de nieuwe kopwand. Binnen is de aannemer bezig met de verdere afwerking en bouwkundige inrichting.

In het weekend van 24 en 25 oktober 2015 zijn de hoge binnenwanden twee keer gesausd. Vanaf de verdiepingsvloer worden ook de hoge delen bereikt. Inmiddels zijn diverse bouwmaterialen voor de verkoopruimte, leslokaal c.q. vergaderruimte en de kamer voor de Dienstleider die deels in de linkerhoek gebouwd gaat worden, aangevoerd. Het leslokaal c.q. de vergaderruimte krijgt vaste vormen op de verhoogde verdiepingsvloer. Foto’s: Eric van der Reiden, 24 oktober 2015. Foto rechts: 31 oktober 2015.
In het museumgebouw zijn als gevolg van de nieuwe aanbouw de sporen en het perron verlengd. Op het buitenterrein van de remise is een begin gemaakt van het renoveren van de laatste wissels. Foto’s: Eric van der Reiden, 31 oktober 2015.

Het leek een beetje of de piek op de kerstboom werd geplaatst; bij de RTM in Ouddorp werd in de week voor Kerstmis, op zondag 20 december 2015 het reservoir op de draagconstructie van de watertoren geplaatst. Hiermee is de replica van de watertoren van Strijen een grote stap dichter bij de eindsituatie gekomen. Het reservoir is omtimmerd met een houten behuizing wat vooraf in de remise werd uitgevoerd. Nu nog de stijgleidingschacht en de waterinname afronden. De nieuwbouw museumgebouw is bijna klaar en inmiddels eind november door de aannemer opgeleverd. Aan alle ruimten in het nieuwe gebouw wordt nu en de komende maanden de laatste hand gelegd: de nieuwe winkel, het kantoor van de “Leider van den Dienst”, opslagruimte voor de catering, extra toiletruimte met baby-verschoonmogelijkheid (!), kassa, modelbaan op de tussenvloer en een grotere keukeninrichting met koffiehoek en de tentoonstellingsruimte worden afgebouwd. De laatste weken werd er volop geschilderd. Tijdens de ritten op Tweede Kerstdag konden bezoekers een blik werpen in het nieuwe museumgebouw Tijdens deze traditionele afsluiting van het jaar 2015 waren de trams met stoom verwarmd, stond de soep te pruttelen en stonden de oliebollen klaar voor consumptie. Het was de laatste gelegenheid om het oude museumgebouw te bezoeken, in afwachting van de officiële opening in maart 2016 van de nieuwbouw waarin alles op één plek wordt geconcentreerd. Zie de laatste Tramkoerier, winteruitgave 2015 (klik hier). Foto’s: Eric van der Reiden, 20 december 2015.

Bij de Museum Stichting v/h RTM in Ouddorp maakte men zich in januari en februari 2016 op voor het nieuwe seizoen. Voor de RTM wordt 2016 een feestjaar: “RTM, 50 jaar trammuseum” zal prominent gevierd worden. Met de ingebruikname van de uitbreiding van het nieuwe museumgebouw, de uitgave van een boek en veel festiviteiten en rijdagen. De nieuwbouw is bijna klaar en is inmiddels eind november vorig jaar door de aannemer opgeleverd. Aan alle ruimten in het nieuwe gebouw wordt nu en de komende maanden door de vrijwilligers de laatste hand gelegd. De museumwinkel is al verhuisd, zodat het bekende onderkomen gesloopt kon worden. De remise kreeg aan de buitenzijde een opfrisschilderbeurt en de bestratingswerkzaamheden rond de gebouwen naderden hun voltooiing. In maart 2016 zal de nieuwbouw door genodigden officieel in gebruik genomen worden waarna op 2e Paasdag (28 maart) iedereen welkom is om alles te bewonderen. Bent u nog geen donateur? Doe dat dan snel. Ons rijdend railerfgoed is het waard om behouden te blijven. De remise en het museumgebouw bieden onderdak aan een waardevolle collectie. De foto’s hierboven en hieronder zijn gemaakt door Eric van der Reiden op verschillende data. Foto links: 20 januari, rechts: 23 januari 2016.
Ouddorp, Remise De Punt West, 23 en 24 januari 2016. Slopen van de oude museumwinkel. Foto's: Eric van der Reiden.
Ouddorp, Remise De Punt West, 27 januari 2016. Werkzaamheden bestrating rondom museumgebouw. Foto's: Eric van der Reiden.Een nieuwe fase, een nieuw museumgebouw


Er was lang naar uitgekeken en er waren bergen werk verzet. Maar in het jubileumjaar van 50 jaar RTM werd dan toch een nieuwe mijlpaal bereikt bij de Stichting Rotterdamsche Tramweg Maatschappij: de afronding van de museumuitbreiding fase 1. Op 16 maart 2016 was er een feestje bij de RTM.

Om niet verzeild te raken in de dagelijkse file-ellende (met regelmatige verkeersongelukken) op de snelweg A15 (vanuit mijn woonplaats de meest directe verbinding met Ouddorp, afslag 12 Brielle en verder over de N57 richting Brouwersdam), reisde ik een dag eerder buiten de spitsen naar Ouddorp. Normaal een ritje van 120 kilometer in anderhalf uur, maar niet op werkdagen….en al helemaal niet in de spitsuren. Het risico van te laat komen werd zo uitgesloten.

In een nabij de duinen gelegen hotel kon ik mij voorbereiden op mijn aanwezigheid bij een belangrijk historisch moment een dag later. Uitgerust, een stevig ontbijtje met verse jus d’orange en met frisse ingeademde zeelucht, kon ik ’s morgens op tijd in de remise van de RTM zijn. Onder zonnige weersomstandigheden en met een stevige zeebries stroomden de andere genodigden rond 10:00 uur binnen.

Tweeënhalf jaar na de 1ste steenlegging van de eerste uitbreiding van het museumgebouw (26 september 2013, opening op 16 april 2014) werd de nieuwe uitbreiding feestelijk in gebruik genomen. Na een periode van bouwen, verplaatsen, slopen (van de oude museumwinkel), herinrichten, timmeren, sauzen en schilderen en diverse bestratings- en spoorwerkzaamheden en heel hard werken door de aannemer en vele vrijwilligers kon de nieuwe fase afgesloten worden. Door gedeputeerde van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, de heer Rik Janssen en de burgemeester van Goeree-Overflakkee, mevrouw Ada Grootenboer-Dubbelman werd in aanwezigheid van het voltallige bestuur van de Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij het tegeltableau onthuld waarop het stationsgebouw en hoofdkantoor van de RTM aan de Rosestraat in Rotterdam in zijn volle glorie herinnerd worden. Voorzitter Roel Sparreboom van het Museum trad op als gastheer voor de notabelen en bezoekers.

Sinds 1 januari 2013 vormen de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee met de overige dorpen en plaatsen op het voormalige eiland door herindeling de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee (provincie Zuid Holland). Het museum ligt buiten Ouddorp bij De Punt West aan het begin van de Brouwersdam. De trambaan loopt over de Brouwersdam via Port Zélande naar het voorlopige eindpunt West Repart (Dolfijn), vlak bij Scharendijke in de provincie Zeeland.


Deze drone-luchtfoto is gemaakt door Christiaan Hofman op de zonnige zaterdag 5 maart 2016. De videofilm is bij de RTM te bekijken.

De gevelsteen refereert naar de 1ste steenlegging op 28 februari 1879 van het hoofdkantoor. Foto: Sam de Haan, 14 oktober 2015.
Na ontvangst met koffie en gebak en enkele toespraken werd er getoost op de nieuwbouw met hapjes en drankjes.

Voorzitter Roel Sparreboom hield zijn toespraak kort en noemde enkele belangrijke facetten wat hier tot stand gekomen is. Het jaar 2016 zal in het teken staan van het 50-jarige jubileum. Direct na de opheffing op 14 februari 1966 van de laatste tramrit naar Hellevoetsluis werd nog zoveel mogelijk materieel van de RTM verzameld en ondergebracht in de door de NVBS opgerichte Tramweg Stichting met als doel er ooit een rijdend tramwegmuseum mee te beginnen. Dat gebeurde aanvankelijk ook in Hellevoetsluis, maar in 1989 verhuisde de collectie naar de plek bij Ouddorp, De Punt West. Hier kon het museum uitbreiden en groeien en konden de plannen beter passend gemaakt worden in de bestemmingsplannen.
Roel Sparreboom noemde in zijn welkomstwoord twee bijzondere kenmerken van het museum: er is geen enkele betaalde kracht bij de stichting, noch bij het bestuur, noch bij de medewerkers; het museum draait volledig op vrijwilligers. En het museum is het enige railmuseum dat niet per openbaar vervoer bereikbaar is (…). Maar we halen onze gasten en bezoekers ook regelmatig en geheel in stijl op: met onze museum-autobussen. Tenslotte vermeldde de voorzitter dat er dit jaar een jubileumboek zal verschijnen.

Gedeputeerde Rik Janssen toonde zijn bewondering wat hier tot stand is gebracht. Vooral de jonge mensen die zich aanmelden als vrijwilliger en het leren van veel ambachtelijk werk zorgt voor continuïteit en het niet verloren gaan van vaardigheden die we vandaag de dag niet meer tegen komen.

Burgemeester Grootenboer was ook blij dat zoveel vrijwilligers zich inzetten om het erfgoed levend te houden. Wie vroeger van Rotterdam naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden reisde, was zowat een dag onderweg. De vele bewaard gebleven beelden uit die tijd herinneren ons daar nog aan. De bereikbaarheid van de regio is er vooral na de voltooiing van de Deltawerken en de aanleg van goede wegen enorm op vooruit gegaan. Ze is er trots op dat deze geschiedenis blijvend onze aandacht krijgt en dat we nu een echt railbedrijf er bij hebben. De beleving van alles wat bij het reizen en transport van vroeger hoorde, wordt hier prachtig uitgebeeld: het vervoer van reizigers, de post, de suikerbieten en de melkbussen en het vee: ieder zijn eigen railvoertuig. Het museum, zo zei ze, draagt ook bij aan de economische en toeristische impulsen in deze regio.

Onder toeziend oog van het portret op een wandschilderij van RTM-directeur H.F. Guichart (geboren: 17 april 1844, sinds 1881 bij statutenwijziging directeur tijdens de aanleg van de tramlijnen op de Zuid-Hollandse en noordelijke Zeeuwse eilanden) werd met het wegtrekken van een doek het tegeltableau onthuld. Er kon geapplaudisseerd en geproost worden…..

Een rondleiding door de nieuwe vleugel van het museumgebouw roept bewondering op voor wat hier in een paar jaar tot stand gebracht is. Opvallend is de “steentjesmuur” waarop alle namen vermeld zijn van deelnemers aan de steentjesactie waarmee een deel van de bouwkosten kon worden gefinancierd. Een moderne vorm van crowdfunding…

De museumwinkel heeft een belangrijke (en royale !!) plek gekregen op de begane grond; de oude winkel in een container op het buitenterrein kon daarmee gesloopt worden. Op de verdiepingsruimte zijn diverse vitrines en panelen ingericht en is men begonnen met de vormgeving van de modelbaan.

De RTM 147 Bellewagen stond fris geschilderd te pronken in het nieuwe gebouw. Een vloermat met de beeltenis van het RTM-logo bij de trapopgang naar de verdieping herinnert aan 50 jaar RTM: 1966-2016.

Na de bezichtiging van de nieuwe ruimten, die zeer rijk voorzien is van opgehangen oude foto’s en tekeningen, werd daarna op het remiseterrein ook de replica van de Strijense watertoren symbolisch in gebruik genomen. Stoomlocomotief 54 had de eer vandaag zijn watervoorraad op historische wijze aan te vullen. Een nieuw stukje straatspoor (nieuw spoor 10) naar de watertoren (naast spoor 9) is reeds aangelegd en voorbereid voor verlenging en aansluiting op het emplacement.

Een ritje met de stoomtram hoorde er natuurlijk bij. Loc 54 (een dag eerder al opgestookt) met de houten rijtuigen AB394, B363, BD438 en AB398 stonden rond half twaalf klaar voor vertrek voor een retourritje naar de eindhalte West Repart/Dolfijn aan het einde van de Brouwersdam, vlak voor Scharendijke (het voorlopig eindpunt en in gebruik sinds 16 november 2011).

Het nieuwe seizoen start op 2e Paasdag, 28 maart. Bezoek de RTM en beleef ons rijdend railerfgoed. Daarna wordt u natuurlijk (...) donateur !

De foto’s hieronder geven een impressie van deze dag. De foto's zijn een eigen reportage, tenzij anders vermeld. Met dank aan Christiaan Hofman, Sam de Haan, Jan de Bruin en Eric van der Reiden voor aanvullende bijdragen.


Foto: Jan de Bruin.


Portret RTM-directeur H.F. Guichart (geboren: 17 april 1844), sinds 1881 bij statutenwijziging directeur tijdens de aanleg van de tramlijnen op de Zuid-Hollandse en noordelijke Zeeuwse eilanden. Wandschilderij in het museum. Foto: Wijnand de Gooijer, 23 maart 2016.Deel van de scheepvaarthoek in het nieuwe museum. Foto: Eric van der Reiden.

Herinnering aan de "steentjesactie". Bij het sluiten van de steentjesactie medio januari 2016 ten behoeve van de nieuwbouw van het museum werd een mooi resultaat behaald. Totaal 154 verschillende personen en bedrijven hebben 1028 steentjes ‘gekocht’. Foto: Eric van der Reiden.

Bekijk de opening van het nieuwe museumgebouw in deze video. Een film van ruim 16 minuten van RTV SLOGO, de lokale omroep van Goeree Overflakkee.
Een likje verf

De (regelmatige) bezoekers van de RTM zal het niet ontgaan zijn: langzaam maar zeker is de aanblik van de remise veranderd. Een mooie, donkerrode kleur geeft de remise aan de buitenkant een ander aanzien.

In januari 2016 is de vaste schilderploeg, bestaande uit de vrijwilligers Eric van der Reiden, Nol Grasman en Philip van Persch begonnen met het schilderen van de voorkantgevel, dit is de gevel aan oostzijde met de roldeuren. De gevelwand in het verlengde van de nieuwbouw (de zuidgevel) was voor de opening van het eerste gedeelte van de nieuwbouw al gedaan, in de zomer 2013. De voorgevel was eind maart 2016 klaar, juist voor de opening van het seizoen tijdens de Paasdagen.

De kleurkeuze werd bepaald door een kleur passend bij de gevelstenen van de nieuwbouw om alles in één geheel te krijgen met de nieuwbouw, gezien vanaf de parkeerplaats.
Het is dus niet het bekende RTM-rood maar past ook daar goed bij.

Ook de beide zijkanten en de voorzijde van het gebouw zijn nu klaar. Ook zijn alle deuren mee geschilderd. Rest nog de achterkant (de westgevel), maar dat heeft niet zo’n prioriteit, mogelijk wordt het hoge gedeelte daarvan volgend jaar met een hoogwerker geschilderd. Alles is twee keer in de latex gezet; eerst in de zogenaamde voorstrijk, daarna nog een keer. Er is alles bij elkaar ruim 120 liter latex en 10 liter lak gebruikt.
De foto's zijn van Eric van der Reiden op verschillende data.

Remise, 20 januari 2016.
Remise, 6 februari 2016.
Remise, 16 juli 2016.
Remise, 10 juli 2016.
Remise, 23 juli 2016.
Remise, 6 augustus 2016.
Remise, het eindresultaat op 13 augustus 2016.Een waterkolom voor een locomotievendepot

Een waterkolom behoort tot de entourage van elk (stoom)locomotievendepot. Hiermee kunnen stoomlocomotieven op vrij eenvoudige en snelle wijze van het benodigde water voorzien worden. Bij de RTM in Ouddorp weet men dat ook: en de vrijwilligers beheersen het oude ambachtelijke handwerk. Eind augustus 2016 werden de laatste werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd aan de waterput aan het einde van het perron. De wanden zijn opgestort en vlak gemaakt door de eigen medewerkers die de bekisting hebben geplaatst, beton hebben gemaakt en gestort. Op de foto's zijn Guido Baars en Rinus van den Tol druk bezig. De stalen afdekplaten zijn inmiddels aangebracht. Foto's: Eric van der Reiden, 28 augustus 2016.


Uitbreiding museumgebouw, 3e fase

De uitbreiding van het museumgebouw met een derde fase is al een plan dat dateert uit 2013. Namelijk stapsgewijs te groeien naar een eindsituatie in drie afgeronde fasen met elk haalbare en bijbehorende investeringen. Met de bouw van fase 2 werd daar al rekening mee gehouden: de westgevel van de bouw van fase 2 bestaat uit een wand met houten schroten die nu eenvoudig verwijderd kunnen worden. In deze wand bevond zich ook de entree van het museum. Deze ingang komt nu aan de zuidzijde van fase 3 met een duidelijker zichtbare en fraaiere entree.

Overigens zijn financiële bijdragen, giften of donaties voor deze uitbreiding nog steeds welkom !!

De onderstaande foto’s zijn op 24 september 2022 gemaakt, zowel in de ochtenduren als in de late middaguren met een andere zonnestand. Het bouwen in een duingebied vraagt een zorgvuldige voorbereiding met de vergunning verlenende instanties.

Tijdlijn

  • Begin april 2022 werden door de eigen vrijwilligers met de eigen RTM-bouwkranen de eerste voorbereidingen voor de nieuwbouw getroffen. De trottoirbanden zijn verwijderd uit het gedeelte van de straat dat afgegraven moet gaan worden en er werd een begin gemaakt om een gedeelte van de bestrating te verwijderen. Het stuk grond waar gebouwd gaat worden werd opgeruimd en werd bouwrijp gemaakt. In de weken erna werd het terrein afgegraven en werd de betonbekisting voor de fundering voorbereid en aangelegd. De ingang voor publiek werd afgesloten en de toegang tot het museum wordt tijdens de bouwperiode omgeleid via een deur aan de achterzijde.
  • Op dinsdag 30 augustus 2022 is de aannemer begonnen met het metselen van het eerste gedeelte van de muren van de fundering van de uitbreiding (bron: facebookpagina Stichting RTM Ouddorp). Het beton van de fundering waarop de poeren van de staalconstructie komen te staan werd een week eerder, op woensdag 24 augustus gestort.
  • Op 15 september 2022 is er begonnen met het plaatsen van de staalconstructie. Als het dak gemonteerd is, kan begonnen worden met het metselen van de muren. De bouwmaterialen lagen al enige tijd in depot op het museumterrein. Zie ook de pagina 25 en pagina 26 op deze site.
  • Op 21 januari 2023 onthulde oud-burgemeester van Goedereede (1972 - 1995) de heer G. van Velzen samen met RTM-voorzitter Laurens Pit, de eerste steen in deze laatste nieuwbouw. Bron: De Tramkoerier 41e jaargang, nummer 1, lente-uitgave.

Naar verwachting zal de nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2023 bouwkundig opgeleverd worden, waarna de (her)inrichting van het museum in eigen beheer zal plaatsvinden. Met de start van het nieuwe rijseizoen in april 2023 hoopt men de nieuwe situatie te kunnen presenteren.


Verdere afbouw in voorjaar 2023, april
↑ → Begin april was het nieuwe gedeelte van het museumgebouw nog niet wind- en waterdicht. De entreehal was ook nog niet dicht en ook al het glas moet er nog in geplaatst worden. Dat had tot gevolg dat de oude houten buitenwand nog niet verwijderd kon worden. Deze zal er pas uitgaan als het glaswerk gereed is en de entree afgebouwd is; naar verwachting is dit voor de zomer klaar. De nieuwe entree zal gaan lijken op de ingang van het oude RTM-station aan de Rosestraat in Rotterdam. De nieuwe pompput is ingegraven en aangesloten op de riolering. Ook de beide tentoonstellingssporen worden nog doorgetrokken de nieuwbouw in. En inpandig zal ook het nodige straatwerk nog verricht worden voor de grondvloer: dan moet er nog een berg klinkers getikt worden in het zand. Beide foto’s zijn van Eric van der Reiden, 2 april 2023.
Verdere afbouw in voorjaar 2023, mei
Het museum is nog volop in de verbouwing met de derde fase-uitbreiding. Bouwbedrijf Van der Linde uit Ouddorp, de aannemer van de bouw van deze laatste uitbreidingsfase van het museumgebouw, heeft al veel werk verzet. Daarnaast doen vrijwilligers veel werk in eigen beheer, zoals het schilderwerk, het spoorwerk, de inrichting en algemene bijkomende klussen, zoals bestratingen. Ik mocht een kijkje nemen, onder begeleiding, in het nieuwe museumdeel. Bij de ingang van het museum viel de voortgang op van de bouwwerkzaamheden van de uitbreiding van het museum: de nieuwe ingang van het museum krijgt een meer prominente plek bij de entree. Het derde deel is kapdicht en nagenoeg ook glasdicht. De binnenzijde is nog volop in inrichting. Er is al één spoor (van de twee) verlengd, langs de inpandige tentoonstellingsmuur. Ook de bovenverdieping (entresol) is bouwkundig goeddeels klaar, evenals de toiletten gelijkvloers. De restauratie, de keuken, het loket en de winkel hebben nog een tijdelijke plaats, maar zullen in de aanbouw extra tot hun recht komen. De binnenbestrating volgt binnenkort. De ingebruikname van de uitbreiding van het museum wordt in de loop van 2023 (najaar) verwacht. Bovenstaande zes foto’s werden gemaakt tijdens een bezoek op zaterdag 20 mei,één van de dagen van de Driedaagse Mei Manifestatie, ook wel bekend als de Zeeuwsche Dieseldag (zie hiervoor deze pagina).