Diesel-elektrische treinstellen

in bewerking

Het Nederlands Spoorwegmuseum (NSM) beschikt over de volgende diesel-elektrische treinstellen:

Bronnen:


Korte schets van de bij het Spoorwegmuseum bewaard gebleven representanten van het NS dieselmaterieel

NS 20

Het directierijtuig NS 20 is enig in zijn soort en dus een eenling te noemen. Van 1952 tot 1960 werd het stroomlijnmotorrijtuig 11 (ex omBC 102, ex 2907) ingezet als inspectierijtuig. Daarnaast werd er bij Allan in Rotterdam een speciaal inspectierijtuig voor de NS-directie gebouwd. Dit rijtuig, de NS 20, is technisch afgeleid van de DE 1 en maakte deel uit van de bij Allan lopende bestelling voor nieuw dieselmaterieel. Het rijtuig werd op 3 juni 1954 in de werkplaats Utrecht in dienst gesteld. De motorfabrikant was AEC. De vormgeving wijkt wel af van ander materieel. De bestuurderscabines zijn ondergebracht in twee uitstulpingen in het dak, waardoor inzittenden zowel voorin als achterin een panoramisch overzicht op de baan hebben, terwijl de machinist over hen heen kijkt. Door de bulten op het dak werd het rijtuig al spoedig Kameel genoemd. Bij aflevering was het rijtuig donkerblauw geschilderd. Langs de ramen was een lichtblauwe band aangebracht. Het dak was, inclusief de cabines, wit geschilderd. Boven en onder de frontruiten waren rode biezen aangebracht. Onder de frontruiten was, net als bij de DE1 en DE2 treinstellen, een zogenaamde Allan-vleugel aangebracht. Het rijtuig beschikt niet over koppelingen, waardoor het niet met ander materieel te combineren is. Alleen met een speciale koppelboom, die aan een oog voorop de kop bevestigd kan worden, kan het rijtuig aan een andere trein gekoppeld worden om bijvoorbeeld te worden gesleept. Het rijtuig werd na aflevering ingezet voor inspectieritten en bezoeken van de directie in het land.

In de jaren zestig was de inzet van dit inspectierijtuig nogal omgeven met een zekere geheimhouding. De Directie kon zomaar ergens voor inspectie opduiken, passend in de tijdgeest van die jaren. Dienstregelingen waren geheim en fotograferen van het voertuig was zelfs verboden; de hobbyist die toch weet kreeg van een rit, moest foto’s maken op heimelijke plaatsen langs de lijn…..

NS 27

Al in 1934 was bij NS de stroomlijnvorm geïntroduceerd met de indienststelling van de 3-wagentreinstellen 11-50. Met name die stroomlijnvorm was indertijd een ware revolutie; tot dat moment kende NS slechts ‘getrokken materieel’. De bouw van de DE3-en vond plaats bij drie bedrijven: de 11-25 en de 40-50 bij Werkspoor, de 26-35 bij Beynes en de 36-40 bij Allan. Dit vooroorlogse materieel verzorgde lange tijd het lange afstandsverkeer in ons land (een met de huidige Intercity diensten vergelijkbaar netwerk). Na de oorlog - en zeker ook door de met voortvarendheid ter hand genomen elektrificatie - verdwenen deze mooie treinstellen meer en meer naar aanvullende dieseldiensten op (nog) niet geëlektrificeerde nevenbaanvakken.

De Werkspoortreinstellen zouden 1-25 genummerd worden, doch toen er nog maar een paar stellen reden (1-6) werd besloten de al rijdende en nog komende stellen 1-10 te vernummeren in 41-50. Het zou te maken hebben met de misverstanden bij reizigers betreffende de klasse aanduiding. De 41 is dus eigenlijk de eerst in dienst gestelde DE3, hoewel het nummer anders doet vermoeden.

NS 41

Motorrijtuig DE1 41 is de vertegenwoordiger van in de jaren vijftig in dienst gesteld diesel-elektrisch reizigersmaterieel, dat - samen met in dezelfde periode in dienst gestelde diesel-elektrische locomotieven van de serie 2200/2300 en 2400/2500 en de elektrisch locomotieven series 1100, 1200 en 1300 - een (versneld) einde inluidde van het stoomtijdperk bij NS, dat in januari 1958 definitief vaarwel gezegd kon worden. De DE1-en (en de DE2-en) zijn door het leven gegaan als ‘Blauwe Engelen’ en (formeel, naar de typeaanduiding destijds) Materieel Plan X en betekenden bij hun introductie indertijd in veel gevallen de redding van de exploitatie van de nevenlijnen. De parkgrootte was als volgt: 30 motorrijtuigen DE1 genummerd 21-50, 46 tweedelige treinstellen DE2 genummerd 61-106. Na modernisering: 25 tweedelige treinstellen DE2 genummerd 161-186.

NS 114

De ontwikkeling van een nieuwe generatie diesel-elektrische treinstellen begin jaren zestig was gebaseerd op nieuwe technieken (centraal bediende schuifdeuren, later zwenk-zwaaideuren, verbeterde aanzettechnieken en rijkarakteristieken) en een nieuwe stroomlijnvorm (als afgeleide van het bekende Hondekopmaterieel). Deze serie (genummerd DE3 111-152) kreeg de interne materieelaanduiding Materieel Plan U en de treinstellen hebben het gezicht van NS bepaald op bijna alle dieselbaanvakken van ons land, m.u.v. Limburg, maar zijn met name bekend in Noord Holland, en de lijnen Nijmegen – Venlo - Roermond, Zwolle - Emmen, de oostelijke en westelijke Betuwelijn en Groningen - Leeuwarden. DE3 114 is een vertegenwoordiger van deze serie moderne dieseltreinstellen.NS 114 Diesel-elektrisch materieel 1960 – DE 3, serie 111 -– 152, plan U, Werkspoor Utrecht - driewagentreinstel, bedrijfsvaardig.

Treinstel DE3/plan U 114 behoort samen met het Blokkendoostreinstel Materieel 1924, het Hondekoptreinstel ELD2-386 Materieel 1954 en de diesel-elektrische motorwagen DE1-41 tot de rijdende collectie van Het Nederlands Spoorwegmuseum, waarmee – in afwisseling – met enige regelmaat de zogenaamde Heimwee Expres gereden wordt, een gelegenheid om op weekenddagen per museumtrein vanaf Utrecht Centraal het museum aan de Utrechtse Maliebaan te bereiken en te bezoeken. Het DE3-treinstel werd begin 2010 in zijn oorspronkelijke rode kleur teruggebracht door een daartoe ingehuurd professioneel schildersbedrijf, waarmee het oude NS-geel verdween. De roze grondlak ter voorbereiding van de rode kleur als afwerklaag gaf het stel tijdelijk een bijzonder aanzien. De schilderklus nam enkele weken in beslag en vond in het museum plaats.

Foto’s: Peter van der Vlist, 10 februari 2010.

Het museumtreinstel DE3-114 onder de gotische bogen bij Hilversum Sportpark, komend uit Utrecht Maliebaan. Het stel reed de Heimwee Expres en het was de eerste rit die de 114 weer maakte na zijn opknap- , annex schilderbeurt. Het overschilderen van geel in rood had in het museum plaats gevonden. De Heimwee Expres keerde toen nog in Hilversum.
Foto: Peter van der Vlist, 27 februari 2010.
In Olst passeerde op 17 september 2012 de DE-3 114 van het Spoorwegmuseum. Het historische railvoertuig was op de terugweg van Stadskanaal naar het Spoorwegmuseum in Utrecht en was te gast geweest bij de museumspoorlijn STAR, Veendam - Stadskanaal - Musselkanaal. In het weekend van 15 en 16 september 2012 werd daar het evenement 'Stadskanaal onder Stoom' georganiseerd. Meer informatie op de website van de STAR, klik hier. Foto: Gerrit Bleumink.

Op zaterdag 26 september 2015 hielden de Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum hun jaarlijkse (uitgestelde) jaarvergadering in het museum in Utrecht met aansluitend een traditionele rondrit door Midden-Nederland, dit jaar met de DE3 114. Ook de oostelijke Betuwelijn (Elst - Geldermalsen) werd bereden. In de laatste zonnestralen van deze dag kon ik nog juist de DE3 114 fotograferen bij de binnenkomst op station Tiel (a: 18:48 u.) en even later, rond 19:15 uur bij de passage op de brug over het Inundatiekanaal in Tiel West, een kanaal waarlangs ik al ruim 42 jaren met plezier woon. De stop in Tiel was vanwege de dienstregeling noodzakelijk. Het stel benutte hiervoor spoor 1 wat niet meer voor reizigerstreinen in gebruik is vanwege een veiligheidshek (in- en uitstappen niet mogelijk) over de gehele perronlengte. Het treinverkeer in Tiel wordt afgehandeld op (doorgaand spoor 2, Arriva: Tiel - Arnhem v.v.) en kopspoor 3 (NSReizigers, Tiel - Utrecht v.v.). Dit materieeltype heeft jarenlang de treindiensten verzorgd tussen Tiel en Arnhem en tussen Geldermalsen en Dordrecht.


NS 20 Diesel-elektrisch materieel 1954 – DE 1 (eenling), voormalig directievoertuig, bijnaam Kameel (VIP-car); Allan & Co´s Koninklijke Nederlandsche Fabrieken van Meubelen en Spoorwegmaterieel N.V., Rotterdam – motorrijtuig, bedrijfsvaardig.

Hilversum, 6 april 1973. Het voormalige directievoertuig werd in latere jaren voornamelijk ingezet voor commerciële en promotionele activiteiten. De Kameel, DE1 20, staat hier op een kopspoor in Hilversum en was ingehuurd t.b.v. een vakantietentoonstelling. De oorspronkelijk blauwe kleurstelling, die het bij zijn aflevering in 1954 had gekregen en toentertijd gebruikelijk was voor diesel-reizigersmaterieel (zoals de Blauwe Engelen), was veranderd in een gele outfit wat paste bij de vergeling van het reizigersmaterieel in die jaren. Foto: Peter van der Vlist.

Utrecht Werkplaats, 5 november 1982. De Kameel, DE1 20, geflankeerd door treinstel Plan V 843, dat door dieselloc 2439 gerangeerd werd. Foto; Peter van der Vlist.Overdracht in bruikleen van NS aan Spoorwegmuseum

Op 18 maart 2008 werd de DE1 20 formeel in permanente bruikleen overgedragen door NS aan het Spoorwegmuseum. Een bijzondere dag in de carrière van de Kameel. De zes foto's in dit blokje zijn gemaakt door Peter van der Vlist.
In Olst passeerde op 17 september 2012 de Kameel DE-20 van het Spoorwegmuseum. Het historische railvoertuig was op de terugweg van Stadskanaal naar het Spoorwegmuseum in Utrecht en was te gast geweest bij de museumspoorlijn STAR, Veendam - Stadskanaal - Musselkanaal. In het weekend van 15 en 16 september 2012 werd daar het evenement 'Stadskanaal onder Stoom' georganiseerd. Meer informatie op de website van de STAR, klik hier. Foto hierboven en twee foto's hieronder hieronder: Gerrit Bleumink.
Op 27 mei 2014 was de Kameel DE-20 van het Spoorwegmuseum te gast bij de museumspoorlijn van de VSM in Beekbergen. Het historische railvoertuig is gefotografeerd bij het ook al historische bordesvertakkingsseinpaal in Beekbergen en tijdens de overbrengingsrit bij de passage van de de IJsselbrug in Zutphen. De foto’s zijn van Bertus Kers. Meer informatie op de website van de VSM, klik hier.

Beekbergen, 27 mei 2014. Generatiegenoten uit de jaren vijftig van de vorige eeuw... Foto: Bertus Kers.

Amersfoort, 25 januari 2013. Kameel DE-20 in Amersfoort. Foto: Peter van der Vlist.

De Kameel DE-20 van het Spoorwegmuseum was op zaterdag 30 augustus 2014 met een gezelschap op weg van Utrecht Maliebaan via Amersfoort, Apeldoorn, Deventer en Zutphen naar Arnhem. Bij de passage rond 12:00 uur ter hoogte van Assel, tussen Amersfoort en Apeldoorn, legde Gerrit Bleumink het historische motorrijtuig vast in de bekende ingraving.

Hilversum; 2 november 2014. De Kameel DE-20 van het Spoorwegmuseum onderweg van Watergraafsmeer naar de thuisbasis Utrecht Spoorwegmuseum Maliebaan. Een korte pitstop op spoor 1. Foto links: Henk Koster, foto rechts: Ide Nauta.

Naarden-Bussum, 29 mei 2015. Het voormalige NS-directievoertuig, de Kameel NS DE1-20 is af en toe op de rails aan te treffen. Het motorrijtuig is hier op weg van het Spoorwegmuseum (de collectiehouder) in Utrecht naar de werkplaats in Amsterdam voor preventief onderhoud. Enkele dagen later werd het ingezet voor een rit naar Zuid-Limburg in het kader van de Spoorwensdagen op 2 en 3 juni 2015. Foto’s: Ide Nauta.
In Bussum ging het motorrijtuig even aan de kant op spoor 2 om een achterop komende Intercity over spoor 1 te laten passeren. Op de linker foto is de voormalige bedienpost T te zien; het seinhuis doet nog slechts dienst als relaishuis. Rechts verdwijnt de trein uit het zicht in de bekende spoorboog. Foto’s: Ide Nauta, 29 mei 2015. Meer over Bussum op de website van Nico Spilt, "Langs de rails", zoek op index, letter B, titel: "Bussum in vroeger tijden".
Op de terugweg passeert de DE1-20 (nogmaals) Hilversum over spoor 2. Op de rechter foto rijdt het motorrijtuig ter hoogte van de voormalige spoorwegovergang in de Stationsstraat/Noorderweg waar eens het seinhuis post T heeft gestaan. Meer over Hilversum op de website van Nico Spilt, "Langs de rails", zoek op index, letter H, titel: "Hilversum ombouw", onder andere hoofdstuk 24. Foto’s: Rienk Nauta, 29 mei 2015.


NS 41 Diesel-elektrisch materieel 1954 – DE 1, serie 21-50; bijnaam Blauwe Engel, Allan & Co´s Koninklijke Nederlandsche Fabrieken van Meubelen en Spoorwegmaterieel N.V., Rotterdam – motorrijtuig, bedrijfsvaardig.

Tijdens de donateursrit van 23 april 2005 met Stichting Mat'54 Hondekop-vier, was in Groningen de DE-1 motorwagen 41 vast te leggen met het stationsgebouw op de achtergrond. Foto: Robert Huls.

Cabine van de DE-1 motorwagen 41, vastgelegd te Baarn, spoor 1 op 4 oktober 2014. Het rijtuig was daar aanwezig ter opluistering van de herdenking 140 jaar Gooilijn. Foto's: Henk Koster.


NS 27 Diesel-elektrisch materieel 1934 uit de serie DE 3, 11-50. De DE3 11-25 en de DE3 40-50 werden door Werkspoor NV, Zuilen gebouwd, de DE3 26-35 bij Fa. J.J. Beynes, Haarlem en de DE3 36-40 bij Allan en Co's, Rotterdam. De driewagentreinstellen kwamen in dienst als mB, mCD en mC. Treinstel NS 27 is niet bedrijfsvaardig.

Treinstel DE-3 27 in een winters decor ten tijde dat het stel in Amersfoort stond, 25 januari 2013. Foto's Peter van der Vlist.
Op deze datum vond het transport plaats van de DE3 27 van Amersfoort, via een bezoekje aan de werkplaats Amsterdam voor het afdraaien van de wielen, naar de loods in Blerick. Hierbij verleende de DE3 114 de sleepdienst. Een getuigenverslag door Peter van der Vlist van dit gebeuren in Amersfoort staat beschreven in het blad van de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum, uitgave maart 2013. Dit blad wordt aan de vaste donateurs, Vrienden van het NSM, toegezonden. Word Vriend van het NSM en blijf regelmatig op de hoogte van nieuws uit het Spoorwegmuseum”.

Treinstel DE-3 27 in het Spoorwegmuseum, 19 juli 2014. Foto: Peter van der Vlist.