Beveiligingen NX / CVL / AR-systemen

Overzicht van het NX-bedieningstableau van seinhuis post T te Rotterdam CS. Rechter paneel het baanvak naar Blaak, in het midden de perrons en links het baanvak Centraal Station – Schiedam. Tevens de westelijke splitsing met het baanvak naar Rotterdam Noord. Boven op het tableau het treinnummervolgsysteem. Rotterdam; 10 oktober 1965. Seinhuis post T te Rotterdam CS. Het rechter paneel van het NX-tableau (oostelijk emplacement) met de perrons en het baanvak naar Blaak. Rotterdam; 10 oktober 1965.


Seinhuis post T te Rotterdam CS. Het linker paneel van het NX-tableau met perrons, baanvak naar Rotterdam Noord, westelijke splitsing en baanvak naar Schiedam, met de splitsing naar Den Haag en Vlaardingen. In het midden de treindienstleider en daarnaast de tijdschrijver. Op de voorgrond het bureau van de assistent-treindienstleider. Rotterdam; 10 oktober 1965. Seinhuis post T te Rotterdam CS. CVL-tableau Hoekse lijn. Het station Hoek van Holland, links de halte Hoek van Holland Strand. Tevens de aankomst- en opstelsporen voor de D-treinen. Rotterdam; 10 oktober 1965.


Seinhuis post T te Rotterdam CS. CVL-tableau Hoekse lijn. Station Maassluis. Rotterdam; 10 oktober 1965. Seinhuis post T te Rotterdam CS. CVL-tableau Hoekse lijn. Station Vlaardingen. Rotterdam; 10 oktober 1965.


Seinhuis post T te Hilversum; 18 oktober 1964. NX-bedieningstableau. Van links naar rechts: de spoorlijn uit Naarden-Bussum, het emplacement met 7 sporen (waarvan 1 tot en met 6 elektrisch), de splitsing met bovenaan de spoorlijn naar Baarn/Amersfoort en onderaan de spoorlijn naar Blauwkapel/Utrecht. Deze post, gebouwd in 1958, heeft dienst gedaan van 2 maart 1959 tot 16 december 1996. Sindsdien vindt de bediening plaats vanuit de post in Amersfoort onder procesleiding (computersturing). De relaisapparatuur in de technische ruimte van het gebouwtje is in december 2007 buiten bedrijf gesteld als gevolg van de invoering van VPI/EBS. Dit vond plaats in het kader van de emplacementswijziging ten behoeve van de nieuwe tunnel onder het station en aanleg derde perron. Zie toelichting op: www.nicospilt.com , Ombouw Hilversum, deel 16.
In de periode van 2 mei 1986 tot oktober 1992 is post T-NX in Hilversum proefgebied geweest voor de toepasbaarheid van de (toen) in ontwikkeling zijnde elektronische beveiliging van Siemens. Hierbij werden de veiligheidscircuits vervangen door elektronica. Siemens had een dergelijk systeem in het programma, wat na enige aanpassingen geschikt was voor NS-beveiliging. Bij de NS wordt dit EBS genoemd: Elektronische Beveiliging Simis. Simis staat op zijn beurt weer voor Sicheres Mikrocomputersysteem Siemens. De bediening werkte echter met EBP (zoals ook bij vele emplacementen die nog met B-relais zijn uitgerust), voluit Elektronische BedienPost genoemd.
In de jaren tachtig is de stap genomen om ook de veiligheidscircuits te vervangen door elektronica.
Het gebouwtje is in maart 2008 gesloopt; de post stond naast de overweg Larenseweg/Stationsstraat en tussen de sporen 2 en 3 en heeft dus precies 50 jaar bestaan. Deze overweg werd begin november 2007 opgeheven.

Seinhuis post T te Hilversum; 18 oktober 1964. NX-bedieningstableau. Van links naar rechts: de spoorlijn uit Naarden-Bussum, het emplacement met 7 sporen (waarvan 1 tot en met 6 elektrisch), de splitsing met bovenaan de spoorlijn naar Baarn/Amersfoort en onderaan de spoorlijn naar Blauwkapel/Utrecht. Deze post, gebouwd in 1958, heeft dienst gedaan van 2 maart 1959 tot 16 december 1996. Het gebouwtje is in maart 2008 gesloopt; de post stond naast de overweg Larenseweg/Stationsstraat en tussen de sporen 2 en 3 en heeft dus precies 50 jaar bestaan. Deze overweg werd begin november 2007 opgeheven.


Seinhuis post T te Hilversum; 18 oktober 1964. NX-bedieningstableau. Treindienstleider Bert van Ommeren stelt een rijweg in van spoor 2 naar Baarn en bedient daarvoor seinknop 40 op spoor 2 door deze in te drukken en even later de eindknop in het rechterspoor naar Baarn. De wissels in deze route worden door elektrische circuits in de juiste stand gelegd voor deze rijweg, vervolgens vergrendeld, waarna sein 40 uit de stand “stop” komt en de trein naar Baarn kan vertrekken als de conducteur de deuren heeft gesloten en vertrekbevel heeft gegeven. Na het passeren van de trein komen de wissels en de spoorsecties weer vrij voor een andere rijweg. Zie ook het artikel op: www.nicospilt.com , Hilversum in vroeger tijden, deel 7. Seinhuis post T te Hilversum; 18 oktober 1964. NX-bedieningstableau. Van links naar rechts: de spoorlijn uit Naarden-Bussum, het emplacement met 7 sporen (waarvan 1 tot en met 6 elektrisch), de splitsing met bovenaan de spoorlijn naar Baarn/Amersfoort en onderaan de spoorlijn naar Blauwkapel/Utrecht.


Seinhuis post T te Amersfoort; 20 december 1964. NX-bedieningstableau. Links de spoorlijnen naar/van Baarn/Hilversum en Den Dolder/Bilthoven/Utrecht, daarboven de heuvel(verdeel)sporen, midden de perronsporen en opstelsporen, rechts de sporenbundel naar Amersfoort Aansluiting (tweesporig). Het bedieningstoestel werd bediend door twee tableauwachters en daarachter de treindienstleider (links). Op de post waren ook werkzaam de verkeersleiders voor de dienstregelingen en de materieel- en personeelsdiensten. Met de bouw van een derde perron en de viersporigheid naar Amersfoort Aansluiting met fly-over is de sporenlayout en het spoorgebruik ingrijpend gewijzigd. Vanaf 1996 is deze post T buiten gebruik genomen en is een nieuw seinhuis gebouwd dat is ingericht voor procesleiding (computersturing) voor de regio; de Gooilijn (tot en met Naarden-Bussum), Stichtselijn (tot en met Den Dolder inclusief Soest), Veluwelijn (tot en met Putten en Barneveld Aansluiting) en Amersfoort Loco kent de nieuwe post vier treindienstleidersgebieden. Seinhuis post T te Amersfoort; 20 december 1964. NX-bedieningstableau. Links de spoorlijnen naar/van Baarn/Hilversum en Den Dolder/Bilthoven/Utrecht, daarboven de heuvel(verdeel)sporen, midden de perronsporen en opstelsporen, rechts de sporenbundel naar Amersfoort Aansluiting (tweesporig). Zie ook de website van Sven Zeegers: Sporenplan Online: www.sporenplan.nl/


Seinhuis post T te Amersfoort; 20 december 1964. NX-bedieningstableau. Op het middenpaneel links de perronsporen en opstelsporen, op het rechterpaneel de gelijkvloerse splitsing van de spoorlijnen naar Harderwijk/Zwolle (boven) en Apeldoorn/Deventer/Enschede (onder), Amersfoort Aansluiting (Ama). Het baanvak naar Amersfoort Aansluiting was tweesporig en werd later uitgebreid tot vier sporen met een fly-over. Zie ook de website van Sven Zeegers: Sporenplan Online: www.sporenplan.nl/ Seinhuis post T te Amersfoort; 20 december 1964. Detail NX-bedieningstableau. In het tweede perron lag kopspoor 22 en het eerste perron had ook een kopspoor 1. Zie ook de website van Sven Zeegers: Sporenplan Online: www.sporenplan.nl/


Seinhuis post T te Naarden-Bussum; 12 augustus 1965. NX-bedieningstableau. Op het middenpaneel links de perronsporen 1, 2 en 3 en doorrijdsporen 4 en 5, op het rechterpaneel de sporen naar/van Weesp. Er zijn drie overwegen zichtbaar: links de Generaal de la Reijlaan (ahob km 22.290), de overweg Zwarteweg/Comeniuslaan (elektrisch bediend vanuit post T) en de overweg in de Koningin Wilhelminalaan (ahob km 21.100)). Het seinhuis lag aan het einde van het eerste perron en heeft dienst gedaan van 2 november 1959 tot 16 december 1996. Sindsdien vindt de bediening plaats vanuit de post in Amersfoort onder procesleiding (computersturing). Zie ook het artikel op: www.nicospilt.com , Bussum in vroeger tijden. Seinhuis post T te Naarden-Bussum; 12 augustus 1965. NX-bedieningstableau. Op het middenpaneel rechts de perronsporen 1, 2 en 3 en doorrijdsporen 4 en 5, op het linkerpaneel de sporen naar/van Hilversum en de aansluiting Stapelplaats Crailoo. Er zijn vier overwegen zichtbaar: van links naar rechts: Gooibergstraat (ahob km 23.315), Herenstraat (ahob km 22.951), Veerstraat (ahob km 22.710) en Generaal de la Reijlaan (ahob km 22.290). De drie witte knoppen boven de uitrijseinen van de sporen 1 t/m 5 richting Hilversum dienen voor het instellen van de stationnementen (0, 1 en 2 minuten) van treinen ten behoeve van het vertragingsrelais van de activering van de overwegen. Bij doorgaande sneltreinen met hoge snelheid moeten de ahobs uiteraard eerder geactiveerd worden. Op de voorgrond van links naar rechts: diensttelefoon, omroepinstallatie perrons, telefoonhoorn voor het afseinen van de treinen en voor perron- en terreintelefoons (praatpalen), tijdtafel met sporenstaat en klokje. Zie ook het artikel op: www.nicospilt.com , Bussum in vroeger tijden.


Seinhuis post T te Naarden-Bussum; 12 augustus 1965. Detail NX-bedieningstableau in de directe omgeving van post T. De overweg Zwarteweg/Comeniuslaan was een elektrisch bediende overweg vanuit post T, gelijk de situatie in Hilversum. Zichtbaar zijn de begin- en eindknoppen van de uitrijseinen 28 tot en met 36 (zwarte eindknoppen voor elektrische sporen, blauwe eindknoppen voor de niet-elektrische sporen). Rechts van de overweg de sporen 1a tot en met 5a en de begin- en eindknoppen behorende bij de inrijseinen 20 tot en met 26. De nummers van de seinen zijn even, de wisselnummers oneven. Zie ook het artikel in Op de Rails, 1965/Seinwezennummer van de NVBS (www.nvbs.com) Seinhuis post T te Naarden-Bussum; 12 augustus 1965. Detail NX-bedieningstableau in de directe omgeving van de overweg Generaal de la Reijlaan. Zichtbaar zijn de begin- en eindknoppen van de uitrijseinen 40 tot en met 48 behorende bij de sporen 1b tot en met 5b, de perrons 1 en 2. De sporen 6, 8 en 9 vallen buiten de (direkte) beveiliging, er mag met toestemming van de treindienstleider vrij worden gerangeerd (inclusief de eigen bediening van de handwissels door de rangeerders), maar de toegang tot deze sporen is door middel van wisselsleutels wel beveiligd. De drie witte knoppen boven de uitrijseinen van de sporen 1 t/m 5 richting Hilversum dienen voor het instellen van de stationnementen (0, 1 en 2 minuten) van treinen ten behoeve van het vertragingsrelais van de activering van de overwegen. Bij doorgaande sneltreinen met hoge snelheid moeten de ahobs uiteraard eerder geactiveerd worden. De rode gevaarbordjes zijn op twee eindknoppen geklikt waardoor deze niet ingedrukt/bediend kunnen worden wat een extra aandachtssignaal geeft voor de treindienstleider (b.v. werkzaamheden aan of in dat spoor).


Seinhuis post T te Naarden-Bussum; 12 augustus 1965. Treindienstleider Gerrit Klooster (links) en overwegwachter Dik van der Galiën (rechts) hebben even tijd voor een staatsieportret. Op de foto is te zien, dat de NX-installatie uit drie panelen bestaat; in geval van storing mag alleen personeel van Seinwezen (Sw) het tableau aan de achterkant ontzegelen. Voorts dient de treindienstleider nauwkeurig in het logboek aantekening te houden van alle onregelmatigheden die zich op het station en met de treinen kunnen voordoen, zoals vertragingen, problemen met reizigers, storingen in de apparatuur (o.a. de storingsmelder ahobs). De benedenverdieping van het seinhuis is ingericht als technische ruimte met de relaisapparatuur en alleen toegankelijk voor het Seinwezenpersoneel.

In de zomervakanties van 1965, 1966 en 1967 deed ik als scholier vakantiewerk op het station Naarden-Bussum: bagage uit de treinen halen, fietsen laden en lossen, perrons en trappen vegen en de vertrekklokjes draaien, de viskratten uit IJmuiden lossen en 's middags het Parool uit Amsterdam lossen. De NS-organisatie was in die zestiger jaren nog erop gebaseerd, dat stations zelfstandige eenheden waren met als hoogste in functie een stationschef. Daarboven zaten de lijn- of districtchefs en die kwamen zo nu en dan eens op bezoek. In Naarden-Bussum was de heer G. Jansen toen stationschef; ik herinner mij hem als een gezaghebbende chef. Zwart uniform, pet en gouden strepen op de mouw: een teken van hoge waardigheid en gezag. Je had er heilig ontzag voor. Hij was gehuisvest op het midden(eiland)perron en zijn kantoor met veel ramen zag over alles uit. Van assistent Tiekstra kreeg ik wekelijks mijn loonzakje. Zo werd mijn eerste brommer gekocht en betaald met dit vakantiewerk. Wie nu op het Bussumse station rondkijkt kan nog steeds op een tegeltableau de naam "Stationschef" tegenkomen.

Seinhuis post T te Hilversum; 6 maart 1966. Bedieningstoestel overweginstallatie. In totaal werden vier afsluitbomen bediend. Als eerste werden de afsluitbomen voor het oprijdende wegverkeer bediend (boom 1 en 4) gesloten nadat vooraf de knipperlichten werden geactiveerd. Daarna werden de bomen voor het afrijdende verkeer bediend (boom 2 en 3). Tenslotte werden de bomen in de afsluitstand “dicht” vergrendeld (niet meer bedienbaar) waarna een rijweg kon worden ingesteld of een reeds eerder ingestelde rijweg beschikbaar kwam door het uit de stand “stop” komen van de overeenkomstige seinen. In principe was het de taak van de overwegwachter die hiermee belast was; in de stille (nachtelijke) uren deed de treindienstleider deze taak er bij. Naast deze bediende overweg die begin november 2007 werd opgeheven en vanaf 1996 vanuit post Amersfoort bediend werd met gebruikmaking van camera’s, kent Hilversum nog vier automatische overwegen, zgn. ahobs: automatische halve overweg bomen: Hoge Larenseweg, Oude Amersfoortseweg, Soestdijkerstraatweg en Oosterengweg die alle door treindetectie geactiveerd worden.


Seinhuis post T te Hilversum; 6 maart 1966. Detail NX-bedieningstableau. Zuidelijke splitsing met rechts boven de sporen naar Baarn (- Amersfoort), rechts naar Sportpark (- Blauwkapel Noord/Utrecht) met de overloopwissels 59 en 61. Links de seinknoppen 36, 38, 40 en 42 van respectievelijk de sporen 4, 3, 2 en 1. Het kruis is bij de ombouwwerkzaamheden in december 2007 vervangen door een Engels wissel 43B/47. Seinhuis post T te Hilversum; 6 maart 1966. 1964. Detail NX-bedieningstableau. De sporensituatie langs het Wandelpad met de aansluiting naar het kopspoor langs het onderstation (via wissel 65/sein 68, eindknop is blauw, niet elektrisch spoor) en naar het kopspoor 11d (via wissel 63/sein 64. eindknop is zwart, elektrisch spoor). Via spoor 11d konden de niet gecontroleerde rangeersporen 13b en 16 bereikt worden en via spoor 11c (sein 62, eindknop blauw) de niet gecontroleerde rangeersporen 11b, 11a, 12, 13a, 14 en 15. Hierdoor was onder meer de loods van Van Gend & Loos bereikbaar en de laad- en losplaats langs de Wilhelminastraat. De wissels in dit gebied waren handbediend. De overweg (ahob) in de Oude Amersfoortseweg is zichtbaar bij de seinknoppen 66 en 70.


Seinhuis post T te Hilversum; 6 maart 1966. Detail NX-bedieningstableau. De sporensituatie ter hoogte van de Noorderweg en de overweg (ahob) in de Hoge Larenseweg/Schoolstraat. Op het tableau staat deze genoemd als Hoge Laarderweg. Kopspoor 5a werd bediend met sein 8 (eindknop zwart, elektrisch spoor) en werd gebruikt om met locomotieven van spoor 5b om te lopen naar de sporen 6 en 7 of omgekeerd. Hierdoor hoefden de hoofdsporen niet bereden te worden. Verder links de seinknoppen van de seinen 2 en 4 (inrijseinen vanuit Naarden-Bussum). Seinhuis post T te Hilversum; 6 maart 1966. Detail NX-bedieningstableau. De sporensituatie ter hoogte van de bediende overweg in de Larenseweg/Stationsstraat. Op het tableau staat deze genoemd als Lage Laarderweg. Ter hoogte van deze overweg stonden de uitrijseinen 14 (spoor 2), 16 (spoor 3), 18 (spoor 4), 20 (spoor 5), 22 (spoor 6) en 24 (spoor 7) naar Naarden-Bussum. De seinen 16 en 18 stonden aanvankelijk aan de voetgangersbrug gemonteerd (tot 1964) en daarna op palen als hoge seinen naast de sporen. De seinen 14 en 20, 22 en 24 waren dwergseinen. De situering van post T is gemarkeerd op het tableau. Onderin het elektrisch kopspoor 9 dat werd bewaakt met een (vrijgave) wisselsleutel 15 welk wissel met de hand omgelegd moest worden (door de dienstdoende rangeerder). Op spoor 9 werden treinen geparkeerd van de treindienst naar/van Utrecht. Inmiddels is de sporenlayout en de seinplaatsing in 2007 drastisch gewijzigd in het kader van de ombouwwerkzaamheden van het emplacement ten behoeve van het nieuwe derde perron. Zie www.nicospilt.com artikelserie Ombouw Hilversum.


Seinhuis post T te Hilversum; 6 maart 1966. Detail NX-bedieningstableau, met de zuidelijke splitsing van de spoorlijnen naar/van Baarn/Amersfoort (boven) en naar/van Blauwkapel/Utrecht (onder). Wisselstandwijzers (vaantjes) geven de (laatst gebruikte) stand van het wissel aan. Zo is op de foto goed te zien, dat er een rijweg is (geweest) vanaf het rechterspoor uit Sportpark (trein uit Utrecht) via de wissels 61B/A en wissel 57 naar spoor 1. De grote knoppen zijn de sein(bedien)knoppen, de kleine zwarte de eindknoppen. In de wissels brandt bij vergrendeling een rood lampje. In de witte lijnen (de sporen) brandt bij spoorbezetting (de trein) een wit lampje. Na passeren van de trein komen de wissels en secties weer vrij en is de apparatuur en signalering in ruststand (geen bezetspoorlampen of vergrendelingen). De laatst gebruikte rijweg blijft zichtbaar. Seinhuis post T te Hilversum; 6 maart 1966. Detail NX-bedieningstableau, het noordelijk emplacement. Zichtbaar zijn de bediende overweg Larenseweg/Stationsstraat en de ahob Hoge Larenseweg/Noorderweg/Stationsstraat. De sporenlayout en het spoorgebruik zijn in 2007 ingrijpend gewijzigd als gevolg van de tunnelbouw onder het station en de aanleg van een derde perron. Zie toelichting op: www.nicospilt.com , Ombouw Hilversum.

Het gebouw in Blauwkapel waarin Post T was ondergebracht werd vermoedelijk ontworpen door architect Sybold van Ravesteyn en werd eind 1951 gebouwd. De NX-beveiliging bij Blauwkapel werd van 21 april 1952 tot en met 24 juni 1962 gebruikt en werd daarna vervangen voor het CTC-systeem (Central Traffic Control). Daar vandaan werden op afstand de wissels en seinen, volgens systeem 1954, vanaf een groot schakelpaneel op de eerste verdieping bediend. Voor Blauwkapel, Groenekan en Maartensdijk vanaf 24 juni 1962, voor Bilthoven en Den Dolder vanaf 21 oktober 1962. De CTC-beveiliging vanuit Post T Blauwkapel is opgeheven op 29 april 1996 en werd het bediengebied opgenomen in VPT procesleiding Utrecht. Sinds 24 juni 1997 werd Post T buiten gebruik genomen als seinhuis en werd toen een noodbedieningspost. Meer informatie op de website van Marcel van Tongeren: 'Station & knooppunt Blauwkapel' op http://www.stationblauwkapel.nl/. Foto: Marcel van Tongeren, 1992. Met ’s Hertogenbosch was Blauwkapel één van de eerste moderne stations- en emplacementbeveiligingen na de Tweede Wereldoorlog met het NX-systeem.

Beide foto’s laten de voormalige CVL/NX-post in Amsterdam zien, toen nog gevestigd op een bovenverdieping in het oostelijke stationsgebouw, ook wel bekend als het (voormalige) PTT-Postgebouw langs spoor 2B. Twee enorme Integra kijktableau's van zo'n drie bij tien meter elk. Tussen de twee grote kijktableau's in stond het oude NX-bedieningstoestel Amsterdam CS, dat in 1974 in dienst kwam als laatste van de grotere te moderniseren stationsbeveiligingen. De Integra-tableau’s gaven een fantastisch overzicht, je kon een trein letterlijk van verre aan zien komen langs de ingestelde (groen geblokte) rijwegen en de spoorbezetting door de trein die als een geel geblokte lijn werd weergegeven. De bediening van het Integra-systeem vond op een apart tableau plaats. Op het linker tableau (op foto rechts) is station Zaandam als onderdeel van de Zaanlijn te zien, daaronder de Schiphollijn met op de voorgrond Hoofddorp. Station Schiphol was toen nog driesporig. Verderop zijn de toen nog doodlopende lijn naar het enkelsporige Amsterdam RAI, de Westtak en daarboven station Sloterdijk te zien. De Zaanlijn had eerder als CVL in een gebouw langs de De Ruijterkade gestaan en was van een ouder type.
Op de foto links het oude NX-tableau (NX staat voor eNtrance/eXit en was een relaissysteem uit de jaren vijftig) met daarop heel Amsterdam CS. Het werd door twee man of vrouw bediend, een treindienstleider voor de westkant en een treindienstleider voor de oostkant. Op het schuine plankje voor hen was een meterslange rol papier bevestigd met daarop de spoorbezettingsgrafiek. Daarop de schuine lijnen met trein- en spoornummers erbij met de geplande tijden. Hieruit was op te maken welke trein zich aankondigde en welke rijweg moest worden bediend. Elke ingestelde rijweg werd als handeling ter controle met een rood potlood (!) afgestreept: een dubbele streep door de lijn van de trein die was behandeld. Eventuele vertragingen werden in minuten bij de treinlijn geschreven (+7 bijvoorbeeld). Van vertragingen werd een logboekregistratie bijgehouden. Op het oude NX-bedieningstoestel van Amsterdam Centraal is links het bediengebied Westzijde, rechts het bediengebied Oostzijde te zien. De feitelijke scheiding van beide bediengebieden lag “onder de kap” ter hoogte van de zogenaamde middenvoetbrugseinen, een voortvloeisel, dat Amsterdam ooit een dubbel kopstation was en voor kerende treinseries dat in feite nog steeds is. In het midden de 15 sporen met de 6 perrons. Het Singelgrachttracé is hier nog viersporig. Het tableau is bewaard gebleven en staat opgesteld in de nieuwe VL-procesleidingspost (gebouw VL/TC), maar heeft daar nimmer dienst gedaan. Met de in gebruikname van het VLTC werd Amsterdam CS meteen uitgevoerd met het EBP-systeem. Het NX-systeem was een zeer betrouwbaar systeem. Nadeel was, dat infrastructurele, dus fysieke wijzingen in de sporensituatie moeilijk of tegen hoge kosten op het tableau en in de apparatuur aangepast moesten worden. Het Verkeersleidingsgebouw / Technisch Centrum in Amsterdam werd in september 1994 bouwkundig in de eindfase opgeleverd. Hierna is begonnen met de aanleg van de technische installaties voor de verkeersleiding en het schakel- en meldcentrum (SMC). In maart 1995 is het VL/TC in gebruik genomen. De overgang van de verschillende bedienplekken vanuit de oude huisvesting in het (voormalige) postgebouw langs spoor 2B op het Centraal Station vond gefaseerd plaats. Het EBP-kijk- en signaleringstableau VLTC Amsterdam was 16 meter lang en gaf een overall-view van de gehele sporenlayout tussen Watergraafsmeer/Muiderpoort en Sloterdijk/Hemtunnel. Met de komst en invoering van VPT-procesleiding (computerbediening) is het ook het EBP-tableau verdwenen. Foto’s: Martijn de Vries, 19 maart 1988.

Station Weesp, op het rechter tableau. Hierop waren de Utrechtselijn, de Gooilijn tot en met Weesp, alsmede de hele Flevolijn weergegeven. Die laatste is gedeeltelijk boven in beeld te zien, maar dat deel is op moment van deze opname nog niet in gebruik. Het viersporige station linksboven is Almere 5, wat nu Almere Oostvaarders heet (na ook nog een tijdje Almere Buiten Oost geheten te hebben). In station Weesp staat de trein uit Almere aan het perron op spoor 6, terwijl de trein uit Bussum, rechts in beeld, net aan komt rijden om cross-platform aansluiting te geven en zal stoppen op spoor 5. Die aansluiting gaat aan de andere kant van het station de mist in: de trein naar Bussum vertrekt al vanaf spoor 2 terwijl die naar Almere, links in beeld, nog moet binnenkomen op spoor 1. Voor de volledigheid: de groene lijnen zijn ingestelde rijwegen (die eindigen bij een rood sein) en de gele zijn de treinen. En "de gele eten de groene op". De sporen 3 en 4 zijn de doorrijdsporen voor Intercitys en goederentreinen. Foto: Martijn de Vries, CVL Amsterdam, 19 maart 1988.