Thema Achtergronden

In het thema Achtergronden wordt niet uitgegaan van een specifiek materieeltype of de tractiesoort van de locomotieven of de bijzonderheden van de railinfrastructuur. De leidraad is een inzicht te geven in de organisatie of bijzondere (historische) gebeurtenissen van een railbedrijf. In thematische artikelen wordt dieper in gegaan op omstandigheden, het ontstaan of het verloop van ontwikkelingen die (beeld)bepalend zijn geweest in de geschiedenis. De fotopresentaties geven toepasselijke beelden van verleden en heden. In de fotobijschriften wordt vaak per foto toegelicht wat te zien is; soms spreken de beelden voor zich en kan volstaan worden met een gezamenlijke (tussen)titel.

Achtergrondverhalen kunnen ook vanuit mijn eigen ervaringen of belevingen opgetekend zijn. De verschijningsvormen kunnen dus zeer divers zijn

Op de verschillende pagina’s tracht ik een beeld te scheppen wat in de hoofdtitel wordt samengevat. Aan het historisch perspectief hecht ik veel waarde: niets in het heden is geworden zonder het ontstaan ervan in de geschiedenis.

Ik houd de basisnavigatie in stand; kies dus altijd eerst het land, dan een maatschappij of museum in dat land en dan het thema Achtergronden (als dat beschikbaar is) van het gekozen rail- of museumbedrijf in de linker hoofdnavigatie. Deze drietrapsnavigatie betekent dus dat een thema Achtergronden op meerdere plaatsen op deze website te vinden zal zijn. Een thema Achtergronden per railbedrijf kan vervolgpagina’s bevatten. Op elke pagina kan naar andere pagina’s gewisseld worden met een paginaverwijzing bovenaan, ook vanuit de inhoudsopgave. De “nulpagina” bevat de inhoudsopgave.

De inhoudsopgave van Nederland/NS/Achtergronden is tot dusver als volgt:
(klik op een genummerde pagina hieronder voor een directe koppeling)

Titels:

  • Pagina 1: Veranderingen op het spoor. Terugblik op economische, organisatorische en technische veranderingen bij NS vanaf 1980.
  • Pagina 2: Veranderingen op het spoor; van decentralisatie naar centralisatie.
  • Pagina 3: Fyra, achtergronden van een mislukte ambitie. Terugblik op de aanschaf van hogesnelheidstreinstellen.
  • Pagina 4: 175 jaar spoor in Nederland.
  • Pagina 5: De machinistenopleiding bij NS, vroeger en nu.
  • Pagina 6: Rondreizen in Europa en kamperen in een Bcm.